13. 10. 2017 13:18 | BRUSEL/TASR

V krajinách EÚ je ľahšie nájsť si prácu

Podľa najnovšej správy zamestnanosť prekročila úrovne spred krízy.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Andreas G. Karelias/shutterstock.com

Európska komisia v piatok (13. 10.) zverejnila výročnú správu o vývoji na trhu práce a vývoji miezd v Európe. Správa potvrdzuje pozitívne trendy na trhu práce, ktoré sa zaznamenali v EÚ, keď zamestnanosť prekročila úrovne spred krízy a miera nezamestnanosti sa takisto približuje úrovniam pred recesiou. Podľa údajov EK v súčasnosti v krajinách Únie pracuje viac ako 235 miliónov ľudí. Miera nezamestnanosti dosahuje 7,6 % a približuje sa úrovniam spred recesie. Zo správy tiež vyplýva, že nezamestnaní si teraz ľahšie nachádzajú prácu.

Pružnejšie formy organizácie práce priniesli výhody pre firmy, ako aj jednotlivcov, ale v niektorých prípadoch viedli k rozdielom medzi pracovníkmi s rôznymi typmi zmlúv, čo sa prejavuje v slabšej ochrane osôb v dočasnom zamestnaní a samostatne zárobkovo činných osôb.

Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti zdôraznila, že v EÚ je čoraz viac ľudí, ktorí sú schopní nájsť si prácu, čo je zásluhou "cielených politických reforiem".

"Musíme však riešiť ďalšie výzvy. Musíme zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a primeranú ochranu pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní. Na základe európskeho piliera sociálnych práv, ktorý sme zaviedli 26. apríla, pracujeme na modernizácii pravidiel týkajúcich sa pracovných zmlúv a sociálnej ochrany s cieľom dosiahnuť lepšie pracovné a životné podmienky v EÚ," opísala situáciu komisárka.

Nárast miezd

Správa o vývoji na trhu práce a vývoji miezd, ktorá analyzuje trh práce z makroekonomického hľadiska, naznačila, že v roku 2016 vzrástli mzdy v eurozóne o 1,2 %, pričom nárast zaznamenali takmer všetky členské štáty.

Najväčší nárast bol v členských štátoch s pomerne nízkou úrovňou miezd (pobaltské štáty, Maďarsko a Rumunsko). To znamená, že v celej Európe sa znižujú mzdové rozdiely.

Aj napriek tomu je v mnohých krajinách však miera rastu miezd naďalej nižšia, než sa očakávalo na základe poklesu nezamestnanosti. Okrem toho sú mzdy dočasných pracovníkov v takmer všetkých členských štátoch nižšie ako u stálych pracovníkov, čo platí najmä pre krajiny s vyšším podielom dočasných pracovných miest.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Uber Images /shutterstock.com
 

Komisia v rámci zavádzania európskeho piliera sociálnych práv prišla s legislatívnym návrhom na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov a otvorila aj konzultácie medzi sociálnymi partnermi so zámerom modernizovať pravidlá pre pracovné zmluvy a prístup k sociálnej ochrane pre všetkých.

Ak sa podarí prijať tieto iniciatívy, mohli by poskytnúť odpovede na výzvy, akými sú segmentácia pracovného trhu a nedostatočná ochrana pracovníkov v neštandardných formách zamestnania.

Komisia pripomenula, že sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast sa bude konať 17. novembra 2017 vo švédskom Göteborgu.

Komentáre ( 0)

 


Už ste čítali?