21. 03. 2018 12:12 | KOŠICE/TASR

Historický rozsudok slovenského súdu v prípade diskriminácie

Poškodená rómska žena sa v roku 2010 uchádzala o miesto terénnej sociálnej pracovníčky v Spišskej Novej Vsi.

Viera Pompová
Viera Pompová Foto: TV Markíza

Mesto Spišská Nová Ves diskriminovalo rómsku ženu pri výberovom konaní na miesto terénnej sociálnej pracovníčky a musí ju odškodniť. Po rozsudku okresného súdu z marca 2017 to potvrdil aj odvolací Krajský súd v Košiciach.

"Krajský súd v Košiciach sa stotožnil s rozsudkom súdu prvej inštancie, ktorý rozhodol, že Mesto Spišská Nová Ves sa svojím konaním dopustilo vo vzťahu k Viere P. porušenia zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu jej etnickej príslušnosti. Uložil mu povinnosť zaslať žalobkyni list s ospravedlnením za diskriminačné konania voči nej v súvislosti s výsledkami výberového konania na pozíciu sociálneho pracovníka," uviedla hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová.

Mesto je zároveň povinné zaplatiť žalobkyni nemajetkovú ujmu vo výške 2 500 eur.

"Ide o jedno z prvých právoplatných rozhodnutí slovenských súdov v prípade rasovej diskriminácie v prístupe k zamestnaniu v prospech diskriminovanej osoby," konštatoval Štefan Ivanco z mimovládnej organizácie Poradňa pre ľudské práva, ktorá poskytla poškodenej žene bezplatnú právnu pomoc v súdnych konaniach.

Poškodená rómska žena sa v roku 2010 uchádzala o miesto terénnej sociálnej pracovníčky v Spišskej Novej Vsi. Napriek tomu, že mala požadované vzdelanie aj dlhoročnú prax s terénnou prácou v rómskych komunitách, na voľné miesto boli prijaté uchádzačky nerómskeho pôvodu s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou, ktoré neovládali rómsky jazyk.

"Aj Fond sociálneho rozvoja, ktorý v tom čase financoval pracovné miesto, následne, na podnet pani Viery Pompovej vyjadril pochybnosti nad zákonnosťou priebehu výberového konania, avšak jeho výsledky už nemohol zvrátiť," doplnil Ivanco.

Úsilie poškodenej o dosiahnutie spravodlivosti trvalo takmer osem rokov. Okresný aj krajský súd jej žalobu spočiatku zamietli. O jej prípade rozhodoval aj Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý jej sťažnosti v decembri 2015 vyhovel a celý prípad sa opätovne vrátil na okresný súd. 

 

Ten pred rokom rozhodol v prospech poškodenej a prípad sa následne dostal opäť na Krajský súd v Košiciach. Ten svojím rozsudkom teraz potvrdil, že mesto diskriminovalo poškodenú ženu v prístupe k zamestnaniu z dôvodu jej rómskej etnickej príslušnosti. Okrem ospravedlnenia, musí samospráva Pompovej zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 2500 eur, pričom žena požadovala raz toľko.

"Vnímam to ako veľký úspech, aj keď musím poukázať na to, že cesta za spravodlivosťou pre klientku bola dlhá. Osem rokov považujem ja za neprimerane dlhý čas, zvlášť v takomto prípade, keď bola namietaná diskriminácia, čo je závažný zásah do ľudskej dôstojnosti a práv človeka," konštatovala právna zástupkyňa Viery Pompovej Vanda Durbáková. Je presvedčená, že v takýchto prípadoch by mali súdy rozhodovať promptne, aby zabezpečili čo najskôr účinnú nápravu, k čomu v tomto prípade nedošlo.

"Krajský súd sa v plnom rozsahu stotožnil s odôvodnením okresného súdu, keď konštatoval, že mesto rozumnými argumentmi nedokázalo vysvetliť prijatie uchádzačiek s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou a ani vysvetliť pochybnosti o transparentnosti celého výberového procesu," objasnil Ivanco s tým, že rozhodnutie je právoplatné a nie je možné sa voči nemu odvolať.

Rozhodnutie krajského súdu poškodenú ženu veľmi potešilo. "Som veľmi rada, že moja snaha o spravodlivosť nakoniec nebola zbytočná. Verím, že môj úspech by mohol povzbudiť iných ľud k tomu, aby sa nebáli postaviť proti diskriminácii, porušovaniu ľudských práv a neprávosti. Zamestnávatelia by nemali odmietať ľudí, ktorí si hľadajú prácu, kvôli ich inému etnickému pôvodu. Tiež verím, že môj prípad zlepší rozhodovanie súdov v takýchto prípadoch pre iných ľudí do budúcna," zdôraznila Pompová, ktorá už dlhšie žije v zahraničí. Po tom, čo sa aktívne postavila diskriminácii, mala podľa jej slov problém nájsť si prácu v regióne.

TASR oslovila v tejto súvislosti aj vedenie mesta Spišská Nová Ves. Primátor Ján Volný najprv uviedol, že sa k prípadu ani k rozhodnutiu súdu vyjadrovať nebude. Neskôr však poslal mailom stanovisko, v ktorom uvádza, že mesto Spišská Nová Ves rozsudok Krajského súdu v Košiciach rešpektuje a splní si ním uložené povinnosti voči pani Pompovej. "Napriek tomu je mesto toho názoru, že z jeho strany k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania v procese výberového konania nedošlo," uzavrel primátor.


VIAC Z Domáce