19. 05. 2017 06:28 | BRATISLAVA/TASR

Rizikom pre finančný sektor je rast zadlženosti domácností

Vo svojej Správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016 to konštatuje Národná banka Slovenska.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Onchira Wongsiri/shutterstock.com

Dopyt po úveroch vlani na Slovensku rástol. Domácnosti sa tak čoraz viac zadlžujú. Riziko rýchleho rastu zadlženosti je preto v súčasnosti jedným z najvýznamnejších pre stabilitu finančného sektora. Vo svojej Správe o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016, ktorú vzal na vedomie parlament, to konštatuje Národná banka Slovenska (NBS).

Úvery na nehnuteľnosti aj spotrebiteľské úvery zaznamenali podľa správy na konci roka 2016 medziročný rast približne na úrovni 14 %. "Podiel úverov domácnostiam na ich disponibilnom príjme je druhý najvyšší spomedzi jedenástich krajín strednej a východnej Európy. Navyše ako jediný výrazne rastie, pričom od začiatku krízy sa jeho hodnota zdvojnásobila," upozorňuje NBS. V prípade úverov na nehnuteľnosti sa zrýchlila dynamika rastu vďaka zavedeniu maximálneho stropu pre výšku poplatkov za predčasné splatenie.

V prípade spotrebiteľských úverov bol zaznamenaný nielen nárast výšky jednotlivých pôžičiek a predlžovanie splatnosti, ale najmä rast podielu zlyhaných úverov. "Ročná miera zlyhania spotrebiteľských úverov sa od roku 2012 viac ako zdvojnásobila. Nárast podielu nesplácaných úverov je pritom v priamom kontraste s priaznivým vývojom ekonomiky a poklesom sadzieb," konštatuje NBS s tým, že takýto vývoj predstavuje riziká. Podiel zlyhaných úverov na pozadí ekonomického rastu pritom nastal aj v rokoch 2006-2007, teda tesne pred vypuknutím krízy.
Pri úveroch na nehnuteľnosti miera zlyhania bola takmer nulová až mierne záporná.

"Pozitívom je pokračujúci dlhodobý pokles podielu úverov, ktorých hodnota presahuje 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti," priblížila NBS. Vidí za tým odporúčania, ktoré majú banky dodržiavať pri poskytovaní finančných zdrojov na kúpu nehnuteľnosti.

Celkovo ziskovosť bankového sektora vlani rástla, ale podľa NBS sú za tým len mimoriadne vplyvy. "Ziskovosť bola pod výrazným tlakom v dôsledku klesajúcich úrokových marží. Hoci zisk medziročne vzrástol o 19,8 %, nárast bol len výsledkom jednorazových a mimoriadnych vplyvov. Bez nich by ziskovosť klesla o 11 %," vyčíslila NBS s tým, že ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov sektora mierne vzrástol na 18 %.

Komentáre ( 0)