29. 07. 2019 11:33 | BRATISLAVA/TASR

Slovensko za prvý polrok nevyčerpalo ani štvrtinu eurofondov

K polroku tohto roka napríklad z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka bolo čerpaných 44,6 percenta.

Vlajka EÚ.
Vlajka EÚ. Foto: TASR

Slovensko dosiahlo k 30. júnu 2019 za všetky fondy na programové obdobie 2014 - 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,82 miliardy eur, čo predstavuje 24,92 % z celkovej alokácie.

Informoval o tom Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v súvislosti s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku sprístupnili k 30. júnu financie vo výške 15,77 miliardy eur, čo je 103,05 % z celkovej alokácie. Za prvý polrok boli kontrahované prostriedky v objeme 9,23 miliardy eur, čo predstavuje 60,17 % z celkovej alokácie.

K polroku tohto roka napríklad z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka bolo čerpaných 44,6 % a zakontrahovaných je 65,9 % prostriedkov, z Kohézneho fondu bolo čerpanie na úrovni 35,2 % a zakontrahovanie 72,3 %.

Prostriedky z Európskeho sociálneho fondu sa čerpali na 29,4 % a zakontrahované boli na 74,2 %, zatiaľ čo v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu bolo čerpanie 6,8 % a kontrahovanie 11,1 %.

Z alokácie bolo priebežne najväčšie čerpanie v Programe rozvoja vidieka (44,56 %), potom v operačnom programe (OP) Technická pomoc (43,85 %), na treťom mieste v PS INTERACT III (34,46 %) a na štvrtom v OP Integrovaná infraštruktúra (33,73 %), naopak, v programe Interreg V-A SK-AT dosiahlo čerpanie 3,03 %, v Interregu V-A SK-CZ to bolo 4,52 % a v OP Rybné hospodárstvo 6,79 %.

"Predbežný termín stretnutia je naplánovaný na september 2019," reagoval úrad na otázku, kedy sa majú predbežne stretnúť predstavitelia SR s novou Európskou komisiou, aby sa doriešilo nastavenie nového programového obdobia.