05. 10. 2020 11:20 | BRATISLAVA/TASR

Zhotoviteľ D4R7 opraví časť rozostavaného násypu na D4

Chce tak urobiť v čo najkratšom čase.

Poškodený násyp v rámci budovanej D4 pri bratislavských Jarovciach.
Poškodený násyp v rámci budovanej D4 pri bratislavských Jarovciach. Foto: TASR

Zhotoviteľ stavby nultého bratislavského obchvatu D4R7 Construction doložil na Ministerstvo dopravy ďalšie dokumenty. Zároveň navrhuje plán sanácie pre najkritickejšiu časť problematického úseku.

Informoval o tom zhotoviteľ s tým, že je pripravený časť rozostavaného násypu na D4 bezodkladne opraviť. "V časti rozostavaného násypu úseku D4 bol nezávislými analýzami a posúdeniami Slovenskej technickej univerzity preukázaný nesúlad požadovaných stavebno-technických vlastností stavebného materiálu s platnou technickou normou pre výstavbu cestných komunikácií," priblížil zhotoviteľ.

Tento úsek je preto pripravený opraviť a nesúlad odstrániť. Zároveň predložil rezortu dopravy plán sanačných opatrení násypu navrhnutých autorizovaným projektantom.

Zhotoviteľ súčasne ubezpečil, že je prioritou dokončiť rozostavaný násyp diaľnice D4 v čo najkratšom čase, aby vplyvom počasia a iných okolností nedošlo k jeho degradácii a neprimeranému časovému sklzu výstavby.

"Spoločnosť D4R7 Construction chce čo najskôr odovzdať diaľnicu D4 v prospech širokej motoristickej verejnosti, napojiť ju na existujúce úseky diaľnic, ako aj už využívaný úsek rýchlostnej cesty R7," dodal zhotoviteľ.


VIAC Z Domáce