03. 05. 2017 13:09 | BRATISLAVA/TASR

Chystáte sa kúpiť byt? Táto správa vás nepoteší

Priemerné ceny bytov na Slovensku sa dostávajú do rizikového pásma.

Ceny nehnuteľností idú hore. Ak máte staré poistenie, poriadne riskujete
Ceny nehnuteľností idú hore. Ak máte staré poistenie, poriadne riskujete Foto: TV Markíza

Hodnoty indexu pre priemernú cenu bývania, ktorým analytici Národnej banky Slovenska (NBS) sledujú mieru rizika spojenú s aktuálnym vývojom cien nehnuteľností na bývanie, sa na začiatku tohto roka posunuli viac od úrovne rovnováhy do hornej časti pásma vzostupu. V prípade bytov hodnota ukazovateľa dokonca mierne prekročila začiatok rizikového pásma. Konštatujú to v komentári k aktuálnym štatistikám cien nehnuteľností v SR.

V 1. štvrťroku 2017 vzrástla priemerná cena bývania v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 28 EUR/m2 na hodnotu 1332 EUR/m2. Ide o medzištvrťročné zvýšenie o 2,1 % a medziročné o 7,6 %. Rast priemernej ceny bytov sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zrýchlil o 0,6 percentuálneho bodu (p.b.) na 11,2 % a priemernej ceny domov o 1,7 bodu na 3,4 %.

"Za inak nezmenených podmienok by aktuálne hodnota kompozitného indexu pre priemernú cenu bývania prekročila hranicu rizikového pásma pri jej náraste o ďalších zhruba 25 EUR/m2," vyčíslili analytici menového úseku NBS.

Zároveň upozornili, že rast priemernej ceny bývania nebol v 1. štvrťroku vo väčšine regiónov SR dostatočne kompenzovaný rastom príjmov domácností, čo sa prejavilo na stagnácii až zhoršovaní celkovej dostupnosti bývania z dlhodobého hľadiska. Vo väčšine slovenských krajov došlo hlavne k zhoršeniu dostupnosti bývania v bytoch.

Zaostávanie rastu príjmov za rastom cien bývania sa prejavuje v zmenšení obytnej plochy, ktorú si možno za získaný príjem obstarať, prípadne v predĺžení času potrebného na splatenie obstaranej nehnuteľností. "V súčasnosti je možné z hrubého príjmu "si zaobstarať" v priemere od 0,7 m2 obytnej plochy v Bratislavskom kraji až po zhruba 1,4 m2 obytnej plochy v Nitrianskom kraji. Aktuálne sa môže splatiť priemerné bývanie o rozlohe 60 m2 z priemerného hrubého mesačného príjmu v Nitrianskom kraji orientačne zhruba za 3,6 roka, kým v Bratislavskom kraji za viac ako 6,8 roka," spresnili analytici centrálnej banky.

Pretrvávajúci neuspokojený dopyt po bývaní a stabilný výhľad slovenskej ekonomiky podporia podľa nich developerske aktivity na trhu s bývaním aj v ďalšom priebehu tohto roka. Postupné dokončovanie rozpracovaných projektov a zohľadňované komplexnejšie kritériá pri získavaní úverov na riešenie bývania sa však môžu prejaviť v postupnom zmierňovaní tempa rastu cien nehnuteľností. "K zmierneniu medziročného rastu priemernej ceny bývania by mal prispieť aj bázický efekt výraznejšieho zvýšenia priemernej ceny bývania v druhom štvrťroku 2016," dodali analytici.

Komentáre ( 0)