27. 01. 2020 07:00 , článok bol aktualizovaný 27. 01. 2020 19:25 | PEZINOK/Katarína Kiššová, TV Markíza

Dátum vzniku zmeniek nepotvrdili ani dve znalkyne

Účtovníčka poukázala na pochybenie Kočnerových firiem.

Pavol Rusko, za ním Marian Kočner.
Pavol Rusko, za ním Marian Kočner. Foto: TASR
Marian Kočner na pojednávaní v kauze zmeky.
Znalkyňa z oblasti písmoznalectva Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Barbora Geistová Čakovská
Marian Kočner na pojednávaní v kauze televíznych zmeniek.

Predvolala si ich obhajoba, no ich verziu nepotvrdili. Pred Špecializovaným trestným súdom vypovedali znalkyne Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ku kauze zmenky.

Barbara Čakovská skúmala vyše 300 podpisov Mariana Kočnera a porovnávala ich so spornými podpismi na zmenkách. Došla k záveru, že všetky štyri podpisy boli urobené v jednom momente. Čo presne znamená moment, nešpecifikovala. Povedala, že to skôr znamená, že išlo o minúty až hodiny. Nepresnosť pojmu "moment" Kočner celý čas napádal. Záverom Čakovskej posudku bolo tiež to, že nie je možné určiť presný dátum vyhotovenia zmeniek, resp. podpisov. Mohli tak byť podpísané v roku 2000, ale aj v roku 2016.

Na veľmi podobnom závere sa zhodla aj druhá znalkyňa Tatiana Dugovičová. Nerobila síce vlastný posudok, ale posudzovala závery znalcov Američana Gerryho LaPorteho a Pavla Masaryka. Ani podľa nej nie je možné jednoznačne povedať, kedy vznikli zmenky, no rovnako to môže byť aj v roku 2016.

Na záver vypovedala účtovníčka a súčasná primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. Tá dostala za úlohu skontrolovať účtovníctvo spoločností Markíza - Slovakia, Inkasný servis a Správa a inkaso zmeniek.

"Zmenka sa podľa zákona musí evidovať v účtovníctve a mala by sa vykázať v účtovnej závierke alebo aspoň v prílohe účtovej závierky. Zmenky neboli účtované v súlade so zákonom o účtovníctve," vyhlásila znalkyňa Balkovičová.

Dodala, že zmenky nie sú evidované v účtovníctvach firiem ani v rokoch 2016 a 2017. V týchto rokoch už mali byť zmenky splatné, takže musela byť zaúčtovaná ich výška aj dátum splatnosti. Kočner spochybňuje Balkovičovú a považuje ju za zaujatú, pretože je vraj členkou strany Za ľudí.

Pavol Rusko povedal, že zmenky nedal do účtovníctva zámerne, ale neznamená to, že neexistujú.

Hlavné pojednávanie bude pokračovať 10., 11. a 12. februára.

 

ONLINE:

15.43 - Hlavné pojednávanie je prerušené. ONLINE sme ukončili.

15.43 - Najbližšie pojednávanie budú 10., 11. a 12. februára. Vypovedať majú znalci Ružena Straková a Milan Nouzovský, ktorých navrhla obhajoba.

15.34 - Rusko hovorí, v akej ťažkej situácii bol pred 20 rokmi. Mal vraj proti sebe celé slovenské podsvetie. Dodáva, že vďaka tomu, ako celý spor s Gamatexom urovnal žijú niektorí ľudia a práve preto to nedal do účtovníctva. Ruskova výpoveď je emotívna. Rozohnil sa, že nie je blázon, aby zmenky dával do účtovníctva a nemohol sa ani obrátiť na "Mečiarovu políciu či SIS-ku".

15.32 - Rusko chce, aby bol Klinkhammer znova predvolaný a aby mu mohol odpovedať na otázky a aby mu mohol Rusko niektoré veci pripomenúť.

15.28 - Klinkhammer vypovedal, že o zmenkách nevedel, Rusko s tým nesúhlasí a považuje to za klamstvo.

15.21 - Rusko sa chce vyjadriť k minulým výpovediam, konkrétne k svedkovi Fredovi Klinkhammerovi, exriaditeľ spoločnosti CME. Hovorí, že v jeho výpovedi bolo veľmi veľa nepresností a niektorým otázkam ani nerozumel.

