27. 03. 2017 15:50 | BRATISLAVA/TASR

Šéfka kartografického úradu mala rozdať odmeny vyvoleným za milión eur, SaS chce jej hlavu

Podpredsedníčka snemovne tvrdí, že úrad je zmenšeninou toho, ako tento štát hospodári s verejnými peniazmi, s peniazmi daňových poplatníkov

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová.
Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR

Predsedníčka úradu geodézie, kartografie a katastra Mária Frindrichová vyplatila od roku 2013 vyvoleným zamestnancom odmeny za viac ako milión eur. Upozornila na to opozičná strana SaS s tým, že úrad musí zároveň platiť pokutu 14 miliónov eur za zlyhania v eurofondovom projekte. Očakáva preto jej odstúpenie.

Úrad má približne 60 zamestnancov a aktuálne na ňom prebieha audit z Úradu vlády. Informácie má SaS podložené listinnými dôkazmi.

„Nominantka Smeru-SD, predsedníčka úradu Mária Frindrichová má bezpochyby záľubu v udeľovaní extrémnych odmien pre vyvolených zamestnancov, a to nezávisle od ich výkonu. Úrad si od roku 2013 do roku 2016 rozdelil len na odmenách pre vyvolených zamestnancov viac ako milión eur," uviedla podpredsedníčka parlamentu Lucia Nicholsonová (SaS).

Frindrichová sa ujala funkcie v roku 2012. V roku 2013 mali byť z jej rozhodnutia zamestnancom vyplatené odmeny vo výške 140-tisíc eur, v roku 2014 už 260-tisíc eur, v roku 2015 to bolo 270-tisíc eur a vlani 430-tisíc eur. Radoví zamestnanci dostali podľa Nicholsonovej pár stoviek eur a väčšinu si mali vyplatiť vyvolení, ktorých je zhruba 15.

"Vyvolení majú odmeny vo výške viac ako 8 000 eur šesťkrát za rok. Niektorí zamestnanci úradu sa tak popri svojom plate na úrovni približne 2 000 eur obohatili o takmer 50-tisíc eur ročne," vyčíslila podpredsedníčka parlamentu.

Liberáli pritom poukázali na to, že tento úrad, ktorý kedysi spravoval katastrálne, kartografické úrady a úrady geodézie, má dnes oveľa menej práce, pretože v roku 2013 vznikli namiesto nich katastrálne odbory patriace pod ministerstvo vnútra. ÚGKK by ich mal už len metodicky usmerňovať.

Strana zároveň tvrdí, že úrad pod vedením Frindrichovej nie je kompetentný ani v čerpaní eurofondov. Z prostriedkov určených na informatizáciu štátnej správy má na starosti projekt elektronického katastra nehnuteľností za zhruba 50 miliónov eur, ktorý niekoľko rokov mešká. Podľa listov z úradu vlády má teraz ÚGKK vrátiť takmer 14 miliónov eur za porušenie pravidiel pri verejných obstarávaniach.

Nicholsonová dodala, že ÚGKK nebol schopný na tieto listy zareagovať a argumentovať, aby si znížil pokutu. Jeho predsedníčka podľa nej len požiadala o splátkový kalendár. Úrad vlády jej mal v tomto vyhovieť a pokutu 14 miliónov eur bude splácať do roku 2019. SaS očakáva, že Frindrichová odstúpi zo svojej funkcie.

„ÚGKK je zmenšeninou toho, ako tento štát hospodári s verejnými peniazmi, s peniazmi daňových poplatníkov. Koľko takýchto úradov si žije svojím vlastným životom, vypláca milióny eur na odmenách pre vyvolených a daňový poplatník sa ani len nedozvie, kde jeho peniaze končia?" pýtala sa Nicholsonová.

Odmeny pre úradníkov by podľa liberálov nemali podliehať žiadnemu utajeniu a mali by byť priamo závislé od ich výkonu. Navrhujú zaviesť merateľné kritériá pre štátnu správu, na základe nich vyhodnocovať výkon úradníkov a podľa výsledkov ich odmeňovať alebo trestať.

SaS podľa predsedníčky ÚGKK úmyselne skresľuje informácie o odmenách

Strana SaS úmyselne skresľuje informácie v súvislosti s odmenami vyplatenými zamestnancom Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. V reakcii na dnešné vyhlásenia liberálov to uviedla jeho predsedníčka Mária Frindrichová. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Nicholsonová upozornila, že Frindrichová vyplatila od roku 2013 vyvoleným zamestnancom odmeny za viac ako milión eur.

„Čísla uvedené vo vyhlásení SaS považujeme za nepresné a zavádzajúce a počin kvalifikujeme v tejto chvíli ako úmyselne skreslený a difamujúci. Zároveň verejne vyhlasujeme, že právo médií a širokej verejnosti na informácie plne akceptujeme a ctíme," reagovala šéfka úradu.

Dodala, že na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám ÚGKK 10. marca tohto roka obdobné informácie poskytol žiadateľke z Bratislavy, ktorá sa informovala o odmenách zamestnancov za rok 2016. V minulom roku dal zase inej osobe informáciu o výške odmien za roky 2014 a 2015.

„Žiadne ďalšie žiadosti o informácie neevidujeme, pričom podľa zákona všetky žiadosti vybavujeme v stanovenej lehote," konštatovala Frindrichová.

Zároveň vyčíslila, že výška odmien zamestnancov ÚGKK za rok 2016 je 580.919,89 eura pri počte pracovníkov 237,4. V roku 2015 bol počet zamestnancov 247 a odmeny v sume 347.349 eur a v roku 2014 mal úrad 241,7 zamestnancov, ktorí dostali odmeny vo výške 371.035 eur.

Predsedníčka ÚGKK poukázala na to, že mzda štátnych zamestnancov je určovaná podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a zákona o štátnej službe. Pri odmeňovaní podľa nej úrad dodržal všetky limity stanovené Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016, ako aj ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

„Týmto vyhlásením nepravdivých údajov pani poslankyňa poškodila dobré meno predstaviteľov ÚGKK. Pani poslankyni navrhujeme opätovné preštudovanie podkladov, aby sme celú kauzu verifikovali nielen podľa občianskeho a obchodného zákonníka, ale aj vzhľadom na rozpočtovú disciplínu a zodpovednosť voči občanom," uzavrela Frindrichová..

Komentáre ( 0)