02. 09. 2021 06:00 | BRATISLAVA/TASR

Prácu učiteľov si po pandémii váži viac Slovákov. Prieskum ukázal názory ľudí na online vyučovanie

Online vyučovanie môže mať miesto aj v bežnom vyučovacom procese, tvrdí viac ako polovica opýtaných.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka Foto: Shutterstock.com

Tretina populácie Slovenska si po skúsenosti s pandémiou váži prácu učiteľov viac, ako to bolo pred ňou. Viac ako polovica rodičov školopovinných detí si myslí, že niektoré predmety by sa dali učiť online spôsobom aj v budúcnosti. Najviac by to z pohľadu rodičov bolo vhodné v prípade predmetov ako občianska náuka, dejepis a zemepis. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022.

Skúsenosť spôsobená učením „na diaľku" priniesla aj niečo pozitívne. U ľudí na Slovensku sa zmenilo vnímanie dôležitosti práce učiteľov k lepšiemu. Z prieskumu vyplýva, že 19 percent populácie vníma prácu učiteľov ako oveľa dôležitejšiu oproti minulosti a ďalších 14 percent ako trochu dôležitejšiu ako v minulosti.

„Celkovo si prácu učiteľov váži viac oproti obdobiu pred pandémiou až tretina populácie. Približne dve pätiny obyvateľov na Slovensku oproti minulosti názor na túto oblasť nezmenilo a vníma, že práca učiteľov je rovnako dôležitá ako predtým," vyplýva z prieskumu.

Ako menej dôležitú oproti minulosti vníma prácu učiteľov dokopy 11 percent Slovákov. Na túto tému nemá názor 13 percent ľudí.

Skúsenosť s online vyučovaním v predchádzajúcom školskom roku však ukázala, že online vyučovanie môže mať miesto aj v bežnom vyučovacom procese. Celkovo si viac ako polovica (54 percent) rodičov školopovinných detí myslí, že aspoň niektoré predmety v škole by sa dali učiť online spôsobom aj počas bežného nepandemického obdobia. Veľká časť rodičov (46 percent) však nepreferuje online formu vyučovania pri žiadnom z vyučovacích predmetov.

Vhodným predmetom na online výučbu do budúcnosti je podľa rodičov najmä občianska náuka. Tento názor má až tretina rodičov. Takmer tretina si myslí, že na online výučbu by bol vhodný aj dejepis a o trochu viac ako štvrtina si to myslí o zemepise či geografii. Naopak, najmenej vhodnými predmetmi na online formu vyučovania sú podľa názoru rodičov najmä fyzika a chémia.

Prieskum realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 - 79 rokov na prelome júla a augusta.


VIAC Z Domáce