25. 04. 2019 09:54 | BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Väčšina detí so zdravotným postihnutím sa do škôlky nedostane

Škôlky nemajú asistentov, odborných zamestnancov a ani bezbariérové budovy.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TV Markíza

Deti so zdravotným znevýhodnením majú problém dostať sa do škôlok. Prieskum projektu. To dá rozum ukazuje, že miesto v škôlke nedostane tento rok viac ako polovica detí s hendikepom. Dôvod? Škôlky na tieto deti nie sú pripravené.

Pripravená je len pätina škôlok

Podľa Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je na Slovensku približne 14-tisíc detí so zdravotným znevýhodnením od nula do sedem rokov. Zhruba 5500 z nich je vo veku, kedy by mali štandardne navštevovať škôlku. V súčasnom školskom roku však do škôlok chodí niečo vyše dvetisíc týchto detí.

Podľa analytikov projektu To dá rozum je podiel detí s hendikepom nízky aj na vyšších stupňoch vzdelávania.

Analytici sa riaditeľov a pedagógov škôlok pýtali, či je ich škôlka pripravená vzdelávať deti so zdravotným postihnutím. Kladne odpovedala len pätina.

„Nemáme ani kvalifikovaný personál, ani priestory na to, aby sme poskytovali vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s hendikepmi. Takže sú tu iba zdravé deti," povedala v dotazníku jedna z opýtaných riaditeliek.

Čo presne bráni škôlkam v prijímaní detí s postihnutím? Najčastejším problémom je vysoký počet detí v triede. Viac detí v triede je prekážkou v individiduálnom prístupe, ktorý dieťa s hendikepom potrebuje. Chýbajú im aj asistenti a odborní zamestnanci.

Riaditelia uviedli aj fyzické bariéry v budovách škôlok, nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie potrieb detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj nepripravenosť učiteľov pre prácu s deťmi.

Problémové financovanie

V aktuálnom školskom roku pracuje v škôlkach 183 asistentov učiteľa v 138 škôlkach na Slovensku. To znamená, že asistenta má len 4,6 percenta zo všetkých škôlok. Problém je aj v tom, že škôlky nefinancuje štát, ale zriaďovateľ, teda najčastejšie mestská časť či obec. Podľa opýtaných riaditeľov je ochota zriaďovateľov zvýšiť financovanie škôlok nízka.

Rodičia majú ešte jednu možnosť- dať dieťa do špeciálnej škôlky. Tie však v niektorých obciach úplne chýbajú a musia cestovať. Aj špeciálne materské školy však majú problém s nedostatkom asistentov. Okrem toho sa rodičia boja izolácie a vyčlenenia dieťaťa zo skupiny rovesníkov.

"Vylučovanie nemalej časti detí so zdravotným znevýhodnením z možnosti navštevovať materskú školu má totiž nepriaznivý dopad nielen na deti samotné, ale aj na ich rodiny. Deťom je odopieraná jedna z významných možností na rozvoj ich schopností, zručností, ako aj sociálnych vzťahov," uviedla na blogu analytička Miroslava Hapalová.


VIAC Z Domáce