29. 06. 2018 08:45 | BRATISLAVA/TASR

Lubyová považuje svoj prvý školský rok za úspešný

Ministerka školstva si nemyslí, že by pracovala pomalým tempom.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).
Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) hodnotí svoj prvý školský rok, počas ktorého viedla rezort, za úspešný. Ako doplnila, vždy sa treba snažiť byť ešte lepší a rýchlejší, a v novom školskom roku sa to bude snažiť dodržiavať.

"Bol to taký raketový štart, snažili sme sa šprintovať od prvej chvíle, aby sa nám podarilo sanovať situáciu v eurofondoch, aby sa nám podarilo urobiť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ale aj aby sme nahodili prvé reformy," skonštatovala ministerka. Zároveň si myslí, že v tomto smere bol jej rezort úspešný.

"Čo sa týka eurofondov, máme splnenú domácu úlohu. Všetko je prevyhlásené alebo pripravené na prevyhlásenie po validácii. Čo sa týka NPRVaV, ten je prijatý a zafinacovaný. Pokiaľ ide o nastavenie nových pravidiel, máme schválené štyri významné zákony a novely - dve v oblasti vysokého školstva, regionálneho školstva a školský zákon," povedala ministerka.

Lubyová si nemyslí, že by pracovala pomalým tempom. "Máme prijaté zákony, ktoré predtým nikto nedokázal roky predložiť," poznamenala s tým, že sa týkajú napríklad akreditačnej agentúry či kvality vysokých škôl. Podľa nej ide "o historické míľniky". Lubyová si však klasickú známku za prvý školský rok nedala. Ako uviedla, je to preto, lebo "má radšej slovné hodnotenie."

Školský rok 2017/2018 priniesol v školstve na Slovensku niekoľko zmien a opatrení. Vlani bol navýšený rozpočet na učebnice o jeden milión eur. "V roku 2018 sa nám podarilo navýšiť rozpočet na učebnice v sume štyri milióny eur. Okrem množstva reedícií sme do škôl distribuovali aj nové učebnice Prírodovedy pre tretí ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským," priblížilo ministerstvo školstva.

Vlani rezort školstva rozdelil 5,7 miliónov eur na výstavbu a rekonštrukciu telocviční. Pre tento rok to bude ďalších deväť miliónov eur. Prostredníctvom dotácií v rámci programov pre mládež ministerstvo prerozdelilo vyše 2,3 miliónov eur pre mládežnícke organizácie.

Jedným z kľúčových opatrení prijatých v tomto školskom roku je NPRVaV. Vláda schválila tento dokument, ktorý určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov a zároveň uložila ministerke školstva plniť jednotlivé opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené.

Národný program venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide napríklad o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. Dokument sa zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov v školstve.

Rezortu sa legislatívne podarilo doriešiť aj otázku určovania počtu žiakov osemročných gymnázií. Po novom bude ministerstvo určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v každom kraji. Konečné počty žiakov rozpošle okresným úradom v sídle kraja, ktoré počty určené ministerstvom prerozdelia na príslušné gymnáziá. Ministerstvo bude mať kompetenciu schváliť, resp. upraviť navrhované prerozdelenie.


VIAC Z Domáce