01. 12. 2020 06:00 , článok bol aktualizovaný 01. 12. 2020 09:50 | BRATISLAVA/Katarína Kiššová

Psychologička z Linky detskej istoty: Dopady izolácie budú mladí pociťovať aj po epidémii

Na linku sa ozývajú aj deti, ktoré nemajú internet a cítia sa izolované.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Shutterstock.com/Dmitri Ma

Druhá vlna koronavírusu zatvorila stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Spolu s nimi ostávajú zatvorené aj umelecké školy či internáty. Strach z aktuálnej situácie cítia aj deti a odzrkadľuje sa to aj na zvýšenom počte telefonátov a emailov na Linku detskej istoty.

Spočiatku sa žiaci báli o zdravie svojich rodičov či starých rodičov. Neskôr pribudli aj hovory o smútku, depresii a samote. Dopady izolácie budú mladí pociťovať aj po skončení epidémie. Podľa psychologičky z Linky detskej istoty Kataríny Trlicovej a koordinátorky dištančného poradenstva linky Táni Ivanič Rybanskej sa musia dospelí na toto obdobie dobre pripraviť.

V priebehu prvého decembrového týždňa majú školáci nastúpiť naspäť do škôl. Súhlasíte s týmto nápadom?

Táňa Ivanič Rybanská: Pre zdravý vývin detí a mládeže je škola a vzdelávanie veľmi dôležité. Ide o proces bio-psycho-sociálneho a edukatívneho pôsobenia na ich rozvoj. Preto návrat detí a mládeže do škôl je významne dôležitý, ale len v prípade, ak je pre ne v školskom prostredí zabezpečená dostatočná ochrana v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Školy sú s prestávkami zatvorené od marca. Viete popísať, s akými problémami sa stretávali deti v jednotlivých fázach epidémie?

Katarína Trlicová: Zatvorenie škôl v prvej vlne pandémie prinieslo neštandardnú situáciu, s ktorou spoločnosť nemala žiadnu minulú skúsenosť, teda ani deti a mládež. Prvotné skúsenosti s deťmi, ktoré nás kontaktovali na Linke detskej istoty, boli rôzne. Bolo to o niečom neznámom, o nejasnostiach z pandémie, o strachu z ochorenia, strachu o rodičov, starých rodičov, ako to bude ďalej, o adaptačných problémoch, ako sa prispôsobiť novej situácii, o absencii reálnych kontaktov s rovesníkmi, o strate každodenného režimu a hľadania nových pravidiel v rodine, o tom, ako zvládajú učenie dištančnou formou. Postupne sa obsah hovorov, četov a emailov na našej Linke pre deti a mládež dopĺňal o citlivé rodinné témy hlavne konflikty a násilie v rodine a strach z budúcnosti. Deti a mladí ľudia tak riešili svoje prežívanie, ale aj minulé nespracované zážitky v rodine a v škole, najčastejšie rôzne psychické zranenia, krivdy, ubližovanie, kyberšikanovanie, straty priateľov a podobne. Zvýšil sa počet hovorov o smútku, depresii, o demotivácii k záujmom a o osobnostných problémoch. Potrebu sa niekomu vyrozprávať a zdôveriť mali aj deti volajúce z detských domovov a centier, ktoré nám hovorili o tom, ako ťažko nesú izoláciu. Ozývali sa nám často tiež deti z rómskych osád, ktoré sa cítili karanténou veľmi obmedzované.

Letné mesiace, v ktorých pandémia bola mierne utlmená, prinášali jednak škálu bežných problémov detí a mladých ľudí, ale často aj hovory o zmenách prežívania prázdnin. Mnohým deťom chýbali starí rodičia, dovolenky, cítili sa obmedzované pre rôzne, i keď miernejšie opatrenia.

Čo ich trápilo na jeseň, keď prišla druhá vlna?

Táňa Ivanič Rybanská: S nástupom druhej vlny pandémie koronavírusu COVID-19 sme zaznamenali napríklad viac protichodných názorov detí a mladých ľudí ohľadom dištančného vzdelávania. Časť detí túto formu celkom dobre zvláda, ale niektorí žiaci i študenti sa sťažujú, že im nevyhovuje dištančná forma výučby, považujú ju za oveľa náročnejšiu a vyčerpávajúcejšiu. Sťažovali sa aj na priveľa úloh, na zvýšený stres zo školy a rozprávali tiež o tom, že im veľmi chýba priamy kontakt so spolužiakmi v triede a aj s pedagógmi.

