14. 02. 2016 20:36 | BRATISLAVA/TASR

Strana zelených Slovenska: Spájame ekologicky zmýšľajúcich ľudí (rozhovor)

Po rokoch angažovania sa na komunálnej scéne má ambíciu vstúpiť do najvyššej politickej ligy.

12371222_10207970529728553_6962574338437939841_o.jpg
12371222_10207970529728553_6962574338437939841_o.jpg

Strana zelených Slovenska (SZS) má po rokoch angažovania sa na komunálnej scéne ambíciu vstúpiť do najvyššej politickej ligy. "Sme jedinou stranou zelených v blížiacich sa voľbách a na kandidátke máme aj ľudí z ostatných "zelených" strán, takže už teraz pôsobíme zjednocujúco pre ľudí zmýšľajúcich ekologicky," uviedla v súvislosti s kandidatúrou SZS v marcových voľbách do NR SR volebná líderka strany, psychologička Natália Hanulíková.

Na komunálnej úrovni sa pohybujete od roku 2006. Prečo ste sa teraz, po desiatich rokoch, rozhodli uchádzať o miesto v parlamente?

Myslíme si, že nastal ten správny čas, aby aj „zelené" témy boli súčasťou vysokej politiky.

Myslíte si, že téma ochrany životného prostredia a ekológie nie sú súčasťou vysokej politiky? Máme tu predsa zákon o ochrane pitnej vody, zákon o odpadoch, trebárs aj vládny program dotácie na podporu obnoviteľných zdrojov energií...

Tieto zákony sú úplne nedostačujúce, ani sa neplnia tak, ako si predstavujeme. Životné prostredie je iba témou strán pred voľbami, na ktorú sa rýchlo zabúda.

Ak sa vrátime k vášmu účinkovaniu v komunálnej politike, v roku 2014 ste sa stali členom koalície so Smerom-SD, SNS a SMS. Pomohlo toto spojenie strane?

Komunálna politika nie je o pravici či ľavici, ale o riešení konkrétnych lokálnych problémov. Nikdy nevstúpime do koalície, ktorá nebude rešpektovať naše priority v oblasti životného prostredia.

 

Komunálna politika by naozaj nemala byť o pravici a ľavici, aj keď to nie vždy tak v reáli je. Vo veľkej politike sa však odohráva legitímny súboj medzi pravicou a ľavicou. Kde sa v rámci toho politického spektra vidíte vy?

Aj v tomto prípade musím zopakovať, že problémy životného prostredia a ľudských práv nie sú ani pravicové, ani ľavicové. Skôr sa radíme k stredu. Chceme byť alternatívou voči kauzami opletenej ľavici a rozhádanej a nekompaktnej pravici.

Na kandidátke máte 42 mien. Mali ste zámer nejsť do veľkých počtov?

Číslo 42 je pre nás primerané. Rovnováha medzi mladými a skúsenými, ženami a mužmi a predovšetkým odhodlanosť boli pre nás omnoho dôležitejšie ako veľké množstvo kandidátov.

Viac o strane si môžete prečítať TU.

Program je postavený na 7 bodoch pre krajšie Slovensko. V rámci programu je tým prvým v poradí ochrana životného prostredia, no jedným z hlavných bodov, ktorým sa chcete a snažíte odlišovať od ostatných subjektov, je dosiahnutie podmienok pre rovnoprávne postavenie žien a mužov. S týmto zámerom ste aj tvorili kandidátku, na ktorej je rovnaký pomer žien a mužov?

Presadzujeme rovnoprávne postavenie žien a mužov v spoločnosti, preto máme aj na kandidátke rovnako zastúpené obe pohlavia a líderkou je žena. Veríme v cit a morálnosť žien, a preto si myslíme, že by mali byť početnejšie zastúpené aj vo vysokej politike. Vláda zostavená z mužov je pre nás neprijateľná.

Kraje však nie sú rovnako zastúpené. Výrazný deficit je ľudí z východného Slovenska? Prečo?

Máme zastúpené všetky kraje, no vzhľadom na menší počet kandidátov nemôžeme konkurovať dominantným stranám.

Poďme na program a 7 bodov pre krajšie Slovensko... Medzi opatreniami, ktoré chcete urobiť v prípade ochrany životného prostredia, je daňové zvýhodnenie elektroáut, LPG pohonu, podpora obnoviteľných zdrojov, takisto zákaz vývozu dreva do zahraničia... Ale aj zákaz igelitových tašiek a PET fliaš. Myslíte si, že je to v praxi realizovateľné?

Všetko sú to témy, ktoré sú vo vyspelých európskych krajinách už bežne realizované.

Bod č. 2 sa volá Máme radi Slovensko. Okrem podpory slovenských farmárov a potravín deklarujete aj záujem znížiť počet samospráv. V prípade rozdelenia krajov by ste teda boli za aký model? Súhlasili by ste s rozdelením na tri samosprávne kraje, prípadne s modelom tri plus jeden (Bratislava). A aký máte názor na zlúčenie mestských častí v Bratislave a Košiciach?

Na Slovensku je príliš veľa vyšších územných celkov. Podľa nášho názoru by stačili tri kraje. Budeme takisto požadovať zníženie počtu mestských častí v Bratislave (zo 17 na päť) a Košiciach (z 23 na štyri), lebo peniaze sa dajú použiť aj efektívnejšie. Rovnako si myslíme, že pre takú malú krajinu, ako je Slovensko, nie je potrebných 22.000 komunálnych poslancov.

Jedným z vašich zámerov, ktorý chcete naplniť, je zaviesť voľnú nedeľu...

Áno, aby sme mali viac času venovať sa deťom, rodine a priateľom.

Ak už sme pri téme rodina. V rámci ďalšieho bodu - podpory mladých rodín navrhujete pre domácnosti mladých bezúročnú pôžičku vo výške 6000 eur tak, aby bola pri narodení tretieho dieťaťa nenávratnou. Budú ju teda akoby splácať štátne príspevky na dieťa?

Áno, pôžička bude vo výške 6000 eur a štátny príspevok bude 1000 eur na prvé, 2000 na druhé a 3000 na tretie dieťa. Príspevok bude poskytnutý len pre rodiny, kde je aspoň jeden z manželov zamestnaný minimálne jeden rok. Na štvrté a ďalšie dieťa nebude už žiaden príspevok, aby neprišlo k zneužívaniu tejto pomoci.

Celkom logicky ako „zelená" strana sa zasadzujete o rozvoj ekologických foriem dopravy a konkrétne spomínate budovanie cyklotrás. Koľko kilometrov cyklotrás na Slovensku podľa vás chýba, v ktorých oblastiach by sa malo budovanie zintenzívniť?

Každá nová výstavba komunikácie bude spojená s budovaním cyklotrás. Chýbajú nám tisíce kilometrov, no prioritou je pre nás budovanie cyklotrás k zaujímavým historickým a kultúrnym miestam Slovenska.

Ako bude vyzerať vaša predvolebná aktivita? Budete sa orientovať hlavne na propagáciu prostredníctvom moderných komunikačných kanálov, prípadne zvolíte iné formy?

Vzhľadom na naše finančné podmienky bude kampaň nízkonákladová, obmedzená na priamu komunikáciu s občanmi a internetovú propagáciu.

Hovorí sa, že každý subjekt, ktorý ide do parlamentných volieb, tam ide s tým, aby pokoril päťpercentnú hranicu. Platí to aj o vás?

V prvom rade nám ide o životné prostredie a zdravší životný štýl, potraviny a kvalitnú slovenskú výrobu. Myslíme si, že my a naše riešenia by sme boli prínosom pre NR SR.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce