29. 01. 2018 09:17 | BRATISLAVA/zg, TASR

Vyhlásili konkurz na majetok skrachovanej poisťovne Rapid Life

Klienti majú na uplatnenie pohľadávok 45 dní.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Okresný súd Košice I vyhlásil v pondelok (29. 1.) konkurz na majetok skrachovanej poisťovne Rapid Life. Informáciu zverejnili v Obchodnom vestníku.

Správkyňou konkurznej podstaty sa stala Dana Hušťáková, ktorá musí do 15 dní predložiť písomnú správu o stave majetku a vykonaných úkonoch, vrátane pohľadávok.

Po tomto vyhlásení majú klienti Rapid life na uplatnenie pohľadávok 45 dní. 

Poškodených je 14.730 fyzických osôb a okolo 50 právnických osôb v celkovej výške 26 miliónov eur.

Majetok spoločnosti je však veľmi nízky a je málo pravdpodobné, že klienti sa domôžu svojich práv. 

 Lehota na prihlásenie pohľadávky do konkurzu začína plynúť od utorka (30.1.). Nezisková organizácia Spotrebiteľské Centrum informovala, že podá konkurzné prihlášky za spotrebiteľov, ktorí sa na ňu obrátili.

Nútenú správu v polovici júna 2017 zaviedla v poisťovni Národná banka Slovenska.  Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Nútená správkyňa podala na štatutárov trestné oznámenie.

Podľa bývalého vedenia poisťovne bolo vyhlásenie nútenej správy nezákonným postupom a malo tak dôjsť k porušeniu práva na spravodlivý proces.

 

Komentáre ( 0)