02. 05. 2019 09:29 | BRATISLAVA/TASR

Pozrite sa, za akých podmienok môžete pracovať aj popri dávke v nezamestnanosti

Ak ste evidovaný na úrade práce, môžete pracovať. Plat však nesmie presiahnuť životné minimum.

Nezamestnaní
Nezamestnaní Foto: TASR

Poberateľ dávky v nezamestnanosti si síce svoju finančnú situáciu môže zlepšiť tým, že sa zamestná, musí však dodržať stanovené pravidlá.

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jej trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

Nesmie ísť pri tom o zamestnávateľa, u ktorého pracoval pred zaradením do evidencie ani o zamestnávateľa, ktorý ho v posledných šiestich mesiacoch neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Limitom je tiež výška príjmu, ktorá nesmie presiahnuť mesačne sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je od 1. júla 2018 vo výške 205,07 eura.

"Zárobkovú činnosť uchádzačov o zamestnanie sleduje úrad práce. Ak niektoré uvedené podmienky nedodrží, je vyradený z evidencie. Ak v tom čase poberal dávku v nezamestnanosti, dňom vyradenia z evidencie nárok na ňu stráca.

Príčiny vyradenia z evidencie Sociálna poisťovňa neskúma, nijakým spôsobom nemôže ani vyradenie z evidencie ovplyvniť. Skúma len splnenie podmienok na dávku v nezamestnanosti," radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ak uchádzača o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z nejakého dôvodu z evidencie vyradí, odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie sa mu zastaví aj poskytovanie dávky v nezamestnanosti.

Komentáre ( 0)