14. 09. 2018 15:20 , článok bol aktualizovaný 14. 09. 2018 15:31 | BRUSEL/TASR

Európska komisia sa dohodla, kedy nastane posledná zmena času

Krajiny Európskej únie si môžu vybrať medzi letným a zimným časom.

Zmena času.
Zmena času. Foto: shutterstock/z576

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prezradil, kedy by si Európania mali poslednýkrát posúvať ručičky na hodinkách. Svoje plány odprezentoval počas svojho prejavu o stave Únie v Európskom parlamente.

Komisia svojím návrhom reagovala na prieskum, z ktorého vyšlo, že až 84 percent Európanov je za zrušenie striedania času.

Každý členský štát by sa mal do apríla 2019 rozhodnúť, či chce zaviesť permanentný letný alebo zimný čas, pričom posledná povinná zmena nastane v nedeľu 31. marca 2019.

Krajiny, ktoré sa rozhodnú pre používanie zimného času, si budú môcť naposledy pretočiť hodiny v nedeľu 27. októbra 2019.

„Striedanie času sa musí skončiť. Členské štáty by sa mali rozhodnúť, či ich občania budú žiť v letnom alebo zimnom čase. Je to otázka podriadenosti. Očakávam, že parlament a rada budú zdieľať tento návrh a nájdu riešenie vhodné pre fungovanie nášho vnútorného trhu," vyhlásil predseda EK Jean-Claude Juncker.

Účelom legislatívneho návrhu je zabezpečiť, aby sa všetky zmeny vykonali v koordinácii medzi susediacimi krajinami. Zaručilo by sa tým riadne fungovanie vnútorného trhu a zabránilo odlišným systémom, ktoré by mohli byť výsledkom situácie, keď by niektoré členské štáty zostali pri úprave zmeny času a iné túto prax ukončili.

Zmena času už stratila svoje opodstatnenie

Komisia pripomenula, že európske krajiny zaviedli úpravu letného času v minulom storočí s cieľom ušetriť energiu, predovšetkým vo vojnových časoch alebo počas ropnej krízy 70. rokov.

Od roku 1980 EÚ postupne prijímala právne predpisy, ktorými sa ukončili rozličné vnútroštátne načasovania prechodu na letný a zimný čas. V roku 2018 sú však dôvody zmeny času oveľa menej relevantné než v minulosti. Štúdie preukazujú, že úspory energie sú medzičasom len okrajového charakteru a občania sa čoraz väčšmi sťažujú na negatívne vplyvy na zdravie.


Komentáre ( 0)