24. 02. 2020 09:00 | BRATISLAVA/PR článok

Povinnosti, ktorým sa po získaní trvalého pobytu nevyhnete

Zo zákona vyplýva niekoľko vecí, o ktorých ste možno netušili.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Lisa-S/shutterstock.com

Napriek tomu, že vidiek a jeho viac odľahlé časti majú svoje čaro, viac ako 80 % ľudí podľa štatistík u nás býva v bytoch. V súvislosti s charakterom takéhoto bývania vyplývajú majiteľom, ale aj nájomníkom bytov a nebytových priestorov určité povinnosti. Aby ste sa vyhli prípadným sankciám a neporušovali domový poriadok, máme pre vás informácie, ktoré by vám mohli pomôcť vniesť do celej situácie viac „svetla".

Napriek tomu, že ceny nehnuteľností rastú, vďaka hypotekárnym úverom je splnenie sna o novom bývaní pre mnohých mladých ľudí oveľa jednoduchšie. Je to síce záväzok na niekoľko desiatok rokov, zároveň ale jediná možnosť, ktorou sa dá zabezpečiť strecha nad hlavou pre celú rodinu.

Kúpou alebo prenájom nehnuteľnosti to nekončí

Splnením náročných podmienok a zaistenia potrebného interiérového vybavenia vaše starosti s bývaním určite nekončia. V nasledujúce dni si budete musieť nahlásiť zmenu pobytu a spolu s ním čeliť väčším alebo menším problémom so správou celej nehnuteľnosti.

Našťastie je tu zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, aktuálne doplnený novelou č. 476/2019 Z.z. a od 1.02.2020 riadne platný. Z neho vám ako vlastníkovi alebo nájomcovi vyplývajú určité práva a povinnosti, o ktorých ste možno ani netušili.

Ak ste si teda zabezpečili bývanie a spolu s ním našli a vybavili trvalý pobyt v Bratislave, preštudujte si aspoň pár dôležitých informácií, ktoré môžete neskôr využiť vo svoj prospech. Aj pri sústavnom porušovaní domového poriadku a vašich práv už môžete neprispôsobivých obyvateľov bytového domu sankcionovať.

Povinnosti, ktoré sa oplatí dodržiavať

Život v spoločnosti závisí vo veľkej miere na poriadku a dobrej organizácii, ktoré zabezpečuje v prvom rade zákon. V prípade bývania v bytovom dome, kde sa na jednom mieste nepretržite pohybuje a býva niekoľko ľudí naraz, je takýmto dokumentom domový poriadok, ktorý sa od februára tohto roka mení a na základe spomínanej novely č. 476/2019 Z.z. aktualizuje.

Pozor na omeškané platby

Zaujímavou novinkou spomínaného novelizovaného zákona v § 9 ods 3., je, že správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.

Nezabúdajte na svojich susedov

Azda najdôležitejšou vecou, ktorá z tohto zákona vyplýva je aj nerušené spolunažívanie všetkých majiteľov a nájomníkov. Pre istotu si teda naštudujte § 11 ods. 5, v ktorom sa o všetkom dôležitom hovorí celkom jasne.

Nielen dodržiavanie nočného kľudu, ale aj správanie sa v spoločných priestoroch, či iné konanie zasahujúce do práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v konkrétnom dome, by nemalo nikoho obmedzovať vo výkone vlastníckeho práva, porušovať dobré mravy v dome a pokojné bývanie.

Porušenie domového poriadku a zákona môže byť po súhlase väčšiny vlastníkov bytov, správy alebo rozhodnutia súdu rôzne sankcionované, no tým najhorším trestom pre vás ale môže byť nariadený predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Spolu s novým bytom alebo jeho prenájmom, ku ktorému si môžete vybaviť prechodný pobyt, je teda dobré myslieť aj na niektoré opatrenia, ktoré pri nekontrolovanej miere môžu ohroziť celé vaše pohodlie a narušiť pokoj, na ktorý máte nárok.

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce