20. 03. 2019 09:15 | BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Študenti musia platiť školné, aj keď nemajú výučbu. Univerzita v tom problém nevidí

Katolícka univerzita v Ružomberku hovorí, že študijné podmienky sú v súlade so zákonom.

Katolícka univerzita v Ružomberku.
Katolícka univerzita v Ružomberku. Foto: TASR

Externí študenti špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku si musia platiť za školský rok, v ktorom nemajú výučbu. Študent, ktorý si želal ostať v anonymite sa voči školnému ohradil. Univerzita mu ale odkázala, že platiť musí.

Študenti externého magisterského štúdia majú oproti denným študentom rok naviac. V treťom ročníku nemajú výučbu, iba jeden povinný predmet v zimnom semestri Seminár k záverečnej práci. V letnom semestri obhajujú diplomovky a štátnicujú. Za tento ročník musia študenti zaplatiť plnú sumu školného, teda 850 eur.

Za externé štúdium musia platiť

Angela Almašiová, prodekanka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity hovorí, že študijný program schválila Akreditačná komisia a podmienky programu sú v súlade so zákonom.

Almašiová dodáva, že podľa zákona je každý študent verejnej vysokej školy externej formy štúdia povinný platiť školné v každom roku štúdia.

"Študenti boli o uvedených náležitostiach oboznámení a dopredu poznali podmienky štúdia," hovorí Almášiová.

Ministerstvo: Program si nastavujú školy

Rezort školstva hovorí, že študijné programy si nastavujú vysoké školy. Štandardná dĺžka magisterského štúdia sú jeden až tri roky. Diaľkové štúdium môže trvať aj štyri roky. Ministerstvo vysvetľuje, že samotná tvorba záverečnej práce, s tým spojený výskum či štúdium literatúry, ako aj príprava na štátne skúšky, sú súčasťou štúdia na vysokej škole.

"Ak ich rozsah zodpovedá kreditovou hodnotou jednému akademickému roku, môže nastať situácia, že pre odporúčaný študijný plán v treťom roku štúdia zostanú len tieto študijné povinnosti, čo študenti môžu nesprávne interpretovať tak, že už nemajú žiadne povinnosti a je im umelo predĺžené štúdium."

Ak by študenti stihli nazbierať potrebné kredity za dva roky, mali by podľa ministerstva zvážiť dennú formu.

"Externá forma štúdia je určená pre občanov, ktorí z rôznych dôvodov nepredpokladajú možnosť získania 60 kreditov ročne, a preto ich štúdium je rozložené na dlhšie obdobie, čo je zrejme aj tento prípad," vysvetľuje rezort školstva.

To, ako študijný program vyzerá a aké školné sa zaň musí platiť už ministerstvo školstva nekontroluje. Je to v plnej komeptencii vysokej školy a program schvaľuje Akreditačná komisia.

Almášiová vysvetľuje, že školné na Katolíckej univerzite je upravené vnútorným predpisom univerzity. "Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na našej univerzite v príslušnom akademickom roku je zverejnená na stránkach univerzity. Smernica okrem iného uvádza aj kritériá oprávnenosti na zníženie alebo odpustenie školného," dodala Almášiová.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce