26. 01. 2017 08:13 | BRATISLAVA/TASR

ÚRSO ukončil cenové konanie, odstráni sa diskriminácia niektorých odberateľov

Predseda úradu nariadil kontrolu u tých odberateľov, ktorí boli najviac postihnutí.

Faktúra za energie
Faktúra za energie Foto: TV Markíza

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil v stredu (25. 1.) cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu chce podľa neho úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy. V prípade, že rezervovaná kapacita zodpovedá výške odberu, drvivá väčšina obyvateľov pocíti medziročne pokles nákladov za elektrinu a plyn.

Úrad zdôrazňuje, že od 1. januára 2017 prišlo k niektorým podstatným zmenám. Zmenil sa pomer medzi fixnou a variabilnou zložkou poplatkov, pričom stále bolo zabezpečené, že celková výška nákladov na distribúciu sa nezmenila, respektíve poklesla. Zmenila sa tarifná štruktúra, pričom odberatelia boli dodávateľmi preraďovaní do nových tarifných štruktúr, ktoré dôslednejšie rešpektujú charakter ich odberu v praxi. Zrealizovala sa zmena tarifnej štruktúry, aby sa efektívnejšie vynakladali náklady, ktoré súvisia s rezerváciou kapacity v sústave a jej využívaním.

Igaz podčiarkol, že v tejto súvislosti začal úrad od začiatku roku 2017 evidovať podnety zo strany odberateľov, ktorí sa sťažovali na zvýšené preddavkové platby. Predstavitelia vlády SR minulý týždeň tiež na podnety upozornili a požiadali o vysvetlenie, čo aj úrad urobil. Zároveň úrad v záujme ochrany odberateľov a zabráneniu ich diskriminácie pristúpil k prehodnoteniu rozhodnutia tak, aby dostali dotknutí odberatelia dostatok času na optimalizáciu rezervovanej kapacity svojho odberného miesta.

Predseda úradu podľa Igaza súčasne nariadil kontrolu u tých odberateľov, ktorí boli najviac postihnutí. Zmena štruktúry taríf za dodávku elektrickej energie vyvolala anomálie najmä u odberateľov, ktorí mali neadekvátne nastavenú, predimenzovanú maximálnu rezervovanú kapacitu (vyjadrenú hodnotou vstupného ističa), čo sa v budúcnosti musí zmeniť.

"Úrad ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Všetci odberatelia dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu, aj zmluvné vzťahy. Úrad tiež nariadil distribučným spoločnostiam, aby boli pripravené riešiť všetky prípady s odberateľmi aj individuálne," dodal Igaz s tým, že aktuálne cenové rozhodnutia regulačný úrad zverejní na svojom webovom sídle.

Komentáre ( 0)