04. 12. 2019 08:00 , článok bol aktualizovaný 04. 12. 2019 19:15 | BRATISLAVA/kk, TASR

Kočnerovi sa nepáčila výpoveď Valkovej exmanželky ani znalecké posudky, často poúčal a protestoval

Vypovedala bývalá manželka zavraždeného advokáta Ernesta Valka.

Na snímke obžalovaný Marian Kočner počas hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.
Na snímke obžalovaný Marian Kočner počas hlavného pojednávania v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Foto: TASR

Ďalší deň hlavného pojednávania v kauze zmenky priniesol výpoveď bývalej manželky zavraždeného advokáta Ernesta Valka Oľgy Valkovej a čítanie znaleckých posudkov.

Valková uviedla, že Valko sa o Kočnerovi vyjadroval s dešpektom. Úmyselne sa nestretávali a Pavla Ruska nespomínal vôbec. Vylúčila tým tak verziu obhajoby, že práve Valko mal Ruskovi a Kočnerovi dávať právne rady a pomáhať im zhotovovať zmenky.

To, že bol Valko pri podpise sporných zmeniek v roku 2000 pred súdom tvrdila aj exmanželka Pavla Ruska Viera Rusková.

Valková uviedla, že o zmenkách nič nevedela a ani jej manžel ich nikdy nespomínal. Kočnerova reakcia bola rovnaká ako pri všetkých svedkoch, ktorí tvrdili, že zmenky nevideli. Podľa Kočnera Valková nemala prečo o zmenkách vedieť.

Kočnerov obhajca Michal Mandzák tvrdí, že pokiaľ bol Valko skutočne renomovaný advokát, musel dodržiavať mlčanlivosť. „Ako advokát má zákonom stanovenú mlčanlivosť. Pochybujem, že by niečo rozprával svojej manželke," reagoval Mandzák.

Právnik Markízy Daniel Lipšic si však myslí, že Valkovej výpoveď jednoznačne vyvrátila akékoľvek blízke vzťahy advokáta s Kočnerom a Ruskom. Ostro kritizoval, že Valka zatiahli do procesu.

„Je mi veľmi ľúto, že obhajoba sa rozhodla očierniť meno bývalého predsedu federálneho ústavného súdu, ktorý sa už nemôže brániť, pretože je niekoľko rokov mŕtvy. Musím ale povedať, že aj iná výpoveď, z ktorej bola verejnosť vylúčená, potvrdila túto perfídnosť, že si na svoj cieľ a podvod zobrali do schémy doktora Valka. Lebo zatiahnuť do toho človeka, ktorý sa nemôže brániť je za hranicou elementárnej slušnosti. Faktom je, že ma to u týchto obžalovaných neprekvapuje," dodal Lipšic.

Po Valkovej výpovedi sa čítali znalecké posudky, ktoré skúmali pravosť zmeniek a podpisy Ruska. Práve spornosť Ruskových podpisov na štyroch zmenkách je podľa obžaloby jeden z kľúčových dôkazov o tom, že ich Rusko s Kočnerom sfalšovali a podpísali až v roku 2016.

Po Valkovej výpovedi čítal prokurátor Ján Šanta znalecký posudok Márie Zelenkovej. Podľa nej je málo pravdepodobné, že boli zmenky vystavené v roku 2000. Lipšic zároveň požiadal súd, aby mu dovolil prečítať súkromné správy medzi Kočnerom a Mandzákom, v ktorých sa mali rozprávať o ovplyvňovaní Zelenkovej. Podľa správ sa s ňou chceli stretnúť a tlačiť na ňu cez rodinu.

Mandzák všetko poprel a povedal, že nech Lipšic správy predloží, pretože o žiadnych nevie.

Hlavné pojednávanie v kauze zmenky bude pokračovať 16. a 17. decembra v Pezinku.

 

ONLINE:

16.36 - Pojednávanie je na dnes prerušené. ONLINE sme ukončili.

16.26 - Čítanie listín je ukončené. Senát určil ďalšie hlavné pojednávanie na 16. a 17. decembra a proces sa vracia do Pezinka.

15.33 - Po krátkej prestávke pokračuje čítanie listín. Na rade je obhajoba. Očakáva sa tak opäť dlhé čítanie celých listín. Martin Pohovej číta zmluvu o prevode obchodného podielu medzi Jánom Kováčikom a Milanom Fiľom.

15.06 - Kočner si nenechal ujsť príležitosť zareagovať. "Odkedy je právo právom, platí: čo právnik, to iný právny názor." Tvrdí, že aj obhajoba si dala vypracovať právnu analýzu a tá ukázala niečo iné.

14.59 - Lipšic číta právnu analýzu právnika Jána Drgonca. Zaoberá sa problematikou televízneho vysielania a udeľovania licencií v súvislosti s kauzou Gamatex. Záverom analýzy je, že súkromné firmy nemôžu zasiahnuť do toho, kto drží licenciu. Licencia sa nemôže preniesť ani, keď je firma v konkurze. Licencia je tak neprenosná.

14.40 - Lipšic číta zo záspisnice Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie z roku 2000, kde došli k záveru, že licencia na vysielanie je neprenosná. Nemôže sa tak preniesť z televízie Markíza na spoločnosť Gamatex, ako to v tom čase žiadal Kočner a Ágh.

Kočner zase žiada predvolať odborníkov. Tentokrát právnika Jozefa Vozára, odborníka na správne právo.

14.34 - Po prestávke pokračuje čítanie listín.

13.51 - Kočner poúča o písmoznalectve. Cituje odbornú literatúru, aké závery môžu vyvodiť znalci v odbore písmoznalectva. Stále sa tak snaží spochybniť posudky a znalcov, ktorí ich vypracovali. Kočner vedie niekoľkominútový monológ a neustále sa opakuje. Filozofuje nad tým, čo znamená pravdepodobnosť. Lipšic konštatuje, že Kočnerove komentáre sú čoraz dlhšie a požiadal súd, aby jeho monológy zastavil, keď sa v nich päťkrát opakuje.

Klemanič zareagoval s úsmevom: "Keď niečo povie štvrtýkrát, neviem, že to zopakuje aj piatykrát." Klemanič tak nechal Kočnera znova komentovať posudky.

13.42 - Šanta číta posudok, ktorý skúmal pravosť podpisu na zmenke, ktorú Rusko vypísal Ághovi. Podľa znalcu sú podpisy sporné. Záver posudku je taký, že predpoklad, že zmenky boli vyhotovené v rokoch 2015 až 2016 je pravdepodobnejší ako to, že by boli vystavené v rokoch 2000.

13.26 - Pokračuje prerušené hlavné pojednávanie v kauze zmenky. Kočnerov právnik Marek Para, ktorý doobedu na pojednávaní nebol, prišiel na súd. Namieta Šantov návrh čítať pôvodný znalecký posudok podpisu Štefana Ágha. Namieta, že tento posudok je súčasťou iného súdneho procesu.

Súd povolil jej prečítanie.

Pozrite si vyjadrenie právnika Daniela Lipšica.

 

K dnešnému pojednávaniu sa vyjadril aj Kočnerov právnik Michal Mandzák.

 

K výpovedi Valkovej sa vyjadril prokurátor Ján Šanta.

 

12.05 - Súd vyhlásil obedňajšiu prestávku.

11.36 - Po krátkej prestávke Šanta pokračuje v čítaní posudkov. Kočnerova taktika je taká, že spochybňuje znalcov a ich odbornosť.

11.12 - Tandlich pripomína komunikáciu z Threemy, kde si Kočner s Ruskom písali o "slinovinách". Písali si o tom, ako zoženú papier a atrament, tak aby zmenky vyzerali autenticky.

11.06 - Kočner sa stále sťažuje na čítanie posudkov Jánom Šantom. Hovorí, že nie je dodržaná kontradiktórnosť pojednávania. Sťažuje sa, že obžaloba má za sebou celý štány aparát. "Vráťme sa do 14.storočia a je to inkvizičný proces," dodáva rozhorčene Kočner.

10.45 - Kočner zvyšuje hlas a opakuje, aby súd predvolal všetkých znalcov. Vymieňa si názory so Šantom a Lipšicom. "Ticho už," reaguje Klemanič s tým, že už "je nervózny". Dodáva, že súd rozhodne, koho predvolá.

10.43 - Kočner sa hnevá na odvysielané reportáže o tomto pojednávaní. Hovorí, že keď si večer pozerá správy, právni zástupcovia Markízy hovoria niečo úplne iné, ako odznieva v súdnej sieni.

Tandlich reaguje, že Kočner je nesvoj, lebo sa mu nepodarilo ovplyvniť znalcov vo svoj prospech.

10.40 - Podľa denníka SME si Kočner s Mandzákom cez WhatsApp písali o ovplyvňovaní znalkyne Zelenkovej. Snažili sa aj o stretnutie s ňou, aby na ňu tlačili cez jej rodinných príslušníkov.

10.34 - Šanta čítal ďalší znalecký posudok. Vypracoval ho forenzný odborník Michael Handy, ktorého Kočner spochybňuje. Vraj nemá dostatočné vzdelanie a skúsenosti, aby posudzoval pravosť podpisov v tak vážnej veci. Kočner žiada súd, aby predvolal všetkých spomínaných znalcov. Rád by im kládol otázky.