15.07 - Kočner hovorí, že spoločnosť Správa a inakaso zmeniek založil so Štefan Ághom v roku 2016 práve kvôli predmetným zmenkám. Vyjadruje sa aj Rusko. Hovorí, že do účtovníctva Markízy nedal zmenky, pretože nechcel. Následne sa hnevá, že prokurátor Šanta sa usmieva. Klemanič ho upokojuje a hovorí mu, nech sa díva na neho a nie na Šantu. Rusko dodáva, že za to, že zmenky neboli v účtovníctve ešte neznamená, že neexistujú.

"Zámerne som ich tam nedal a možno som tým zachránil životy ľudí. Ale to si povieme nabudúce," dodal Rusko.

15.03 - Výsluch Balkovičovej je ukončený.

15.00 - Kočner sa vyjadruje k výpovedi Balkovičovej. Hovorí, že znalkyňa je členkou strany Za ľudí a je teda zaujatá. Podľa Kočnera nemá s Kiskom žiaden osobný konflikt, no ten sa o ňom aj tak vyjadruje negatívne.

14.43 - Sudca Klemanič zamietol všetky Kočnerove otázky. Balkovičovej sa pýtal, či podľa nej zmenky neexistujú, prečo boli na civilnom súde a aká je jej politická príslušnosť. Klemanič povedal, že toto nikoho v súdnej miestnosti nezaujíma.

Marian Kočner počas pojednávania v kauze falšovania televíznych zmeniek.
Marian Kočner počas pojednávania v kauze falšovania televíznych zmeniek. Foto: TASR
 

14.23 - Po prestávke pokračuje výsluch znalkyne Balkovičovej. Prokurátor Šanta sa pýta, kedy boli v účtovníctvach dotknutých spoločností prvýkrát spomenuté zmeny. Markíza-Slovakia ich prvýkrát spomenula v roku 2016 a Kočnerove firmy nespomínali zmenky v účtovníctve vôbec.

 

14.13 - Súd vyhlásil prestávku.

14.10 - Kočner sa snaží spochybniť kvalitu Balkovičovej posudku. Pýta sa jej, koľko rokov vykonáva prácu znalkyne, koľko posudkov ročne urobí. Naráža na to, že ako primátorka Zvolena už druhé volebné obdobie nemá čas venovať sa aj znaleckej činnosti.

14.06 - Balkovičová hovorí, že Markíza pomerne často uvádzala v účtovníctve rôzne potenciálne výdavky a pohľadávky, najmä v súvislosti so súdnymi konaniami. Zmenky by si teda podľa nej tiež určite evidovali, keby o nich spoločnosť vedela.

Znalkyňa z oblasti účtovníctva Lenka Balkovičová.
Znalkyňa z oblasti účtovníctva Lenka Balkovičová. Foto: TASR
 

13.47 - Advokát Michal Mandzák sa pýta, či je povinnosťou Markízy uviesť v účtovníctve potenciálny záväzok, ktorý nemusí nastať, keďže Markíza bola "len" ručiteľom. Balkovičová hovorí, že v účtovnej závierke by musel byť tento potenciálny záväzok vykázaný.

13.35 - Balkovičová sa vyjadruje k účtovníctvu Markízy. Aj v jej účtovníctve sa podľa zákona musela nachádzať evidencia zmeniek. "Žiadne záväzky, ani potenciálne nevykazovala (Markíza, pozn.red.)," dodala Balkovičová.

V účtovníctve Markízy sa zmenky prvýkrát objavili až po súdnom procese na Okresnom súde, cez ktorý Kočner vymáhal peniaze. Markíza v účtovníctve dodala, že zmenky nepovažuje za pravé.

13. 29 - "Zmenky neboli účtované v súlade so zákonom o účtovníctve," vyhlásila znalkyňa Balkovičová.

Dodáva, že zmenky nie sú evidované v účtovníctvach firiem ani v rokoch 2016 a 2017. V týchto rokoch už mali byť zmenky splatné, takže musela byť zaúčtovaná ich výška aj dátum splatnosti.

