09. 06. 2018 15:11 | BRATISLAVA/TASR

Zmenia sa platy starostov a primátorov? Pozrite sa, koľko by mali po novom zarábať

Poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. novembra 2018. Starostovia a primátori zvolení v jesenných komunálnych voľbách by tak už fungovali v novom režime.

Ilustračná foto
Ilustračná foto Foto: Shutterstock.com

Zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta a zároveň obmedziť možnosť fakultatívneho navýšenia ich základného platu prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 na 60 percent.

Aj to je cieľom návrhu novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý na júnovú schôdzu parlamentu predložili poslanci koaličného Smeru-SD.

Tretím cieľom ich novely je zaviesť odstupňovaný nárok na odstupné v závislosti od dĺžky výkonu funkcie starostu obdobne, ako je to pri zamestnancoch v pracovnom pomere.

Predkladatelia pripomínajú, že v roku 2011 došlo k zníženiu koeficientov určujúcich základný plat starostov obcí a primátorov miest, čo bolo súčasťou tzv. protikrízových opatrení. Na druhej strane, pozitívne makroekonomické ukazovatele v ostatných rokoch, ako aj pozitívna makroekonomická prognóza na najbližšie roky, podľa nich dokazujú, že Slovensko úspešne prekonalo krízové obdobie.

"V súčasnosti je priestor pre ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení a návrat k zaužívaným štandardom," argumentujú poslanci.

Ako ďalší dôvod na úpravu koeficientov z roku 2011 vidia skutočnosť, že v dôsledku viacerých spoločenských, technologických a legislatívnych zmien došlo k zvýšeniu náročnosti výkonu funkcie starostu v porovnaní s minulosťou. "A tento trend by mali zohľadniť aj zákonné koeficienty na určenie platu starostu obce," uvádza sa v dôvodovej správe.

Ako to bude vyzerať po novom?

Po novom má tak mať starosta obce:

Do 500 obyvateľov plat vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy,
Od 501 do 1000 je to 1,83 násobku
Od 1001 do 3000 je to 2,2 násobku
Od 3001 do 5000 obyvateľov 2,41 násobku
Od 5001 do 10.000 obyvateľov 2,6 násobku
Od 10.001 do 20.000 obyvateľov 2,81 násobku
Od 20.001 do 50.000 obyvateľov 3,21 násobku
Od 50.001 do 100.000 obyvateľov 3,54 násobku
Nad 100.000 obyvateľov 3,98 násobku

Predstavitelia Smeru-SD tiež upozorňujú, že niektorí starostovia vykonávajú funkciu nepretržite niekoľko volebných období po sebe a mnohí z nich po ukončení mandátu odchádzajú priamo do dôchodku.

Na druhej strane, niektorí vykonávajú mandát iba niekoľko mesiacov. Súčasný stav pritom zaručuje všetkým starostom, ktorí vykonávajú mandát viac ako šesť mesiacov, rovnakú výšku odstupného vo výške trojnásobku ich priemerného platu. Smer-SD to chce odstupňovať.

Ak bol starosta vo funkcii dlhšie ako šesť mesiacov, dostane dvojnásobok svojho mesačného platu. Ak pôsobil jedno funkčné obdobie, bude to trojnásobok, po dvoch funkčných obdobiach po sebe má dostať štvrnásobok a ak bol starostom tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia, jeho odstupné má byť vo výške päťnásobku jeho priemernej mzdy.

Poslanci navrhujú účinnosť zákona od 1. novembra 2018. Starostovia a primátori zvolení v jesenných komunálnych voľbách by tak už fungovali v novom režime.

Komentáre ( 0)