Tandlich vysvetľuje, že Michael Handy je renomovaný nezávislý forenzný vyšetrovateľ z Veľkej Británie. Vypracoval posudok k posudku Márie Zelenkovej. Potvrdil jej závery.

10.26 - Tandlich konštatuje, že znalkyňa skúmala viac ako 40 Ruskových podpisov. Spomína aj Threemu, podľa ktorej bola sudkyňa Maruniaková v civilnom konaní Kočnerom ovplyvňovaná. Lipšic dodáva, že navrhuje prečítať komunikáciu cez WhatsApp medzi Kočnerom a Mandzákom. Mali si písať o znalkyni Márii Zelenkovej. Podľa Lipšica vďaka tomu súd pochopí, prečo sa Kočner snaží posudok spochybniť.

Kočner reaguje, že posudok od Zelenkovej si objednala Markíza. Právnička Markízy Tandlich však hovorí, že im ho nedodala.

10.19 - Podľa znalkyne je nepravdepodobné, že boli sporné zmenky podpísané Ruskom v roku 2000. Mandzák namieta, že znalecký posudok bol urobený na objednávku televízie Markíza.

10.09 - Pojednávanie pokračuje. Šanta číta stanovisko znalkyne Márie Zelenkovej. Znalkyňa skúmala štyri sporné zmenky. Skúmala podpisy Pavla Ruska. Tie vzbudili pochybnosti. Znalkyňa skúmala desiatky Ruskových podpisov, popísala aj konkrétne metódy, akými podpisy skúmala. Znalkyňa uviedla, že podpisy na zmenkách a na iných dokumentoch vykazujú podobné ale aj odlišné znaky. Zároveň dodala, že odporúča vykonať ďalšie znalecké posudky.

Pozrite si, čo povedala novinárom Valková po svojej výpovedi pred súdom.

 

9.55 - Oľga Valková odišla z pojednávania. V súdnej sieni prebieha výmena názorov medzi Šantom a obhajcom Mandzákom. Šantovi chce čítať posudky znalcov k zmenkám ako listinný dôkaz, nie ako znalecký posudok. Oponuje mu Mandzák. "Však súd rozhodne, čo sa bude čítať ako listina," reaguje Klemanič. Súd rozhodne o ďalšom programe po prestávke.

9.49 - Kočner dodal, že nápad, aby sa licencia z Markízy previedla na Gamatex bol Valkov nápad. Vraj tak už urobil v prípade VTV, keď licenciu previedol na Steinhübela.

9.44 - Slovo si vypýtal znova Kočner. Hovorí, že nikdy nepovedal, že bol s Valkom kamarát. Naopak, podľa neho sa kamarátil s Čongrádym a ďalšími mafiánmi. "Vykresľovať mňa ako mafiána? A čo tí ostatní? Rehák je tiež v mafiánskom zozname." Kočner sa snaží vykresliť zlý obraz Valka.

9.43 - K výsluchu sa vyjadruje právnička Markízy Lucia Tandlich. Zdôrazňuje, že Valková uviedla, že jej exmanžel nebol zbehlý v práci s počítačom. Znamená to, že sám nemohol vyhotoviť zmenky, ako to obhajoba tvrdí. Dodáva, že Valko je bezcharakterne zneužívaný na klamstvá obhajoby.

9.40 - Kočner sa snaží dokázať presný opak toho, čo vypovedala Valková. Tá tvrdila, že Valko sa s Kočnerom nestretával a vyjadroval sa o ňom s dešpektom. Kočner tvrdí, že ho Valko vyhľadával a žiadal ho o pomoc. Valková sa chce ku Kočnerovmu monológu vyjadriť, Klemanič jej to nedovolil.

Marian Kočner prichádza na hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza.
Marian Kočner prichádza na hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Foto: TASR
 

9.34 - Výsluch Valkovej je ukončený. Vyjadruje sa k nemu Kočner. Hovorí, že Valková nemusela vedieť o zmenkách, preto jej výpoveď nie je dôležitá. Vyjadruje sa k incidentu v reštaurácii. Dodáva, že tam bol s analytikom Milanom Žitným a so Silošom Pohánkom. Kočner tvrdí, že neboli v čínskej reštaurácii, takže ani nemohol nadávať personálu do "šikmookých opíc."

Ďalej hovorí, že s Valkom sa stretával pravidelne. Vraj sa s Valkom stretol aj tesne po jeho prepustení z cely. Valko ho mal požiadať, aby vyvinul aktivitu, aby ľudia, ktorí mu nezákonne skontrolovali kanceláriu, boli potrestaní. Kočner mu povedal, že sa v tom nechce angažovať, lebo je to nebezpečná vec.

