14. 05. 2019 17:55 | BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Lekárka z Ukrajiny: Slovensko mi neuznalo diplom, hoci nemocnica mi už sľúbila prácu

Na Ukrajine vyštudovala pediatriu, ale Slovensko jej diplom neuznalo. Viktoriya bude zrejme musieť odísť od rodiny do Česka.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Shutterstock.com/Guschenkova

Pediatrička Viktoriya Dmytruk prišla na Slovensko s manželom a dvoma deťmi pred štyrmi rokmi. Pochádzajú z Doneckej oblasti, teda z miesta, na ktorom vojnu prežívali na vlastnej koži. Ako ekonomickí migranti sa ale necítia. Rodina priznáva, že doma na tom boli finančne lepšie. Majú však sen, že ich deti budú vyrastať v stabilnej a mierovej krajine.

Deti sa úspešne začlenili medzi spolužiakov na bratislavskom gymnáziu, manžel podniká, no Viktoriya sa márne snaží pokračovať v práci lekárky. Hoci vyštudovala medicínu s vyznamenaním, má takmer 25 ročnú prax a Phd. titul, pracovať v slovenskom zdravotníctve nemôže. Naše ministerstvo školstva jej neuznalo diplom.

Hoci Viktoriya nechce trhať rodinu, zatiaľ to vyzerá tak, že odchod do Česka bude pre Dmytrukovcov jediné východisko. Tam jej totiž diplom uznali.

Aby toho nebolo málo, nemocnica v Trebišove jej prisľúbila miesto pediatričky špecializovanej na detské infekčné choroby. Keby jej teda slovenské úrady diplom schválili, miesto lekárky má isté.

Vraj neabsolvovala povinné predmety

Ministerstvo školstva na svojej stránke presne popisuje, ako má absolvent zahraničnej vysokej školy postupovať, ak chce, aby mu titul akceptovali aj na Slovensku. K oficiálnej žiadosti priloží kópiu diplomu, úradne preložený diplom, doklad o vykonaní štátnej skúšky, či zoznam všetkých absolvovaných predmetov a počet absolvovaných hodín.

K uznávaniu dokladov sa vyjadrujú aj univerzity, ktoré posudzujú obsaha a rozsaha dosiahnutého vzdelania.

Ak sa sylabus študijného programu zhoduje alebo podobá odboru na slovenskej univerzite, ministerstvo školstva tento titul akceptuje. Viktoriya si o uznanie titulu požiadala prvýkrát v lete 2015. Po troch mesiacoch jej prišla záporná odpoveď s odôvodnením, že niektoré povinné predmety neabsolvovala.

"Bolo to bizarné. Vytkli mi, že som neabsolvovala predmety ako napríklad detské choroby či detské infekčné choroby a ja som pediatrička. Na Ukrajine skončíte po medicíne konkrétny medicínsky odbor, ja som skončila pediatriu, takže tieto predmety som musela absolvovať. Vyzerá to tak, že moju žiadosť úradníci ani nečítali," hovorí Viktoriya.

Práve skorá špecializácia je zrejme kameňom úrazu, prečo má Slovensko problém akceptovať diplomy lekárov z tretích krajín. Na Slovensku medici absolvujú odbor všeobecné lekárstvo, ktorý študujú šesť rokov. Následne si vyberú špecializáciu. Na Ukrajine sa špecializujú počas štúdia a zo škôl vychádzajú ako konkrétni špecialisti. Ale aj oni musia prejsť atestáciou rovnako ako slovenskí lekári.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TASR
 

Uznávajú len všeobecné lekárstvo, nie špecializáciu

Rezort školstva vysvetľuje, že na Slovensku a v celej Európskej únii je pediatria špecializačný študijný odbor, ktorý je možné absolvovať po ukončení doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

"Na to, aby mohla byť uznaná špecializácia, je potrebné najskôr absolvovať štúdium všeobecného lekárstva. Pri porovnaní študijného odboru pediatria so študijným odborom všeobecné lekárstvo na Slovensku sa zistili rozdiely v štúdiu, ktoré sa podstatne odlišujú vo svojom zameraní, v štruktúre aj obsahu."

