12. 10. 2017 10:29 , článok bol aktualizovaný 12. 10. 2017 15:57 | KOŠICE/TASR, zg

Ústavný súd rozhodol v prospech ÚPN v kauze Babiš, politik sa bude brániť na súde

Český politik v reakcii vyhlásil, že spoluprácu s ŠtB nikdy nepodpísal.

Andrej Babiš.
Andrej Babiš. Foto: TASR/AP

Ústavný súd vo štvrtok (12. 10.) rozhodol v prospech Ústavu pamäti národa v tzv. kauze Babiš. Tá sa týka údajnej spolupráce českého exministra financií Andreja Babiša s bývalou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) za komunistického režimu.

Podľa štvrtkového rozhodnutia ÚS došlo postupom najvyššieho súdu a bratislavského krajského súdu k porušeniu práva ÚPN na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie.

Okresný a krajský súd v Bratislave v minulosti rozhodli, že Babiš bol evidovaný ako agent vo zväzkoch ŠtB neoprávnene. Išlo o rozhodnutie vo veci žaloby lídra českého politického hnutia ANO na ÚPN na ochranu osobnosti. Dovolanie voči rozsudku Najvyšší súd odmietol, ÚPN sa preto obrátil na ÚS. Rozhodnutia národnej rady a Krajského súdu v Bratislave ÚS zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie.

ÚS pritom poukázal na nezákonné výpovede troch bývalých príslušníkov ŠtB v pozícii svedkov bez zbavenia povinnosti mlčanlivosti. Tí na nižších súdoch vypovedali v prospech Andreja Babiša. ÚS vytkol Najvyššiemu súdu viaceré pochybenia, vrátane postupu pri dodatočnom zbavení mlčanlivosti týchto svedkov s tým, že v dovolacom konaní sa dokazovanie nevykonáva.

Babiš - ŠTB
Babiš - ŠTB
 

"Najvyšší súd vo veci sťažovateľa však vykonal dokazovanie, keď požiadal ministra vnútra o oslobodenie povinnosti mlčanlivosti svedkov a následne sa oboznámil s obsahom rozhodnutia ministra vnútra. Na základe takto vykonaného dokazovania potom následne rozhodoval v neprospech sťažovateľa," uviedol predseda II. senátu Ladislav Orosz. Podľa jeho slov navyše skutočnosť, že okresným súdom vypočutí bývalí príslušníci ŠtB sa svojou činnosťou podieľali na presadzovaní komunistického režimu, objektívne vyvolávala pochybnosť o ich dôveryhodnosti.

Z odôvodnenia rozhodnutia ÚS zároveň vyplýva, že ÚPN nie je zodpovedný za evidenciu vo zväzkoch ŠtB a zverejňovanie registračných protokolov mu vyplýva zo zákona. Zodpovedným subjektom je vždy pôvodca zásahu.

 

"Z tohto dôvodu ÚS nemôže akceptovať záver krajského súdu vyslovený v napadnutom rozsudku, podľa ktorého je sťažovateľ v predmetnej veci pasívne vecne legitimovaný," povedal Orosz. ÚS sa tak nestotožňuje s doterajšou judikatúrou všeobecných súdov v tejto veci, kde žalovanou stranou bol ÚPN. Krajský súd podľa ÚS porušil základné právo ÚPN na súdnu ochranu aj tým, že rozhodol o žalobe, ktorú mal zamietnuť pre absenciu vecnej pasívnej legitimácie.

ÚPN v sťažnosti na ÚS namietal porušenie práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie v zmysle Ústavy SR, Listiny základných práv a slobôd a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa ÚPN rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo nezákonné a súdne konanie bolo sprevádzané viacerými "pochybnými a neštandardnými okolnosťami".

O sťažnosti rozhodoval II. senát ÚS v zložení Ladislav Orosz - predseda, Ľudmila Gajdošíková a Lajos Mészáros. Babiš na vyhlásení rozhodnutia nebol prítomný.

Reakcia Babiša

O reakciu sme požiadali aj Andreja Babiša, ktorú nám sprostredkoval z hnutia ANO Vladimír Vořechovský.