Stretli ste sa aj s prípadom, že deti trápilo nedostatočné technické vybavenie, ktoré potrebujú na domácu výučbu?

Táňa Ivanič Rybanská: Áno, volali nám deti, ktoré nemajú doma možnosť učiť sa cez počítač, nemajú internetové pripojenie a cítia sa tak ešte viac vylúčené z kolektívu. Osamelosť, nedostatok sociálneho kontaktu, neistotu, nespokojnosť a depresiu postupne v mesiacoch od vypuknutia pandémie riešilo s nami na Linke pre deti a mládež stále viac detí a mladých ľudí. Predpokladá sa, že následky tohto náročného obdobia na psychiku detí a mladých ľudí budú v telefonátoch, na četoch a v emailoch rezonovať na Linkách pomoci ešte veľmi dlho.

Zaregistrovali ste počas epidémie zvýšený počet telefonátov oproti obdobiu pred epidémiou?

Táňa Ivanič Rybanská: Áno, už počas prvej vlny pandémie koronavírusu COVID-19 za mesiace marec, apríl, máj, jún 2020 sa na našej Linke pomoci pre deti a mládež zvýšil počet kontaktov až o 85 percent v porovnaní s mesiacmi pred pandémiou. Téma koronavírusu a s tým súvisiacich tém rezonovala až v 90 percentách našich hovorov na Linke. Naši špeciálne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia neúnavne podávali informácie, sprevádzali volajúcich, poskytovali poradenstvo, riešili prevenciu a v tých najzávažnejších prípadoch aj krízovú intervenciu. Žiaľ, potvrdil sa predpoklad odborníkov a od vypuknutia pandémie v nasledujúcich mesiacoch, nielen u nás na Linke detskej istoty, ale i kolegovia a kolegyne na ďalších Linkách pomoci. Všetci zaznamenávame konštantný nárast kontaktov a výrazne zvýšený nápor na naše linky v súvislosti s koronavírusom a s následkami pandémie.

Majú rôzne staré deti aj odlišné problémy, s ktorými sa na vás obracajú?

Katarína Trlicová: Áno. S vekom prichádzajú aj rôzne problémy a potreby detí a mladých ľudí. Najskôr však treba zdôrazniť, že väčšinu tematických okruhov riešime vo všetkých vekových obdobiach. Napríklad problém rodinnej krízy, problémy s učením, kamarátske vzťahy, šikanovanie, problémy vo virtuálnom prostredí, situačné témy, syndróm CAN (trvalé poškodenie vývoja dieťaťa v dôsledku násilia, pozn. red.), sociálne problémy, smrť blízkej osoby a trúchlenie, či porušovanie práv detí. Znamená to, že napríklad krízu v rodine alebo šikanovanie či problém s učením alebo situáciu s covidom-19 prežíva a chce riešiť aj desaťročné dieťa, ale aj sedemnásťročný mladý človek. Odlišnosť je však v komunikácii, v poskytnutých informáciách a v procese sprevádzania pri hľadaní riešenia. Medzi okruhy tém, ktoré sú špecifické pre určitý vek, patria napríklad v rannom školskom veku vzdelávacie ťažkosti (dysleksia, dysgrafia) a kamarátske vzťahy, u pätnásťročných je to napríklad voľba pokračujúceho štúdia, v období dospievania sú to aj témy ako prvé lásky, partnerské problémy, sexuálne dozrievanie a otázky spojené so závislosťami.

Čítajte tiež: Šikana nezmizne, keď sú školy zatvorené. Odborníčka vysvetľuje, čo sa za ňou skrýva

Ako je to so vzťahmi tínedžerov? Škola je pre nich väčšinou jediným miestom, ako nadväzovať vzťahy, prvé lásky, v čase epidémie v podstate nemajú súkromie, vlastný priestor, nemôžu ísť ani do kina, kaviarne. Má to teda negatívny dopad aj v tomto smere?