13.21 - Balkovičová ďalej vysvetľuje, že skúmala aj podklady od daňového úradu a aj firmy, ktorá robila účtovníctvo spomínaných firiem. Ani tam nenašla zmienku o hodnote, ktorá by zodpovedala hodnote predmetných zmeniek.

13.20 - Na súd práve dorazil Pavol Rusko. Sadol si na lavicu obžalovaných.

13.19 - Balkovičová povedala, že v účtovníctve v položke aktíva sa zmenky nenachádzali.

13.12 - "Zmenka sa podľa zákona musí evidovať v účtovníctve a mala by sa vykázať v účtovnej závierke alebo aspoň v prílohe účtovej závierky," uviedla Balkovičová.

13.02 - Pred senátom už sedí znalkyňa Lenka Balkovičová. Skúmala účtovníctvo Kočnerových firiem Inkasný servis, Správa a inkaso zmeniek a Markízy. Balkovičová je zároveň primátorkou mesta Zvolen. Kandidovala ako nezávislá kandidátka.

13.01 - Po prestávke pokračuje hlavné pojednávanie v kauze zmenky.

11.52 - Podľa slov právneho zástupcu TV Markíza Daniela Lipšica výpoveď znalkyne jednoznačne preukázala, že podpisy na zmenkách, údajne z roku 2001 a 2016, vykazujú také zhodné znaky, že boli podpísané vo veľmi úzkej časovej väzbe, niekoľko mesiacov, rozhodne nie rokov.

.

 

11.46 - Súd vyhlásil obedňajšiu prestávku.

11.45 - Kočner stále trvá na tom, aby súd vypočul aj LaPorteho. Jeho posudok už čítali.

11.40 - Výsluch znalkyne Dugovičovej je ukončený.

11.35 - Kočnerove otázky vyvolávajú úsmevy. Znalkyne sa pýta, či existuje zbierka pier a ak by existovala, či by vedel znalec vďaka zbierke pier zistiť vek konkrétneho pera. Otázku namietol aj sudca Klemanič. "Zbierku pier si môžem urobiť aj ja," odbil Kočnerovu otázku. Znalkyňa na takéto otázky nevie odpovedať.

11.14 - Prokurátor Šanta sa Dugovičovej pýta, či človek so stredoškolským chemickým vzdelaním dokáže vytvoriť dokument, aby vyzeral ako z iného obdobia. Znalkyňa hovorí, že to dokáže urobiť aj osoba, ktorá nie je chemikom, pretože dnes sú už všetky informácie dostupné na internete.

Dugovičová dodala, že je vecou improvizácie, aké metódy využije človek na to, aby vytvoril dokument, aby vyzeral napríklad zostarnuto. "Dávate tu návod pre obžalovaných," zavtipkoval prokurátor Šanta.

11.04 - Kočner žiada od znalkyne, aby mu vysvetlila, aká je definícia falzifikátu. Pýta sa na detaily, ako je možné falšovať dokumenty.

10.47 - Dugovičová dodáva, že s uvedenými závermi súhlasí, ale opäť nebola dodaná "druhá polovica" záveru, a teda, že neexistujú dôkazy, že by listina bola vyhotovená v roku 2000. Spochybnila teda spôsob interpretácie LaPorteho posudku.

10.43 - Znalkyňa sa vyjadruje k posudku LaPorteho. LaPorte prišiel k záveru, že neexistujú žiadne dôkazy, že listina bola vyhotovená inokedy ako v roku 2000.

10.41 - Dugovičová hovorí, že Masarykova výpoveď je polovičná, pretože keď uvádza, že zmenky mohli byť vyhotovené v roku 2000, mal dodať, že je rovnaká pravedpodobnosť, že vznikli v roku 2016.

10.39 - Znalec Masaryk po skúmaní zmeniek vydal záver, že nie je možné stanoviť presný dátum vyhotovenia zápisov na zmenkách, takže možno byť vyhotovené aj v roku 2000.

Dugovičová hovorí, že do posudku doplnili, že jediná možnosť, ako zistiť dátum vyhotovenia podpisov je skúmanie atramentu. Ten sa ale skúmať nedá. Chemická analýza atramentu sa dá robiť, len ak je atrament starý menej ako dva roky, inak sa dokument poškodí.

10.33 - Pojednávanie pokračuje výsluchom znalkyne Tatiany Dugovičovej. Posudzovala posudky znalcov Masaryka a LaPorteho.

