30. 09. 2017 07:15 | BRATISLAVA/zg, TASR

Bol posledný deň na zmenu zdravotnej poisťovne

Ak ste ju už zmenili a chcete rozhodnutie vziať späť, je posledný deň na tento krok.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: koláž TVNOVINY.sk/ TASR

Už len pár hodín ostáva ľuďom, ktorí sa rozhodli tento rok zmeniť zdravotnú poisťovňu. Prihláška sa dá poslať aj poštou. Prepoistiť sa možno raz ročne, zmena bude platiť od januára budúceho roka.

Slováci si môžu vybrať medzi troma zdravotnými poisťovňami - štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou alebo súkromnými Dôverou a Union.

"Každý z nás má právo na voľbu a zmenu ZP, mnohí však tomu nevenujú dostatok času," prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov povedala Mária Lévyová.

Ľudia by sa mali podľa nej pri výbere zdravotných poisťovní oveľa viac zaujímať o benefity, ktoré ponúkajú - od skracovania čakacích termínov na plánované vyšetrenia a operácie, doplatky nad rámec zákona, rozšírené preplácanie preventívnych prehliadok, telefonické konzultácie až po preplácanie inovatívnej liečby.

Tieto informácie možno najjednoduchšie nájsť na webe poisťovní. "Nie je tomu celkom tak, že všetky ZP ponúkajú približne rovnaké služby," uviedla Lévyová.

Poistenci, ktorí plánujú zmenu zdravotnej poisťovne, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára i špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou ZP. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom.

Pri prepoistení musí poistenec správne podať vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Tú možno získať na každej pobočke poisťovne, ako aj na jej webovej stránke.

Záujemca tiež môže využiť možnosť a zavolať na zákaznícke centrum, kde mu s vyplnením prihlášky pomôžu. Do novej poisťovne ju potom možno doručiť či už osobne, poštou alebo elektronicky.

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej starostlivosti a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do konca septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne.

Ľudia v prípade zmeny až do konca roka používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Poistenci sú povinní oznámiť zmenu svojmu zamestnávateľovi.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne oznámiť novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2018.

Komentáre ( 0)