Katarína Trlicová: Odrezanie od školy prináša tínedžerom aj emocionálne problémy súvisiace s kamarátskymi aj partnerskými vzťahmi. Je to aj obdobie určitého bilancovania, čo v psychickej nepohode môže viesť k horším úsudkom, dekompenzácii, izolácii, k únikom do nevhodného virtuálneho prostredia, k depresii až k seba ubližovaniu. Na Linke pre deti a mládež sa nám za posledné mesiace značne zvýšil počet hovorov na tému kyberšikanovania, zneužitia osobných údajov, ochrany súkromia, ale aj sexuálneho obťažovania, nevyžiadaného a neželaného kontaktu od cudzích. Pýtajú pomoc aj pohľadom on-line priateľstiev, vzťahov a lásky.

Táňa Ivanič Rybanská:Práve v súvislosti s kyberšikanou sme radi, že sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou Markíza s názvom ODPÍŠEME TI, ktorý s nimi spoločne od 1. októbra 2020 realizujeme aj v spolupráci s ministerstvom školstva. Hneď v prvých mesiacoch po odštartovaní projektu sme na Linke pre deti a mládež zaznamenali nárast kontaktov - telefonátov, četov aj emailov s témou kyberšikanovania. Tešíme sa, že samotné deti, mladí ľudia ale i dospelí, či už rodičia, starí rodičia, ďalší príbuzní ako i učitelia, vychovávatelia, psychológovia, riaditelia škôl sa obracajú s dôverou na Linku detskej istoty a chcú šikanu riešiť a zastaviť.

Čitajte tiež: Deti, ktoré sú sexuálne zneužívané, doháňa náš systém na hranicu života a smrti

Dá sa povedať, že deti, ktoré sa dnes učia dištančne, budú v budúcnosti vykazovať podobné črty? Bude sa to odzrkadľovať na ich vzťahoch či prístupe k práci?

Katarína Trlicová: Dôsledky sa ešte nedajú presne odhadnúť, ale určite si nasledujúce obdobie bude vyžadovať viesť deti a mladých ľudí k obnoveniu školského režimu, k dodržiavaniu pravidiel, zodpovedne ich viesť k učeniu, pomôcť im prekonávať určité pochybnosti o ich vedomostiach a byť im oporou pri prekonávaní celej škály pocitov od strachu, obáv, neistôt až po radosť z návratu ku kamarátom a prirodzeným zážitkom zo školského života. Určite si táto situácia bude vyžadovať zo strany dospelých veľa pozornosti, pokojného prístupu, toleranciu a citlivú komunikáciu.

Linka detskej istoty, n. o. už dlhodobo pre celé územie Slovenska odborne prevádzkuje dve medzinárodné harmonizované tel. čísla Linku pomoci pre deti a mládež 116 111 a tiež Krízovú linku na tel. č.116 000Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti ako aj ON-line poradňu LDI, ktorá funguje prostredníctvom četov na nasledujúcich webových stránkach:
www.ldi.sk
www.odpisemeti.sk
www.pomoc.sk
www.zodpovedne.sk
www.kybersikanovanie.sk
www.nezavislost.sk
www.ovce.sk
a tiež poradenstvo cez e-mail na: 116111@ldi.sk, potrebujem@pomoc.sk.

LDI dlhoročne poskytuje vo vyhradených časoch aj špecializované odborné poradenstvo pre rodičov, príbuzných, učiteľov a ďalších pracovníkov s deťmi, ktorí volajú v záujme dieťaťa v rámci Rodičovskej poradne LDI a Sociálno-právnej poradne LDI. Služby sú bezplatné a anonymné.

Linka detskej istoty poskytuje odborné poradenstvo dištančnou formou aj dospelým volajúcim v záujme detí - teda rodičom, príbuzným, učiteľom, vychovávateľom, školským psychológom a ďalším pracovníkom s deťmi - vo vyhradených časoch na bezplatnom a anonymnom telefónnom čísle 116 111 v rámci svojich poradní:

Rodičovská poradňa LDI - ponúka psychologické poradenstvo a funguje každú stredu od 13:30 do 19:30 hod.

Sociálno-právna poradňa LDI - ponúka sociálno-právne poradenstvo a funguje každý štvrtok a každú sobotu od 13:30 do19:30 hod.


VIAC Z Domáce