01. 09. 2018 19:35 | BARDEJOV, PREŠOV/TV Markíza

Toto si školstvo ešte nepamätá. Súboj o Obchodnú akadémiu v Bardejove sa skončil patom

Problém nastal na rokovaní krajského zastupiteľstva v Prešove.

Škola.
Škola. Foto: TVNOVINY.sk

Taká situácia vraj v slovenskom školstve ešte nebola. Súboj o Obchodnú akadémiu v Bardejove sa skončil patom. Od septembra prestane byť súčasťou siete škôl, no napriek tomu nezanikne. Problém nastal na rokovaní krajského zastupiteľstva v Prešove.

Škola s 50-ročnou tradíciou má zaniknúť koncom augusta. Hlavným dôvodom je nízky záujem žiakov o ekonomické odbory a vysoké náklady na prevádzku školy. „Legislatíva Slovenska je trošku komplikovaná v tomto smere, pretože o jednej a tej istej veci musia poslanci hlasovať dvakrát," povedal predseda komisie školstva Marián Damankoš.

Dve hlasovania, dva rôzne výsledky. Najskôr poslanci zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou hlasov požiadali ministerstvo školstva aby obchodnú akadémiou vyradilo zo siete škôl. 

Ministerstvo ich žiadosti vyhovelo a teraz, keď mali poslanci zrušenie školy potvrdiť sa už dosť hlasov nenašlo. Potrebovali na to totiž trojpätinovú väčšinu, teda viac hlasov ako pri prvom rozhodovaní. Tie sa už nenašli, chýbali štyri hlasy.

„Nenašlo sa dosť poslancov, aby zahlasovali za VZN, ktoré by dokončilo vlastne zrušenie Obchodnej akadémie," reagoval ďalej Damankoš.

Škola je teda vyradená zo siete, učiť sa v nej nemôže, no formálne naďalej existuje. „Poslanci svojim rozhodnutím práve skomplikovali túto situáciu, žiakom, rodičom a pedagógom na tejto škole," povedal vedúci odboru školstva Ján Furman.

To znamená, že teraz majú rodičia o jednu povinnosť navyše. „Musia požiadať vedenie Hotelovej akadémie o prestup, teda z Obchodnej akadémie na Hotelovú akadémiu, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva o vyradení zo siete škôl," pokračoval Furman.

„Normatívne financovanie prechádza na Hotelovú akadémiu, ktorá prevezme nielen žiakov ale aj právne nástupníctvo. Znamená to, že žiaci nastúpia do školy a stanú sa teda žiakmi Hotelovej akadémie s odbormi, ktoré prechádzajú z Obchodnej na Hotelovú akadémiu," dodala Katarína Hamerlová z odbor komunikácie a protokolu z ministerstva školstva.

Študenti a ich rodičia však nemajú na výber, na Obchodnej akadémii sa od septembra vyučovať nesmie. A keďže tento typ školy bol v Bardejove iba jeden, žiaci aj učitelia proti zrušeniu naďalej protestujú.

 

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce