22. 09. 2020 21:19 | BRATISLAVA/TASR

Insolvenčné konanie voči spoločnosti Arca Investments zastavili

Dočasná ochrana poskytnutá spoločnosti bude trvať do konca tohto roka.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Insolvenčné konanie, ktoré sa začalo minulý piatok (18. 9.) voči spoločnosti Arca Investments na základe návrhu veriteľa na začatie insolvenčného konania v Českej republike, zastavili. Dočasná ochrana poskytnutá spoločnosti bude zároveň trvať do konca tohto roka. Uviedla to Arca Investments.

Dočasná ochrana, ktorá bola spoločnosti Arca Investments poskytnutá slovenskými súdmi s účinkami od 2. júla 2020 podľa lex korona, bude trvať do 31. decembra tohto roka. Spoločnosť podotkla, že dočasná ochrana predstavuje časovo limitované moratórium, ktoré podnikateľom postihnutým dôsledkami koronakrízy poskytuje časový priestor na konsolidáciu prevádzky ich podniku.

„Podľa lex korona platí, že počas dočasnej ochrany sa konania o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu, ktoré boli podané po 12. marci 2020, prerušujú. Vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou teda nie je možné," ozrejmila spoločnosť.

Súčasne priblížila, že 18. septembra bol voči Arca Investments podaný návrh na začatie insolvenčného konania v ČR. V utorok však Mestský súd v Prahe uznesením začaté insolvenčné konanie zastavil.

„Spoločnosť Arca Investments, a. s., od začiatku považovala predmetný veriteľský návrh na začatie insolvenčného konania podaný v Českej republike za účelový, bezdôvodný a tendenčný návrh, snažiaci sa umelo obísť účinky dočasnej ochrany podľa slovenského lex korona," skonštatovala spoločnosť.

Mestský súd v Prahe tiež podľa nej v rozhodnutí zdôraznil, že dočasnú ochranu poskytnutú jedným členským štátom Európskej únie (EÚ) v dôsledku prijatia opatrení na odvrátenie následkov pandémie COVID-19 by mali rešpektovať aj súdy ostatných štátov Únie.
Zároveň potvrdila, že zložitá situácia spôsobená pandémiou zapríčinila spoločnosti Arca

Investments rozsiahle škody. „Vzniknutú situáciu sa spoločnosť Arca Investments, a. s., snaží vyriešiť v prospech všetkých veriteľov," ubezpečila s tým, že za všetkých okolností je potrebné dodržiavať právne predpisy a dočasnú ochranu je nutné rešpektovať.

„Sme si vedomí, že sa niektoré skupiny snažia využiť súčasnú situáciu na vytvorenie nestability, ktorú následne využijú vo svoj prospech. Ich prospech však nie je súladný s prospechom našich veriteľov. Stále veríme v nájdenie rozumného riešenia súčasnej situácie a žiadame našich veriteľov o trpezlivosť do konca dočasnej ochrany," zdôraznil predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Velič.

Arca Investments sa zároveň ohradila voči medializovaným informáciám, ktoré „výrazne poškodzujú spoločnosť Arca Investments, a. s., a skupinu Arca Capital, či už tým, že sabotujú alebo výrazne sťažujú nájdenie vhodného strategického investora, ako aj šíria znepokojivé klamstvá medzi investormi okolo bankrotu či skrachovania skupiny Arca Capital alebo okolo žiadneho, respektíve nízkeho, uspokojenia ich pohľadávok".

Spoločnosť chce počas dočasnej ochrany získať čas na vhodnú konsolidáciu portfólia skupiny Arca Capital, ktorá zabezpečí uspokojenie pohľadávok veriteľov. „Kľúčové projekty skupiny Arca Capital sú plne funkčné," uistil Velič. Interná reorganizácia spoločnosti počas dočasnej ochrany preto podľa Arcy má zmysel. 

Komentáre ( 0)

 

VIAC Z Domáce