21. 10. 2017 07:07 | BRATISLAVA/TV Markíza

Pýtali sme sa za vás: Poisťovňa preplatí aj spermiogram, má to však podmienku

V našom článku nájdete odpovede na tie najčastejšie otázky týkajúce sa návštevy u tohto špecialistu.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka Foto: Shutterstock.com

V našom seriáli o preventívnych prehliadkach sme pokračovali návštevou u urológa. Reportérka Zuzana Javorová sa pýtala za vás troch poisťovní na čo máte nárok. V našom článku nájdete odpovede na tie najčastejšie.

V akom veku má pacient nárok na preventívnu prehliadku u urológa?

VšZP

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia. Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum (cez konečník), palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek.

V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment.

Prehliadka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku veku, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty.

Periodicita je raz za tri roky od 50 rokov veku alebo v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve: s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml raz za tri roky nad 40 rokov veku alebo s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml raz za dva roky nad 40 rokov alebo s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku.

Dôvera

Podľa zákona je preventívna urologická prehliadka hradená zdravotnou poisťovňou u mužov od 50 rokov veku raz za tri roky alebo u mužov vo veku nad 40 rokov veku výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve.

Union

Preventívna prehliadka u urológa je z verejného zdravotného poistenia uhrádzaná mužom od 50 roku veku. V prípade výskytu rakoviny prostaty v prvostupňovom príbuzenstve mužom od 40 roku veku.

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. Urológ zabezpečí aj vykonanie laboratórnych vyšetrení - močový sediment, kreatinín, PSA na príslušnom odbornom pracovisku.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Africa Studio/shutterstock.com
 

( Periodicita: raz za tri roky; raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA >L 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve)

Čo mladší muži? Aké majú tí možnosti?

VšZP

Ak má pacient akýkoľvek zdravotný problém, ktorý si vyžaduje návštevu urológa, môže samozrejme vyšetrenie absolvovať bez ohľadu na vek. Zdravotná starostlivosť u urológa je hradená z verejného zdravotného poistenia.

Na odborné vyšetrenie potrebuje poistenec výmenný lístok od všeobecného lekára.

Ak však poistenec nemá žiaden zdravotný problém a chce vyšetrenie absolvovať na vlastnú žiadosť, vyšetrenie si hradí sám. VšZP v rámci nadštandardnej zdravotnej starostlivosti uhrádza náklady za urologickú preventívnu prehliadku u každého poistenca už od 40 rokov veku.

Dôvera

Vekové obmedzenie preventívnej urologickej prehliadky je dané zákonom. Pokiaľ poistenec nemá žiadne príznaky, vyšetrenie nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.

Union

V prípade zdravotných problémov je vyšetrenie u urológa dostupné a uhrádzané poistencovi v každom veku. Na urologické vyšetrenie potrebuje poistenec výmenný lístok od všeobecného lekára

Kde si môže divák pacient urobiť spermiogram? Platí sa zaň?

VšZP

Ak je toto vyšetrenie zo zdravotných dôvodov indikované lekárom, v tomto prípade andrológom alebo urológom, je hradené z verejného zdravotného poistenia. Ak ide o vyšetrenie na žiadosť pacienta, pacient si ho hradí sám.

Dôvera

Vyšetrenie spermiogramu je hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prípade zdravotnej indikácie, napr. pri diagnostike sterility u neplodných párov. Vyšetrenie je možné absolvovať u špecialistu (urológ/andrológ), prípadne v centrách asistovanej reprodukcie. Medicínsky neindikované vyšetrenie spermiogramu na žiadosť poistenca nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.

Union

Vyšetrenie spermiogramu je základnou diagnostickou metódou pri vyšetrení mužskej plodnosti/ neplodnosti. Základný orientačný spermiogram je v medicínsky indikovaných prípadoch uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia.

Vyšetrenie je možné absolvovať väčšinou v urologických ambulanciách, ale aj u andrológa alebo gynekológa. Podrobný spermiogram a ďalšie testy súvisiace s diagnostikou neplodnosti sa realizujú v centrách asistovanej reprodukcie s doplatkom pacienta.

 

Ak urológ zistí pohlavne prenosné ochorenie alebo napr. erektilnú dysfunkciu, bude táto informácia zverejnená v rámci elektronizácie zdravotníctva a bude k nej mať prístup akýkoľvek zdravotný personál?

VšZP

Akékoľvek zdravotné vyšetrenie je zaznamenané v zdravotnej dokumentácii, či už elektronickej alebo papierovej. Prístup k tejto informácii má každý ošetrujúci lekár. Pokiaľ ide o ďalších zdravotníckych pracovníkov, napr. lekárnika alebo laboranta, nie je dôvod, aby mali k dispozícii tak podrobné informácie.

Dôvera a Union nás odkázali na Národné centrum zdravotníckych informácií, ktorí pripravujú technické zabezpečenie.

Ako bude pacient chránení pred zneužitím citlivých informácií?

VšZP

Otázky súvisiace so zabezpečením ochrany citlivých informácií je potrebné adresovať na Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré túto agendu zastrešuje. Zároveň chceme zdôrazniť, že elektronizácia nič nemení na vedení zdravotnej dokumentácie. Mení len formu z papierovej na elektronickú. Každý ošetrujúci lekár bol aj v minulosti vždy informovaný o všetkých potrebných údajoch o zdravotnom stave pacienta v papierovej forme, ktorá sa po novom mení na elektronickú.

Dôvera

Ochrana zdravotníckych informácii v elektronickom prostredí je zabezpečená ochrannými prostriedkami. V porovnaní s papierovými lekárskymi správami či inými dokumentmi s medicínskymi údajmi je zabezpečenie elektronicky uložených informácii pred zneužitím oveľa vyššie.

Union nás odkázal na ministerstvo zdravotníctva a na Národné centrum zdravotných informácií, ktorí pripravujú technické zabezpečenie.

V našom seriále pokračujeme návštevou u gastroenterológa, reportáž si môžete pozrieť v Televíznych novinách v sobotu (21. 10.) v Televíznych novinách.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce