02. 08. 2019 10:04 , článok bol aktualizovaný 02. 08. 2019 12:00 | BRATISLAVA/TASR, zg

Štát bude exekuovať obchodné reťazce, ktoré nezaplatia pokutu

Podľa rezortu rakúska firma nemeckého koncernu dostala už 11-krát tzv. miliónovú pokutu za opakované nedodržania zákona.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Iakov Filimonov/shutterstock.com

Reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke, porušujú zákon a budú čeliť exekúcii. Agrorezort upozorňuje, že pravidlá, ktoré im vyplývajú zo schváleného a platného zákona o potravinách, nie je možné ignorovať. Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja, informuej rezort pôdohospodárstva.

„Je neakceptovateľné, aby rakúska firma nemeckého koncernu podnikajúca na Slovensku nerešpektovala platné zákony Slovenska. V Rakúsku, či v Nemecku by si také niečo nikdy nedovolili. Slovensko je zvrchovaný samostatný štát, na území ktorého platia zákony. Proti reťazcu, ktorý protiprávne odmieta zaplatiť pokutu za opakované porušovanie zákona na ochranu zdravia slovenských spotrebiteľov, bude tvrdo zakročené a v prípade neplnenia si zákonných povinností bude jeho majetok exekuovaný," vyhlásila ministerka Gabriela Matečná.

Rezort konštatoval, že aktuálna schválená novela zákona o potravinách zabraňuje reťazcom, aby sa vyhýbali plateniu pokút za opakované ohrozovanie spotrebiteľa v tej istej prevádzke. V praxi bolo bežné, že obchodníci sa proti uloženej sankcii najskôr odvolali a zaplatili ju až v prípade, že bolo rozhodnuté o ich právoplatnosti. Týmto spôsobom docielili oddialenie vykonateľnosti sankcie.

Z väčšiny miliónových sankcií, ktoré boli reťazcom za porušenia zákonov udelené od roku 2014, štát do dnešného dňa zinkasoval iba zlomok, a to kvôli stále prebiehajúcim súdnym konaniam. Žaloby však už v súčasnosti nemajú odkladný účinok.

Podľa ministerstva pôdohospodárstva práve rakúsky reťazec nemeckej matky, ktorý porušuje nezaplatením pokuty zákon, má dlhodobé problémy s bezpečnosťou potravín vo svojich predajniach.

„Štátni potravinoví inšpektori rakúskemu reťazcu, na základe opakovaného ohrozovania zdravia slovenských spotrebiteľov, udelili tzv. miliónovú pokutu za opakované nedodržania zákona v jeho prevádzkach už 11-krát. Je to vôbec najviac zo všetkých obchodných reťazcov. Proti reťazcu, ktorý odmieta zaplatiť pokutu bude v prípade jej neuhradenia v lehote upozornenia zakročené vykonaním exekúcie súdnym exekútorom, prípadne výkonom správnej exekúcie podľa správneho poriadku. Platí pritom prezumpcia správnosti rozhodnutia správneho orgánu. To znamená, že reťazec sa nemôže opierať o „pocity", že pokuta je vysoká a už vôbec nie o domnienky, že platný a účinný zákon sa mu javí ako protiústavný," vysvetli generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Milan Lapšanský.

Nová právna úprava zákona o potravinách nebráni reťazcu odvolať sa proti rozhodnutiu. Toto však už nemôže byť obštrukčne zneužívané na odďaľovanie alebo znemožnenie splnenia povinnosti zaplatiť pokutu, ako tomu bolo v minulosti. „Bolo by prospešné, keby obchodníci začali využívať svoje zdroje a právne kapacity radšej na hľadanie spôsobov, ako dodržiavať platné slovenské zákony a neohrozovanie zdravia spotrebiteľa a nie na hľadanie špekulatívnych riešení ako zákony obísť," dodala Gabriela Matečná.

Reakcia dotknutého reťazca

Obchodný reťazec Billa dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých predpisov a nariadení súvisiacich s predajom potravín. Uviedla to pre Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti, v reakcii na oznámenie rezortu pre neplatenie pokút exekvovať. "Zároveň však využívame všetky dostupné zákonné možnosti plynúce aj z Ústavy SR, ako sa voči nespravodlivým rozhodnutiam a zákonom brániť," podčiarkla Kirchnerová.

Internetový portál hnonline.sk 30. júla informoval, že pokutu vo výške jeden milión eur mala v uplynulých dňoch zaplatiť spoločnosť Billa. Reťazcu uložila sankciu Štátna veterinárna a potravinová správa SR za opakované porušovanie nariadení stanovených v zákone o potravinách. Kontrolórom podľa portálu "pretiekol pohár trpezlivosti", keď v jednej z bratislavských prevádzok našli piškóty a lieskové orechy po dátume minimálnej trvanlivosti.

Billa je podľa portálu pritom prvým reťazcom, ktorý mal pokutu platiť "za nových podmienok" – na to, aby ju štátu pripísala na účet, mala iba 15 dní. Postarala sa o to novela potravinového zákona z dielne koaličných poslancov, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2019.

Komentáre ( 0)