Správy z vášho kraja:
06. 03. 2018 12:24 | BRATISLAVA/TASR

Sociálna poisťovňa tvrdí, že potrebuje menej peňazí z rozpočtu

Vplyv na tento fakt má aj dlhodobé zvyšovanie zamestnanosti.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sociálna poisťovňa potrebuje menej zdrojov zo štátneho rozpočtu na krytie deficitu vzniknutého v dôsledku zavedenia druhého dôchodkového piliera a z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia.

Poisťovňa to tvrdí vo svojej Správe o plnení strategických zámerov v roku 2017, ktorá sa nachádza v nezaradených materiáloch na rokovanie vlády.

SP vlani zo štátneho rozpočtu dostala transfer vo výške 415,3 milióna eur, čo je o 85,7 milióna eur menej, ako predpokladal schválený rozpočet SP na rok 2017.

"Zvýšeným výberom poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v roku 2017, o 8,5 % vyšším ako v roku 2016, sa znížila potreba finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu," vyhlasuje SP s tým, že vplyv na tento vývoj má aj dlhodobé zvyšovanie zamestnanosti.

Z rezervného fondu solidarity na zabezpečenie platobnej schopnosti SP vlani išlo 1,06 miliardy eur a z ostatných prebytkových základných fondov 791 miliónov eur. Vlani sa do rezervného fondu solidarity previedol aj zostatok správneho fondu v objeme 31,69 milióna eur. Týmito krokmi sa podľa SP napĺňal zámer minimalizovať potrebu dotácií zo štátneho rozpočtu na zachovanie platobnej schopnosti.

Okrem toho je SP oprávnená vymáhať aj svoje pohľadávky. V prípade dlžníkov tak robila zrážkami zo mzdy či iného príjmu, ale aj prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu uvedeného v banke dlžníka či zrážkami z dávok, ktoré mu SP vypláca.

"Zvýšenie plnenia odvodových povinností sa vlani zabezpečilo aj prostredníctvom zasielania SMS správ a e-mailov, na základe ktorých samostatne zárobkovo činné osoby uhrádzali meškajúce poistné za rok 2017," priblížila SP.

V minulom roku Sociálna poisťovňa priebežne realizovala aj kontroly v oblasti sociálneho poistenia. Zameriavala sa najmä na kontrolu správnosti postupu a rozhodovania podľa tohto zákona. Uskutočňovali sa aj tematické kontroly v oblasti dôchodkového poistenia, zamerala sa aj na dodržiavanie zákonnej lehoty na rozhodnutie o dôchodkových nárokoch poistencov.

Komentáre ( 0)