"Aká náhoda. Pár dní pred voľbami a slovenských ústavný súd sa z ničoho nič rozhodol, že po dlhých rokoch poprie všetky svoje doterajšie rozhodnutia a spôsobí totálny chaos a neistotu v slovenskom právnom systéme. Slovenskí občania, ktorí sú vo zväzkoch ŠtB evidovaní neoprávnene a v minulosti zažalovali Ústav pamäti národa, teraz musia, ak sa chcú znova súdiť, žalovať ministerstvo vnútra. Dobre. Budeme ho žalovať a ten boj opäť vyhráme, pretože som spoluprácu s ŠtB nikdy nepodpísal a nikdy som s ŠtB nespolupracoval. O tom ale tento súd ani nerozhodoval. Samozrejme mi ale vadí, že sa celá vec po piatich rokoch vracia na začiatok, a všetkými mojimi tradičnými nepriateľmi tak bude pár dní pred voľbami zneužívaná v politickom boji, "reagoval líder hnutia ANO na rozhodnutie ústavného súdu.

Stanovisko právnikov zastupujúcich Babiša

V súvislosti s rozhodnutím ÚS právny zástupca českého exministra financií poukázal na "chaos rozhodovacej praxe slovenských súdov v sporoch s ÚPN".

"Po dnešnom (12. 10.) rozhodnutí Ústavného súdu nastáva chaos a neistota v právnom systéme Slovenskej republiky. Osoby, ktoré sú vo zväzkoch ŠtB evidované neoprávnene, nemajú právnu istotu pri domáhaní sa svojich práv na nezávislých súdoch," uviedla vo vyhlásení advokátska kancelária agner & partners.

Spor medzi českým politikom a ÚPN sa týka evidencie Babiša vo zväzkoch komunistickej ŠtB ako agenta. Po jeho žalobe na ÚPN okresný a krajský súd v Bratislave v minulosti rozhodli, že Babiš bol evidovaný ako spolupracovník ŠtB neoprávnene. ÚS SR na podnet ÚPN zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a Krajského súdu v Bratislave a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. ÚS sa pritom nestotožnil s doterajšou praxou všeobecných súdov, podľa ktorej bol v sporoch o neoprávnenú evidenciu v zväzkoch ŠtB pasívne legitimovaný ÚPN.

"Doterajšia súdna prax sa pritom opierala najmä o rozsudok Najvyššieho súdu SR z roku 2011, podľa ktorého má byť v takýchto sporoch žalovaným Ústav pamäti národa. Tento rozsudok dokonca Najvyšší súd v rámci svojej úlohy starať sa o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov publikoval v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, a to práve za účelom zjednotenia rozhodovania súdov v takýchto sporoch," uviedla kancelária agner & partners.

Podľa ÚS mal súd v danej kauze pred výsluchom bývalých príslušníkov ŠtB, ktorí vypovedali v prospech Babiša, požiadať o zbavenie ich mlčanlivosti. Právnici zastupujúci českého politika pripomenuli, že tieto osoby navrhoval ako svedkov vypočuť ÚPN, ktorý v priebehu konania na okresnom a krajskom súde nikdy nenamietal, že by mali byť zbavené mlčanlivosti. S takouto námietkou prišiel ÚPN až po ukončení súdneho konania na krajskom súde.

"Okrem výpovede bývalých príslušníkov ŠtB boli v konaní pred všeobecnými súdmi predložené aj ďalšie dôkazy, ktoré potvrdzujú, že evidencia Andreja Babiša ako spolupracovníka ŠtB bola neoprávnená. Tieto dôkazy napríklad preukazujú, že príslušníci ŠtB deklarovali vynaloženie finančných prostriedkov počas údajných schôdzok s jeho osobou, a to v čase, keď nebol na Slovensku a zdržiaval sa v zahraničí," konštatoval právny zástupca českého politika. ÚPN podľa neho doteraz nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval, že by Babiš podpísal záväzok k spolupráci s ŠtB.

"Takýto dôkaz zjavne ani existovať nemôže, keďže, ako Andrej Babiš opakovane vyhlásil, žiadny záväzok k spolupráci nepodpísal a ani s ŠtB nespolupracoval. Je poľutovaniahodné, že táto kauza nie je ani po viac ako piatich rokoch súdnych konaní ukončená, čo umožňuje jej neustále účelové zneužívanie na politické útoky voči osobe Andreja Babiša," vyhlásila kancelária agner & partners.

Reaguje už aj Zemanov hovorca

Český prezident Miloš Zeman v posledných mesiacoch vystupujú v zásadných otázkach ako spojenci. Na rozhodnutie nášho ústavného súdu reagoval na Twitteri Jiří Ovčáček.


Zdroj: Twitter/ ČU TI

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce

Už ste čítali?