04. 12. 2019 11:58 | BRATISLAVA/TASR

Zavedenie dlhodobého ošetrovného poslanci prerokujú v skrátenom konaní

Opozícia skrátený režim kritizovala, tvrdí, že je za ním len "babráctvo" zo strany koalície.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Freeograph/shutterstock.com

Na Slovensku sa má zaviesť okrem doterajšej krátkodobej podoby aj dlhodobá kategória dávky ošetrovné, a to v trvaní 90 dní. Jej krátkodobá forma sa má zase predĺžiť z doterajších 10 na 14 dní. Navrhuje to ministerstvo práce v novele zákona o sociálnom poistení.

Parlament schválil v stredu dopoludnia rokovanie o tomto návrhu v skrátenom režime. V rámci návrhu sa majú upraviť aj podmienky vyplácania minimálneho dôchodku podľa predchádzajúcej dohody vo vládnej koalícii.

Vláda skrátený režim k novele odôvodňuje tým, že je potrebné ošetrovaným osobám zachovať základné ľudské práva garantované Ústavou SR. Rezort práce zároveň uviedol, že na zmenách pracoval dlho a zámerom je, aby od 1. januára mohli mať ľudia nárok na tento príspevok.

Opozícia skrátený režim kritizovala, tvrdí, že je za ním len "babráctvo" zo strany vládnej koalície a že sa zmeny musia prijať len kvôli tomu, že Sociálna poisťovňa (SP) má problémy s prepočtom minimálnych dôchodkov po tom, ako parlament schválil novelu SNS o ich valorizácii.

Podmienky vyplácania a výška minimálnych dôchodkov sa od začiatku budúceho roka zmenia. SP varovala, že podľa pôvodne schválených pravidiel nestihne tieto dôchodky prepočítať a vyplatiť včas. Aktuálny návrh tak upúšťa od zisťovania a zohľadňovania tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, čo je komplikovaný proces. Hlavnou podmienkou nároku na minimálny dôchodok tak má byť iba dôchodkové poistenie trvajúce minimálne 30 rokov. Započítavať sa má aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Navrhovaná nová dávka dlhodobé ošetrovné má kompenzovať dočasnú stratu príjmu poistenca, ktorý osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného, ktorý bol prepustený zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia. Prípadne príbuznú osobu, ktorá sa pre nevyliečiteľné ochorenie nachádza v terminálnom štádiu ochorenia alebo v štádiu na konci života.

"Prínosom navrhovanej právnej úpravy je, že nemocensky poistené osoby, ktoré vykonávajú osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí, a teda nemôžu vykonávať po uvedené obdobie ošetrovania zárobkovú činnosť, budú mať zabezpečený príjem dávkou zo sociálneho poistenia počas podstatne dlhšieho obdobia, ako tomu mohlo byť doteraz," konštatuje v návrhu rezort práce. Zároveň sa budú môcť pri výkone starostlivosti za zákonom stanovených podmienok striedať.

Vzhľadom na poznatky z aplikačnej praxe a predkladané požiadavky poistencov navrhuje ministerstvo aj predĺženie maximálneho obdobia poskytovania tzv. krátkodobého ošetrovného z doterajších 10 na 14 dní. Rozšíriť sa má aj okruh príbuzných osôb, ošetrovaním ktorých môže nemocensky poisteným osobám vzniknúť nárok na ošetrovné. "Všetky uvádzané opatrenia prispievajú k efektívnejšiemu zabezpečeniu starostlivosti o chorého príbuzného v jeho prirodzenom prostredí," predpokladá rezort práce.

Komentáre ( 0)