01. 05. 2021 00:01 , článok bol aktualizovaný 01. 05. 2021 00:09 | BRATISLAV/TV Markíza

Ministerstvo zdravotníctva mení vakcinačnú stratégiu: Očkovanie tínedžerov Pfizerom sa odkladá

Uvoľnené termíny dostanú seniori a chronicky chorí pacienti

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TV Markíza

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že očkovanie tínedžerov sa odkladá. Záujemcovia o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov a už majú pridelený termín, budú musieť dať prednosť osobám, ktoré sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, alebo patria do skupiny chronicky chorých pacientov. Tínedžerom preplánujú termín na neskôr.

Celé znenie tlačovej správy ministerstva zdravotníctva:

Očkovanie seniorov a chronických pacientov má prioritu, ministerstvo rozhodlo o preplánovaní tínedžerov

Po sprístupnení čakárne pre všetky vekové skupiny sa na očkovanie prihlásili desiatky tisíc záujemcov starších ako 16 rokov. Otvorením kapacít na očkovanie na najbližšie dni sa vytvorené voľné miesta zaplnili ľuďmi z čakárne a systém obsadzoval voľné pozície striktne
podľa veku.

Najprv teda boli voľné termíny na očkovanie látkami Pfizer pridelené zaregistrovaným seniorom a chronickým pacientom s ťažkými a stredne ťažkými diagnózami. Ak sa v konkrétnych vakcinačných centrách neobsadili všetky voľné pozície, systém automaticky pridelil zostávajúce voľné termíny záujemcom vo veku 16 a 17 rokov, nakoľko vakcína Pfizer je jedinou vakcínou aktuálne používanou na Slovensku, ktorá môže byť aplikovaná ľuďom mladším ako 18 rokov (klinické štúdie u tejto vakcíny boli realizované na ľuďoch od veku 16 rokov).

Čakáreň teda prideľovala termíny na očkovania správne - podľa veku a určenej vakcíny.

Napriek tomu ministerstvo zdravotníctva prijalo rozhodnutie o preplánovaní časti záujemcov o očkovanie, ktorí sú mladší ako 18 rokov na iný termín a uvoľnené kapacity budú pridelené záujemcom, ktorí sa zaregistrovali neskôr a spĺňajú podmienku veku nad 60 rokov, tiež chronicky chorým pacientov.

Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje možné komplikácie, ktoré týmto rozhodnutím spôsobí tínedžerom. No zároveň týmto krokom chce umožniť čo najrýchlejšie očkovanie tých, ktorí sú ochorením covid-19 ohrození naviac - seniorom a chronickým pacientom. Ubezpečujeme všetkých záujemcov o očkovanie, ktorí sa prihlásili cez registračný formulár, že sa k svojej vakcíne určite
dostanú.

Aj z dôvodu, že seniori pri prihlasovaní na očkovanie nie sú príliš aktívni, zintenzívňujeme komunikačnú kampaň napríklad priamym doručením letákov s informáciami o dôležitosti očkovania poštou poberateľom dôchodkov. Od 1. mája vstupom novej vyhlášky do platnosti budú zároveň očkovaní aj seniori s doprovodom. Aktívnejšiemu očkovaniu seniorov pomôžu aj mobilné očkovacie tímy, ktoré už aktívne pracujú v teréne.


VIAC Z Domáce