13. 11. 2018 15:30 | TRNAVA/TASR

V Trnave sľubuje Bročka opraviť Kamenný mlyn a vytvoriť lesy a háje

Sľubuje aj väčšie motivačné ohodnotenie mestských policajtov.

Peter Bročka.
Peter Bročka. Foto: TASR

Primátorom Trnavy sa stal 36-ročný Peter Bročka, ktorý získal 62,82 percenta hlasov. Kandidoval ako nezávislý pod hlavičkou občianskeho združenia Za Lepšiu Trnavu.

V oblasti automobilov a parkovania je jeho prioritou plán udržateľnej mobility mesta a revízia dopravného generelu. Chce pokračovať v intenzívnej rekonštrukcii ciest a chodníkov a vyhradiť niektoré parkovacie miesta na krátkodobé bezplatné zastavenie do 20 minút. Zjednodušiť by sa mali platby za parkovanie.

Benefity v parkovaní

Súčasťou Bročkovho programu je inteligentné riadenie križovatiek. "Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na plne dynamický model riadenia križovatiek, ktoré budú vedieť presne identifikovať prúdenie vozidiel, prispôsobovať dĺžky jednotlivých intervalov, a tak zrýchliť premávku počas dopravných špičiek," uviedol Peter Bročka v predvolebnom rozhovore.

Postupne plánuje zavádzať rezidentské parkovanie v meste a doplnkové benefity pre držiteľov platnej parkovacej karty – predplatená MHD karta, možnosť bezplatne využívať mestský bikesharing a cyklovežu na úschovu bicykla. 

Sídliská prepojené cyklotrasami

Primátor Trnavy má v pláne podporiť dochádzanie do škôl pešo a na bicykli vrátane rannej asistencie mestskej polície na priechodoch pre chodcov. Cyklotrasy by mali spojiť sídliská s centrom a všetky dôležité body v meste (školy, úrady, nemocnica, parky, športoviská a spádové detské ihriská). 

Mesto bude pokračovať v bezbariérových úpravách chodníkov a priechodov pre chodcov vrátane ich inteligentného osvetlenia. Súčasťou programu je rozšírenie bikesharingu, teda systému zdieľaných mestských bicyklov. MHD by mala mať na všetkých kľúčových uzloch a zastávkach elektronické informačné tabule.

Viac stromov, lesov a hájov

V oblasti životného prostredia chce Peter Bročka začleniť opatrenia na zmiernenie dosahov klimatických zmien priamo do územného plánovania mesta. "Vyššie priemerné teploty, extrémne suchá a ďalšie príznaky klimatických zmien už zasiahli aj naše mesto. Je nevyhnutné pokračovať v príprave opatrení na zmiernenie ich dosahov, ktoré cítime my i naše životné prostredie," uvádza Bročka vo svojom programe. 

Jeho súčasťou sú revitalizácia parkov aj nové plochy parkovej a rekreačnej zelene, rozširovanie kvetinových lúk a záhonov, či opatrenia na zadržiavanie vody, ale tiež nákup pozemkov v blízkosti mesta s perspektívou budúcej výsadby stromov, hájov a zalesňovania. Bročka má v pláne tiež monitoring striech budov vo vlastníctve mesta s cieľom umiestniť na ne solárne kolektory a fotovoltaické články.

Vo sfére odpadového hospodárstva pribudnú na sídliskách polopodzemné kontajnery vybavené senzormi plnosti, vďaka ktorým sa bude optimalizovať ich vývoz. Primátor chce tiež zvýšiť percento separácie a recyklácie.

Viac asistentov učiteľov

V oblasti školstva plánuje mesto zabezpečiť viac asistentov učiteľov v materských a základných školách. Pre seniorov chce Bročka zriadiť centrum pre terénnu opatrovateľskú službu v rámci sociálneho centra. 

Mesto by malo pokračovať v obnovách vnútroblokov, v rekonštrukcii detských ihrísk, bude podporovať komunitné záhrady na sídliskách. 

Opraviť chce kúpalisko Kamenný mlyn

V oblasti športu Bročka plánuje rekonštrukciu Mestského zimného štadióna a športových hál v správe mesta, respektíve mestských organizácií, pilotný projekt montovanej sídliskovej športovej haly, či rekonštrukciu kúpaliska v Kamennom mlyne.

Primátor avizuje zvýšenie počtu poriadkových hliadok na sídliskách a väčšie motivačné ohodnotenie mestských policajtov.

Na programe je kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia medzinárodným verejným obstarávaním založenom na Energy Performance Contract (EPC) – čo znamená, že vybraná spoločnosť zaručí mestu výšku dosiahnutých úspor, prostredníctvom ktorých sa financuje aj samotná rekonštrukcia.

Napokon sú samostatnou kapitolou Bročkovho programu inovácie a "smart cities" riešenia, ku ktorým patrí aj postupná elektronizácia agendy mestského úradu – sprístupnenie čo najväčšieho rozsahu agendy úradu v elektronickej podobe, aby sa minimalizovali osobné návštevy úradu.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce