10. 01. 2018 09:19 | BRATISLAVA/TASR

Doterajší odvod z poistenia nahradí nová daň

Bude sa týkať životné i neživotného poistenia.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: create jobs 51/shutterstock.com

Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia na Slovensku by mala od októbra tohto roka podliehať novej dani vo výške od 2 % do 8 %. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z poistenia, ktorý do pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií.

Nahradí sa tak v súčasnosti platný 8-% odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve. Ten zostane zachovaný len pri povinnom zmluvnom poistení (PZP). Daň z poistenia má mať charakter nepriamej dane a majú ju vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú v poistnom.

Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa má uplatňovať 8-% sadzba dane. Pre určité špecifické odvetvia neživotného poistenia navrhuje ministerstvo financií nižšiu sadzbu, napríklad 4 % pre poistenie úrazu a choroby, ktoré má sociálny rozmer a kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu. V odvetviach životného poistenia navrhuje nižšie sadzby dane, a to 2 % a 3 %.

Zo zdanenia má byť vynechané dôchodkové poistenie

Návrh preto obsahuje oslobodenie od dane pre produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy 2. a 3. dôchodkového piliera.

"Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu," vysvetlilo ministerstvo v návrhu.

Daň z poistenia predstavuje podľa rezortu financií štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie. Dôvodom je aj to, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Ministerstvo financií očakáva ešte v tomto roku výnos z dane na úrovni 14,2 milióna eur a v budúcom roku 57 miliónov eur. Účinnosť zákona navrhuje od 1. októbra 2018.

Komentáre ( 0)