14. 11. 2017 06:00 | BRATISLAVA/Reflex

Príbeh inej rodiny: Lipkovci dali domov de?om, ktoré nemajú rodi?ov

Na rehabilitáciu najmladšieho syna Lacka potrebujú pomoc.

Tatiána a Alexander Lipkovci s Lackom.
Tatiána a Alexander Lipkovci s Lackom. Foto: Reflex

Rodina z dnešnej reportáže si zaslúži uznanie a obdiv viacerých z nás. Manželia z malej dedinky na Záhorí sa totiž rozhodli da? svoju lásku de?om, ktoré rodi?ov nemajú z akýchko?vek dôvodov.

Nikdy nepozerali na sociálny status ani zdravotný stav die?a?a. Ako skromne hovoria, niektoré detí sa narodia z bruška a tie ich boli narodené zo srdie?ka.

Ich domácnos?ou prešlo osem detí. Oni sa odv?a?ia svojou láskou.

Posledným die?a?om, ktoré ešte nepriviedli do sveta dospelosti je Lacko. Die?a s viacerými diagnózami, ktorému pri jeho chorobách pomáhajú rehabilitácie.

Tie si však rodi?ia dovolili a na?alej budú môc? dovoli? len v?aka milodarom iných. Za každé euro sú nesmierne v?a?ní.

Aj z tohto dôvodu sa pani Tatiána rozhodla sta? profesionálnou matkou. Ich domácnos?ou prešlo osem detí. Aktuálne je ich najvä?ším milá?ikom dvanás?ro?ný autista Lacko.

Lacko s delfínom.
Lacko s delfínom. Foto: Reflex
 

Lackov zdravotný stav pomáhajú zlepšova? predovšetkým delfínoterapie. V?aka nim prospieva po každej stránke. Kame?om úrazu sú peniaze. Chlapcove rehabilitácie by si bez príspevkov od iných nemohli dovoli?.

Reportហdo magazínu Reflex pripravila Jarmila Ková?ová.

 

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce

Už ste čítali?