05. 06. 2017 13:03 | BRATISLAVA/TASR

Výpoveď z práce neovplyvňuje nárok nezamestnaných na peniaze

Dôležité je, aby si takýto človek platil minimálne dva roky sociálku.

Nezamestnaný alebo zúfalý muž
Nezamestnaný alebo zúfalý muž Foto: Shutterstock.com

Spôsob, akým sa ukončí pracovný pomer, neovplyvňuje nárok na dávku v nezamestnanosti. To, či zamestnanec dostal výpoveď, alebo ukončil pracovný pomer dohodou, nemá vplyv na priznanie, výšku ani dobu poskytovania dávky v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa totiž nárok na dávku v nezamestnanosti poistencovi prizná vtedy, ak spĺňa zákonné podmienky, ku ktorým nepatrí spôsob ukončenia pracovného pomeru.

Dôležité je, aby poistenec žiadajúci túto dávku bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch, t. j. 730 dní (resp. v štyroch rokoch, ak pracoval výhradne na dobu určitú) a nezabudol sa evidovať ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce. Potrebné informácie na priznanie dávky v nezamestnanosti sú zverejnené aj na webe Sociálnej poisťovne v časti Dávka v nezamestnanosti.

Na priznanie dávky v nezamestnanosti a jej výplatu je potrebné, aby poistenec vyplnil tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Túto žiadosť spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie z úradu práce predloží v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu, Informovala Sociálna poisťovňa.

Komentáre ( 0)