22. 01. 2020 09:00 | BRATISLAVA/PR článok

Úspešné napredovanie biznisu závisí od množstva premenných

Bez nich by sa nepodarilo dosiahnuť pozitívne výsledky.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Seocentrum

Podnikateľské prostredie na Slovensku má množstvo negatív, avšak nič to nemení na fakte, že z roka na rok pribúda počet nových malých podnikateľov, ktorí sa rozhodli venovať tomu, čo ich baví a napĺňa. Úspešné napredovanie biznisu ale závisí od množstva premenných, bez ktorých by sa nepodarilo dosiahnuť pozitívne výsledky.

Minimalizácia rizika pracovných úrazov

Úspešne napredovanie biznisu si podnikatelia zabezpečia, ak minimalizujú riziko vzniku pracovných úrazov. Minimalizácia rizika pracovných úrazov nielenže chráni zdravie zamestnancov, ale chráni záujmy firmy ďalej napredovať. Keď zamestnanci pracujú v prostredí, kde zamestnávateľ podnikol potrebné kroky, aby ich zdravie nebolo ohrozené, podniku sa darí a ďalej napreduje.

Minimalizujte riziko pracovných úrazov aj pravidelným dodávaním ochranných pracovných pomôcok a kvalitného pracovného oblečenia. Najviac rizikovou skupinou sú hlavne zamestnanci pracujúci vo výrobných halách a skladových priestorov.

Pod minimalizáciou rizika pracovných úrazov zahŕňame aj ochranu pred požiarmi. Akýkoľvek elektrický skrat môže spôsobiť požiar, preto minimalizácia rizík vzniku požiarov je taktiež veľmi dôležitá pre úspešné napredovanie.

Vytvorenie podmienok motivujúcich k dobrým výkonom

Aby biznis napredoval, okrem minimalizácie rizika pracovných úrazov je potrebné vytvoriť také podmienky, ktoré zamestnancov budú motivovať k dobrým výkonom. Niekto si pod týmto predstaví výmenu priemyselného osvetlenia vo výrobných halách a skladových priestorov, niekto zase investíciou do nových počítačových programov a samotných počítačov.

Keď sa vám ale podarí vytvoriť podmienky motivujúce k dobrým výkonom, zamestnanci budú do práce chodiť radi a v prípade obsadenia novej pracovnej pozície nebudete mať problém s jej obsadením.

Ak chcete vytvoriť také podmienky, ktoré budú motivovať k lepším výkonom, myslite okrem výrobných hál, skladových priestorov a kancelárskych priestorov aj na recepcie. Prvý kontakt s potencionálnymi klientmi budú mať ľudia pracujúci na recepcii, preto okrem výkonného počítača myslite aj na zabezpečenie dobrého nábytku na recepciu. Najmä recepčné kreslá by mali byť ergonomické, aby zamestnanci recepcie nemali v budúcnosti problémy s chrbticou.

Presadzovanie kvality

Úspešne napredovanie biznisu výrazne ovplyvňuje aj kvalita výrobkov predávaných konečným spotrebiteľom. Keď sa firmy snažia spotrebiteľov oklamať a kvantitu uprednostňujú pred kvalitou, nemôžu počítať, že ich biznis bude napredovať. Zákazník chce mať istotu, že keď mu predajca položí tovar na obchodné váhy, tovar je kvalitný a je určený na dlhodobé používanie.

Kedysi zákazníci uprednostňovali lacnejšie výrobky. Dnes sa neboja investovať do kvality.

Komentáre ( 0)