16. 08. 2019 10:00 , článok bol aktualizovaný 16. 08. 2019 13:21 | BRATISLAVA/TASR

Veterinári nariadili poľovníkom intenzívny lov diviakov, môžu použiť aj zakázaný spôsob

Dôvodom je africký mor ošípaných , šírenie nákazy v okrese Trebišov pokračuje.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TV Markíza

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenska v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri hlavný veterinárny lekár štátnej veterinárnej a potravinovej správy nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť aj zakázaný spôsob lovu.

 

Podľa MPRV sa nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť zakázaný spôsob lovu podľa zákona o poľovníctve, a to použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu, použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadení na osvetľovanie terčov, informoval Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu rezortu pôdohospodárstva

Je možné použiť tiež nesprávny spôsob lovu, a to loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadenia na osvetľovanie terčov, loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 metrov od hranice poľovného revíru, loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce, po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku.

Je možné tiež loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Cieľom tohto nariadenia je podľa MPRV obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň vyzýva všetkých poľovníkov, aby dodržiavali maximálne možné opatrenia a spôsoby zabezpečenia bezpečnosti pri love zveri a manipulácii so strelnými zbraňami a zvýšili obozretnosť.

Agrorezort zároveň upozorňuje na to, že nahlásenie zvierat podozrivých z nákazy štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je zákonnou povinnosťou a je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska.

Pracovníci odnášajú ošípanú vo vreci do kafilérneho vozidla po vykonaní nariadeného preventívneho usmrtenia.
Pracovníci odnášajú ošípanú vo vreci do kafilérneho vozidla po vykonaní nariadeného preventívneho usmrtenia. Foto: TASR
 

Rezort pôdohospodárstva v piatok (16. 8.) oznámil, že africký mor ošípaných sa na území trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka. Druhý pozitívny diviak bol nájdený uhynutý v poľovnom revíry PS BAMARA Brehov, KU Cejkov. Nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných.

Všetky nové ohniská sa vyskytujú v oblasti kde už boli v predchádzajúcom období potvrdené výskyty a sú tu aj nálezy pozitívnych diviakov na africký mor ošípaných.

Likvidácia ohnísk nákazy u chovateľov prebieha už dnes - 16.8.2019, neškodné utratenie ostatných zvierat v kontaktných chovoch (obciach s pozitívnymi nálezmi) prebehne bude v pondelok (19 .8.)

Aktuálne ochranné pásma: minimálne 3 km

katastrálne územia obcí: Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín

Aktuálne pásma dohľadu: minimálne 10 km

kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň

Počet ohnísk u domácich ošípaných: spolu 10 ohnísk

6. prípad - obec Svätá Mária, v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula.

7. a 8 prípad - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula.

9. prípad - obec Rad - časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený nedávno 4 prípad, v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané, 1 uhynula

10. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov, z 3 ošípaných 1 uhynula.

Komentáre ( 0)