Svedkyňa Oľga Valková, bývalá manželka zavraždeného advokáta Ernesta Valka.
Svedkyňa Oľga Valková, bývalá manželka zavraždeného advokáta Ernesta Valka. Foto: TASR
 

9.33 - Kočner sa pýta, či vie o tom, že Mikuláš Dzurinda obvninil Valka z nekalého prenosu licencie VTV a z dobrých vzťahov s mafiánom Steinhübelom. Valková odpovedá záporne.

9.31 - Kočner sa Valkovej pýta, či Valko zastupoval SPP v spore Duckého zmenky. Predseda senátu Klemanič sa pýta: "A to už ako súvisí so zmenkami?" Prokurátor Šanta hovorí, že obhajoba sa snaží dehonestovať Valka.

9.30 - Valková hovorí, že keď bol Valko zadržaný, urobili mu prehliadku kancelérie. Nepáčil sa mu spôsob prehliadky a prišiel o veľa klientov. Premýšľal vraj nad finančnou úhradou, ale nakoniec to neurobil.

9.22 - K slovu sa dostal Marian Kočner. Valkovej sa vypytuje na spomínanú spomienku z čínskej reštaurácie. Vypytuje sa jej, či si pamätá, či tam s niekým Kočner bol. Ďalej sa jej pýta, či sa Valko poznal s mafiánom Steinhübelom a s piťovcami. Daniel Lipšic otázky namieta, lebo podľa neho nesúvisia so zmenkami. Súd otázky povolil. Valková reaguje, že ich Valko poznal, niektorých z posilňovne, kde trénoval karate.

9.19 - Valková spomína kauzu Rehák. Valka zadržali a keď ho pustili z cely, ozval sa mu Ivan Beňačka. Ten včera vypovedal na súde. Valko vraj Valkovej povedal, že Beňačka je Mečiarov človek a nemá z toho dobrý pocit. Nakoniec išli na stretnutie, ale aj s novinárkou Ľubou Lesnou, pretože jej Valko dôveroval.

9.18 - Valkovej sa pýta Michal Mandzák. Pýta sa jej, či pozná Sylviu Volzovú. Odpovedá, že Valko ju zastupoval v prípade Markízy. Podľa Valkovej sa Volzová nedohodla s Ruskom a cítila sa okradnutá. V tejto veci mala osloviť Valka, aby ju právne zastupoval.

Oľga Valková vypovedala, že jej bývalý manžel sa s Ruskom ani s Kočnerom úmyselne nestretával.
Oľga Valková vypovedala, že jej bývalý manžel sa s Ruskom ani s Kočnerom úmyselne nestretával. Foto: TASR
 

9.17 - Valková hovorí, že Ruska nevnímala vôbec, ani ho nevidela na spoločenských akciách. Vraj sa o ňom nevyjadroval ani Ernest Valko.

9.11 - "Ernest prišiel domov a hovoril, na čom pracuje. Ale do podrobností nikdy nešiel. Myslím, že nás s dcérou chcel chrániť."

Valková hovorí, že v období okolo roku 2000 Valko veľmi nerozoberal Kočnera. Nebol vtedy ani mediálne známy tak ako dnes. Spomínal jej však prokurátora Trnku, ktorého už vtedy spájal s Kočnerom.

"Pána Kočnera si nevážil ako človeka, ktorý poctivo podniká. Vnímal ho ako človeka, ktorý k peniazom prichádza neférovým spôsobom. Pána Kočnera som spoznala v jednej čínskej reštaurácii, kde mal Kočner výstup a nadával čašníkom do šikmookoých opíc. Môj bývalý manžel ho považoval za nebezpečného človeka," hovorí Valková.

9.08 - O zmenkách sa Valková dozvedela až z médií, keď "vypukla" kauza. "Vyrušilo ma, keď som počula, že Kočner povedal, že im môj bývalý manžel radil. Neradil by im v niečom, čo by nekorešpondovalo so zákonom," dodala.

9.06 - Valková hovorí, že Kočnera aj Ruska stretla len na spoločenských akciách. Nikdy nevidela, že by si s nimi Valko podal ruku. Myslí si, že s Kočnerom nemal dobrý vzťah. "Keď ho zbadal, vyjadroval sa o ňom s dešpektom," hovorí Valková.

Valková hovorí, že Valko sa nikdy nevyjadroval k žiadnym zmenkám a neposkytoval právne služby ani Ruskovi. "Ako člen dozornej rady Licenčnej rady, takže nemohol riešiť právne veci týkajúce sa televízie," vypovedá Valková.

9.00 - Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze zmenky. Do súdnej siene prišla Oľga Valková. V decembri 2007 sa s Valkom rozviedla.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce