21. 01. 2019 12:37 | BRATISLAVA/zg

Pšenica šla hore, za chlieb a rožky si zrejme priplatíme

Podniky rokujú o vyšších cenách s obchodnými partnermi.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock.com/ wavebreakmedia

Slovenská spoločnosť mlynárov avizuje, že odbytové ceny mlynských výrobkov pôjdu nanovo hore. A to aj napriek tomu, že čiastočné zdražovanie týchto výrobkov už nastalo tesne po minuloročnej žatve. Dôvodom sú nižšie úrody obilnín v Európskej únii, rast ich cien vrátane Slovenska a ďalšie zdražovanie položiek, ktoré vplývajú na celý mlynský priemysel.

Pre spotrebiteľov to v praxi znamená, že aj ceny výrobkov z múky napr. chleba alebo rožkov sa pravdepodobne zvýšia.

Ako informovala tvnoviny.sk hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová podniky tohto priemyslu o vyšších cenách rokujú s obchodnými partnermi.

Neúroda obilia, zvýšenie energií a miezd

Kým cena tony pšenice v decembri 2018 bola 203 eur, v januára sa zvýšila o tri eurá. Mlynský priemysel aj napriek čiastočnému zvýšeniu cien svojich výrobkov doteraz podstatnú časť zdražovania obilia tlmil vo vlastnej ekonomike. Jej ozdravenie v tomto priemysle si vyžaduje aj riešenie odbytových cien mlynských výrobkov, píše sa v stanovisku.

Neúroda obilia najmä v Nemecku a vo Francúzku, ale i v ďalších európskych krajinách, sa na trhu s obilím na Slovensku prejavuje zvýšeným vývozom kvalitného potravinárskeho obilia za vysoké ceny. Podniky mlynského priemyslu musia tieto ceny akceptovať, keďže chcú zabezpečiť svoju výrobu.

Podľa mlynárov zvýšené náklady na nákup obilia, ktoré tvoria 70 - 80 percent, výrobných nákladov, sa však už nedarí premietnuť do odbytových cien mlynských výrobkov.

Významný vplyv na ekonomiku mlynského priemyslu má aj cena základnej vstupnej suroviny, ktorou je hlavne pšenica a raž a jej premietnutie do predajných cien mlynských výrobkov. Dôležitý je aj rast cien ďalších nákladov akými sú energie, mzdy, sociálne balíčky a ďalšie. Podľa mlynárov toto všetko sa podpisuje pod fakt, že mlynský priemysel sa nachádza v zložitej ekonomickej situácii a väčšina podnikov produkuje stratu.

Tajomník Slovenskej spoločnosti mlynárov Ondrej Šaling vysvetľuje, že vlani na jeseň mlynári pretavili do odbytových cien len časť nárastu nákladov. Dôvodom bolo, že ich odoberatelia (pekári a obchodníci) nedokázali vzhľadom na zmluvné podmienky so svojimi partnermi hneď reagovať na novú ekonomickú realitu.

Žena s bagetou.
Žena s bagetou. Foto: shuterstock.com/Radharani
 

"V tomto momente môžeme povedať, že súčasné zdraženie mlynských výrobkov zaostáva za reálnou potrebou úpravy cien už 4 mesiace, čo nie je ďalej možné dotovať zo strany mlynárov. Mlynský priemysel, ako sme už neraz zdôraznili, nemá vnútorné rezervy na vykrývanie rastu cien potravinárskeho obilia ako aj rastu nákladov spojených zo sociálnym balíčkom, rastom energií. Nové, vyššie ceny musí, a to je ekonomická nevyhnutnosť, premietnuť do odbytových cien svojich výrobkov. Očakávame, že rokovania s našimi obchodnými partnermi o nových odbytových cenách mlynských výrobkov budú úspešné", dodal.

Komentáre ( 0)