Jednoducho povedané, Slovensko Viktoriyi diplom neuznal, pretože neabsolvovala všeobecné lekárstvo. Hoci je pediatričkou vyše 20 rokov, na Slovensku liečiť deti nemôže.

V decembri sa Viktoriya znova pokúsila o šťastie. Ministerstvu školstva poslala druhú žiadosť o uznanie dokladov o vzdelávaní. Situácia sa zopakovala. Po piatich mesiacoch jej oznámili, že žiadosť zamietli. Momentálne je v odvolacom konaní.

S rovnakou žiadosť sa Viktoriya obrátila na Česko. Tam jej diplom uznali. Prečo rozhodli dva štáty s podobnými systémami lekárskeho vzdelávania odlišne, nerozumie. Jedno je však pre ňu isté- ak jej Slovensko ani v odvolaní neuzná diplom, odíde do Česka. Najviac ju trápi, že s rodinou bude môcť byť len zriedkavo. Na Ukrajinu sa tak skoro neplánujú vrátiť.

Zahraniční lekári si nepomýlili koleno

Viktoriya postupu slovenských úradov nerozumie. Zaráža ju najmä to, že na jednej strane sa nemocnice a lekárske združenia sťažujú, že Slovensko má nedostatok lekárov, ale zároveň tých skúsených zo zahraničia nepríjma.

"Videla som slovenské nemocnice a lekárov je tu málo," myslí si Viktoriya.

Podľa údajov Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva na Slovensku momentálne chýba 3500 lekárov. Približne dvetisíc ďalších lekárov je v dôchodkovom veku.

Nápad dovážať lekárov z Ukrajiny či z iných tretích krajín pritom už na stole bol. V nemocnici vo Svidníku už niekoľkí Ukrajinci pracujú. Šéf Slovenskej lekárskej komory Martin Kollár to však ako vhodné riešenie nevidí. Podľa neho nie sú ukrajinskí lekári dostatočne kvalitní.

Voči týmto slovám sa ohradila aj Alona Kurotová zo spoločnosti SlovakiaInvest, ktorá pomáha lekárom z tretích krajín uplatniť sa v slovenskom zdravotníctve.

"Nenašla som jediný prípad, že by si zahraničný lekár na Slovensku pomýlil koleno pri operácii. Štát týmto lekárom nedáva ani šancu, aby si vzdelanie dodatočne doplnili," hovorí Kurotová.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Shutterstock.com/Andrei_R
 

Ak sa zahraničnému lekárovi zadarí a diplom mu na Slovensku uznajú, musí ešte absolvovať doplňujúcu skúšku, ktorou dokáže svoju odbornosť. Po úspešnom vykonaní doplňujúcej skúšky sa vydá rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.

Nakoniec musí lekár zo zahraničia preukázať, že ovláda slovenčinu na takej úrovni, že môže vykonávať lekárske povolanie. Skúškou si to overuje Ministerstvo zdravotníctva.

Pre zahraničných robia kurzy

A čo na celú situáciu hovorí rezort zdravotníctva, ktoré dlhodobo poukazuje na nedostatok lekárov? Hovorkyňa Zuzana Eliášová hovorí, že rešpektujú, že o zahraničných diplomoch rozhoduje Ministerstvo školstva.

Podľa Eliášovej ministerstvo zdravotníctva uľahčuje zahraničným lekárom vstup na Slovensko prípravnými kurzami, ktoré organizuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Po týchto kurzoch by mali byť lepšie pripravení na doplňujúcu skúšku.

Podľa Eliášovej sa následne aj zvýšil počet úspešných absolventov doplňujúcej skúšky.

Komentáre ( 0)