16. 03. 2016 16:33 | BRATISLAVA/TASR, mm

Toto sú najlepšie stredné odborné školy podľa krajov (rebríček)

Výsledky vyplývajú z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Učni na strednej odbornej škole - ilustračné foto
Učni na strednej odbornej škole - ilustračné foto Foto: TASR

Stredné odborné školy musia viac pracovať na svojom imidži. Zamestnávatelia, u ktorých môžu byť jej študenti v budúcnosti zamestnaní, ich totiž stále dostatočne nepoznajú.

Vyplýva to z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.

Václav Hřích, riaditeľ agentúry, ktorá výskum realizovala, tvrdí, že školy by mali viac na seba upozorňovať a s potenciálnymi zamestnávateľmi ich absolventov viac komunikovať. "Mali by okolo seba viac mútiť vodu," podotkol. Lepšia znalosť u zamestnávateľa pomôže podľa odborníkov intenzívnejšiemu prepojeniu s praxou, zvýši sa tým aj uplatniteľnosť absolventov i atraktivita školy.

V rámci výskumu sa zisťovala u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov firiem, u ktorých je predpoklad na uplatnenie absolventov stredných odborných škôl, aj ich spontánna znalosť o tom, aké školy v ich okolí existujú.

TOP školy v jednotlivých krajoch

Bratislavský kraj

Za Bratislavský kraj podľa všetkých parametrov bola najúspešnejšou Spojená škola - Odborné učilište na Švabinského v bratislavskej Petržalke, ktorá získala 69,2 percenta.

1. SŠ - Odborné učilište, Švabinského 7 Bratislava - Petržalka
2. SZŠ - Záhradnícka 44, Bratislava - Ružinov
3. SZŠ - Strečianska 20, Bratislava - Staré Petržalka
4. SPŠ - elektrotechnická, Zochova 9 - Bratislava - Staré Mesto
5. SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, Bratislava - Karlova Ves

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji to bola Stredná zdravotnícka škola J. G. Tajovského v Banskej Bystrici (62,5 percenta).

1. Stredná zdravotnícka škola, J.G. Tajovského 24, Banská Bystrica
2. Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec
3. Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
4. Obchodná akadémia, J.G. Tajovského 25, Banská Bystrica
5. SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica

Košický kraj

V rámci celkového finálneho rebríčka top stredných odborných škôl najúspešnejšou v Košickom kraji bola Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej v Košiciach, ktorá získala 62 percent.

1. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice - Staré Mesto
2. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontova 1, Košice - Staré Mesto
3. SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 - Košice, Staré Mesto
4. Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínska 23, Košice - Juh
5. SOŠ železničná, Palackého 14, Košice - Staré Mesto

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji bola najlepšou Stredná odborná škola drevárska na Pílskej ulici v Topoľčanoch (64,5 percenta).

1. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany
2. Obchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté Moravce
3. Spojená škola SPŠP, HA, ŠG, Slančíkovej 2, Nitra
4. Spojená škola internátna s Odborným učilišťom internátnym, Rákocziho 1, Šahy
5. SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji Súkromná stredná odborná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach (61,3 percenta).

1. Súkromná SOŠ, Dukelská 33, Giraltovce
2. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov
3. SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
4. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
5. Spojená škola - Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji na základe finálneho rebríčka stredných odborných škôl bola najúspešnejšou Pedagogická a sociálna akadémia v Trenčíne (72,7 percenta).

1. Pedagogická a sociálna akadémia, 1. mája, Trenčín
2. Súkromné hotelová akadémia, Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá
3. Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, Trenčín
4. Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica
5. Spojená škola SOŠ, Rastislavova 332, Nováky

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji to bola Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede (65,8 percenta).

1. SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 153/3, Dunajská Streda
2. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
3. SOŠ, Bernolákova 383/10 Holíč
4. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5 Sereď
5. SOŠ, Rakovice 25, Rakovice

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji Stredná zdravotnícka škola na Hlbokej ceste v Žiline s hodnotením 62,7 percenta.

1. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina
2. SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
3. Stredná zdravotnícka škola, Dončova 7, Ružomberok
4. Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55 Dolný Kubín
5. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo

Parametre výskumu

Výskum sa nezameriaval iba na znalosť jednotlivých stredných škôl, ale najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov. Vďaka vzorke 2000 zapojených firiem a viacerých parametrov hodnotenia školy, na základe povedomia o strednej odbornej škole, povesti či skúsenosti s jednotlivými jej absolventmi, sa vytvoril rebríček najlepších stredných odborných škôl v jednotlivých krajoch očami zamestnávateľov.

"Bolo by zbytočné vytvárať celoslovenský rebríček, keďže sa ukázalo, že len málo zamestnávateľov sa zaujíma o školy mimo svojho okresu či kraja. Výsledky by tak boli nepresné," priblížil Hřích. Podľa neho môžu byť v danom kraji aj kvalitnejšie školy, avšak tým, že sa málo "predávajú", poškodzujú si svoj imidž.

Pre vytvorenie rebríčka kvality stredných odborných škôl bol vytvorený vzorec, ktorý bral do úvahy 14 hodnotených parametrov podľa rôznej váhy, aby bola zabezpečená čo najväčšia objektivita a presnosť.

 


Komentáre ( 0)