10.18 - Výsluch znalkyne Čakovskej je ukončený.

Znalkyňa z oblasti písmoznalectva Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Barbora Geistová Čakovská
Znalkyňa z oblasti písmoznalectva Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ Barbora Geistová Čakovská Foto: TASR
 

10.13 - Kočner sa vyjadruje k Čakovskej posudku, ktorý spochybňuje. Hovorí, že nie je možné, aby boli všetky podpisy vytvorené v jednom momente. Vraj je v notárskej zápisnici jasne napísané, že išlo o roky, nie momenty.

10.00 - Obhajoba aj právnici Markízy zisťujú, akým spôsobom získava znalec porovnávacie podpisy. Čakovská vysvetľuje, že jej ich predkladá vyšetrovateľ a ide o rôznorodé podpisy, napríklad z banky či od dodávateľov služieb, s ktorými dotyčná osoba uzatvárala zmluvy.

Advokát Marek Para, ktorý v kauze zmeniek zastupuje Mariana Kočnera.
Advokát Marek Para, ktorý v kauze zmeniek zastupuje Mariana Kočnera. Foto: TASR
 

9.39 - Daniel Lipšic sa Čakovskej pýta, či podpisy vykazujú znaky, že sa ich niekto snažil napodobniť. Hovorí, že skôr sa jej zdá, že prvé dva podpisy majú iný sklon a inú "roztiahnutosť", čiže zrejme sa niekto snažil, aby vyzerali ako podpisy z iného obdobia.

9.37 - Šanta sa ďalej pýta, či vie povedať, v akom roku boli s najväčšou pravdepodobnosťou podpisy vyhotovené.

Znalkyňa odpovedala, že sporné štyri podpisy boli vyhotovené v jednom momente a najväčšie zhody vykazovali s podpismi z rokov 2014, 2015, 2016.

9.36 - Prokurátor Ján Šanta sa Čakovskej pýta, či mala dostatok vzorových podpisov z jednotlivých rokov na to, aby mohla vyhotoviť posudok. Odpovedá, že áno. V iných prípadoch im postačuje o veľa menej vzorových podpisov.

Marian Kočner na pojednávaní v kauze televíznych zmeniek.
Marian Kočner na pojednávaní v kauze televíznych zmeniek. Foto: TASR
 

9.31 - Čakovská vysvetľuje, že jej posudok hovorí, že podpisy na všetkých štyroch zmenkách boli vytvorené v rovnakom čase, ale nevie povedať, či boli vytvorené v roku 2000 alebo 2016. Dodáva však, že minimálne dva podpisy boli antidatované, čiže podpísané v inom období, ako je uvedený dátum na zmenkách.

 

9.29 - Otázky kladie Marian Kočner. Čakovskej sa pýta, čo znamená falšovanie podpisu? Odpovedala, že je to snaha inej osoby vytvoriť podpis druhej osoby rôznymi spôsobmi. Na to sa Kočner opýtal, či aj v tomto prípade skúmala falšovanie. Odpovedala, že nie.

Spor však nie je v tom, či ich podpísal samotný Rusko, ale v tom, kedy ich podpísal.

9.26 - Mandzák sa dožaduje odpovedi na otázku, čo znamená, že podpisy boli pravdepodobne vyhotovené "v jednom momente", ako píše Čakovská v posudku. Odpovedá, že ide o možno o minúty. Znamená, že zrejme aj sporné podpisy na zmenkách boli vyhotovené v roku 2016.

9.19 - Mandzák sa Čakovskej pýta, podľa čoho určila, ktorý podpis bude tzv. porovnávací, teda na základe čoho vybrala podpisy, s ktorými provnávala podpisy zo zmeniek.

9.12 - Výsluch znalkyne Barbory Čakovskej vedie advokát Michal Mandzák. Čakovská hovorí, že skúmala 331 podpisov Mariana Kočnera a došla k záveru, že pravdepodobne boli všetky štyri sporné podpisy na zmenkách vyhotovené v jednom momente.

9.09 - Pavol Rusko požiadal dnes ráno o konanie v jeho neprítomnosti.

 

9.07 - Predseda senátu Emil Klemanič otvára hlavné pojednávanie v kauze zmenky.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce