05. 02. 2014 08:58 | BRATISLAVA/Lenka Peržeľová/GRAFOMAT S.R.O

Rozpitvali sme kandidátov na prezidenta. Toto o nich prezradil vlastný podpis!

Prečítajte si analýzu vlastnoručného podpisu Fica, Prochádzku, Kňažka či Mezenskej.

kann.jpg
kann.jpg
Hovorí sa, že vtáka poznáš podľa peria. Grafológ by čosi podobné mohol možno povedať aj o podpise. Malé, veľké, rovnomerné s kolmým uhlom, silným tlakom, čitateľné či nečitateľné písmo - to všetko si všímajú odborníci, ktorí skúmajú rukopis človeka, aby urobili analýzu jeho duševných alebo povahových vlastností.

Pre každého a na čokoľvek! Rýchle a dostupné pôžičky. Klikajte tu.

A keďže sa už nezadržateľne blížia prezidentské voľby, posvietili sme si na vlastnoručné autogramy kandidátov, ktorí sa radia k favoritom a podľa posledných prieskumov majú reálnu šancu na úspech.

Robert Fico, Radoslav Procházka, Milan Kňažko či Helena Mezenská. Prečítajte si, čo o nich prezradil vlastnoručný podpis. Ich rozbor urobil grafológ Mátyás Bathó z firmy GRAFOMAT S.R.O. Autogram Andreja Kisku sa nám nepodarilo získať.

Robert Fico, Radoslav Prochádzka, Milan Kňažko a Helena Mezenská.
Robert Fico, Radoslav Prochádzka, Milan Kňažko a Helena Mezenská. Foto: TASR
 

Robert Fico


Robert Fico
Robert Fico
 


Písmo premiéra a predsedu Smer-u, Roberta Fica, je veľké, výrazné, rovnomerné s kolmým uhlom a silným tlakom. Podľa neho možno usudzovať, že má veľmi dobrý vitálny základ, energiou priam prekypuje. Neuprie sa mu originálne myslenie.

Jeho rukopis je voľný a kolmý, čo znamená, že v celom jeho konaní dominuje rozvaha a rozum, ale na druhej strane aj chlad. Je zásadový, zdržanlivý, ale vytrvalý. Chce byť prispôsobivý, ale vždy si presadí svoje.

Podnety, ktoré zvonka prijíma, vie spracovať pre dosiahnutie svojich cieľov. Prejavujú sa u neho dosť silné známky egocentrizmu a sebectva.

Vo vzťahu k okoliu si vie dobre chrániť svoje JA. Je náročný a má veľmi dobrú predstavivosť. Kolmosť písma, ktorá zachádza až do ľavobežnosti znamená, že pán Fico niečo zakrýva. On síce niečo povie, ale myslí si svoje. Je ctižiadostivý a zanietený pre určitý cieľ. Prejavuje sa uňho túžba po činoch. Je obdarený tvorivými duševnými schopnosťami, zmyslom pre estetiku a má veľmi silne vyvinuté ego. Jeho podpis je oproti textu zväčšený, čo je príznakom zdôraznenia svojej osobnosti.

Robert Fico.
Robert Fico. Foto: TV Markíza
 


Radoslav Procházka

Radoslav Prochádzka
Radoslav Prochádzka
 

Najnápadnejším prvkom podpisu pána Procházku je formovanie slov. Je viditeľné, že vzorový rukopis bol písaný rýchlo. Osoby so zvýšeným tempom písma sú dynamickí, dôležitým je pre nich pokrok a byť neustále v pohybe.

Dá sa tiež usúdiť, že podpis bol vytvorený spontánne, veď osoba tak dynamická, ako pisateľ si nemôže dovoliť strácať čas vypracovaním napohľad zbytočných detailov. Veľkosť skúmaného podpisu je nadpriemerná, čo poukazuje na odvážne a sebavedomé vystúpenie. Pri podpisovaní používa svoje krstné meno aj priezvisko, i keď pri prvom vidno akurát iniciálu. Sú od seba výrazne oddialené, môžeme teda usudzovať, že svojmu verejnému a osobnému životu prideľuje dve rôzne úlohy.

Dôraz kladie na duchovné naplnenie vo verejnom živote oproti tomu súkromnému. Zastáva názor, že jeho povolanie si vyžaduje celého človeka. Podpis nie je možné charakterizovať ako čitateľný. Dá sa usúdiť, že ľudia s takým podpisom chcú týmto spôsobom prejaviť svoju nedotknuteľnosť, túžbu odlišovať sa od ostatných. Nepraje si, aby bola jeho osoba úplne odhalená. Je prísny k sebe i ostatným.

Jeho zmýšľanie je logické a rýchle ako aj jeho životné tempo. Konečné čiary sú predĺžené a smerujú nahor, čo je charakteristické pre ľudí s nadbytočnou energiou. Dokáže sa vysporiadať s nadmerným zaťažením, vykonaním ďalších úloh. Pán Procházka je predovšetkým ambiciózny, má pozitívnu predstavu o budúcnosti - pravý optimista.

Radoslav Procházka v relácii Na telo. Archívna snímka.
Radoslav Procházka v relácii Na telo. Archívna snímka. Foto: TV Markíza
 

Milan Kňažko

Milan Kňažko
Milan Kňažko
 

Podpísaná osoba viditeľne kladie veľký dôraz na začiatočné písmená svojho mena a priezviska. Ako iniciály, tak aj vystúpenie pisateľa je markantné. Za dôležité pokladá prvý dojem.

Pri podpisovaní sa jeho meno a priezvisko neprelínajú - píše ich osobitne - z toho je možné usúdiť, že je preňho rovnocenne dôležité duchové naplnenie v súkromí aj v práci a rozozná medzi nimi rozdiel. S prihliadnutím na nemenný sklon písma môžeme usúdiť, že sa jedná o asertívneho človeka s racionálnym zmýšľaním. Rozhoduje sa na základe faktov, je nepoddajný svojim citom.

Je prispôsobivý, pri svojom názore vytrvá. Na základe veľkosti podpisu vieme, že často uprednostní seba pred ostatnými a vyžaduje, aby bolo jeho stanovisko a postavenie v spoločnosti rešpektované. Ako použité dĺžne, tak aj zmýšľanie pisateľa je napredujúce a rýchle. Osvojené vedomosti je schopný ľahko preniesť do praxe.

Pripojenie dĺžňa v priezvisku k písmenu „n" poukazuje na schopnosť asociatívneho zmýšľania. Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými písmenami poukazuje na malú mieru dôvery vo vybudovaných vzťahoch. Pisateľ neukazuje tendenciu budovať blízke vzťahy, je obozretný. V priezvisku je použitá napredujúca konečná čiara, teda je pisateľ orientovaný na budúcnosť, podnikavý a plný energie.

Na základe čitateľnosti podpisu sa dá povedať, že je pán Kňažko úprimnou osobou, ktorá preberá zodpovednosť za svoje skutky.

Milan Kňažko.
Milan Kňažko. Foto: SITA
 

Helena Mezenská

Helena Mezenská
Helena Mezenská
 

Skúmaný znak je síce stručnejší, ale stále sa považuje za podpis. Osoba, podpisujúca sa takýmto spôsobom, sa snaží o jednoduché, avšak efektívne vystúpenie. Na základe podpisu sa dá usudzovať, že je osobnosť pisateľky unikátna, originálna. Znak ako formu podpisu používajú skôr ľudia, ktorých silnou stránkou nie je práve výrečnosť.

Je viditeľné, že slučky s veľkou plochou sú charakteristickým znakom podpisu, čo nasvedčuje tomu, že je pre pani Mezenskú nesmierne dôležitý trvalý duševný rozvoj. Keďže je podpis jedným spojitým celkom, teoretické znalosti spája s praxou a má vynikajúci zmysel pre riešenie problémov.

Dá sa predpokladať, že s obľubou sníva, často používa svoju fantáziu a hľadá vyššie súvislosti. Podpis je napohľad symetrický, pisateľka sa snaží o duchovné naplnenie v každej oblasti života. Skúmaný znak rovnako, ako aj monogram, či logo obsahuje jadro myšlienky, a tak je zrejmé, že pisateľku vystihuje schopnosť uchopiť podstatu veci. Podpísanej osobe nerobí ťažkosti vyfiltrovať hodnotné informácie.

Helena Mezenská (OĽaNO).
Helena Mezenská (OĽaNO). Foto: SITA
 


VIAC Z Domáce