24. 02. 2017 13:11 | BRATISLAVA/TASR

ÚRSO vydal zásadné stanovisko k energiám. Týka sa faktúr

Ak ľudia vyúčtovacie faktúry s reálnou spotrebou za prvé dva mesiace nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú faktúru, môžu sa obrátiť na úrad.

Spotreba elektriny a peniaze
Spotreba elektriny a peniaze Foto: Shutterstock.com

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  oznamuje, že v súčasnosti ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike číslo 18/2017. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017.

Zdôraznil, že pre všetkých odberateľov platia v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára tohto roka. "V prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne aj február roku 2017, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, respektíve dobropisovať rozdiel v cene," podčiarkol hovorca úradu Radoslav Igaz..

Upozornil, že ak odberatelia vyúčtovacie faktúry, ktoré obsahujú aj vyúčtovanie reálnej spotreby za január, prípadne aj február 2017, nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na ÚRSO.

Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade podľa Igaza nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Úrad zdôrazňuje, že nemá zákonnú právomoc vstupovať do obchodných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom.

Keďže situácia, ktorá nastala, nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, regulačný úrad podľa neho odporúča dodávateľom pri vyúčtovacích faktúrach obsahujúcich mesiace január či aj február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, respektíve dobropisov zohľadňujúcich rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých sa vystavili vyúčtovacie faktúry.

Faktúry za vodu

Pri preddavkových platbách je podľa Igaza potrebné využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidlách trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy. "Cenové konania pre vodu sa ukončia počas budúceho týždňa," dodal Igaz.

Komentáre ( 0)