24. 01. 2020 15:15 | BRATISLAVA/TASR

Ak chce dôchodca zmeniť banku pre zasielanie dôchodku, zmenu môže urobiť na troch miestach

Musíte však všetko oznámiť Sociálnej poisťovni.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: VPales/shutterstock.com

Začiatkom roka dôchodcovia z dôvodu zvyšovania poplatkov za vedenie účtu v banke často žiadajú o poukazovanie dôchodku na iný účet alebo o poukazovanie dôchodku v hotovosti prostredníctvom pošty.

"Ak žiadajú o poukazovanie dôchodku na účet v inej banke, odporúčame im predložiť Sociálnej poisťovni vyplnené, podpísané a príslušnou bankou overené tlačivo 'Poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke'. Toto tlačivo obsahuje všetky potrebné náležitosti k bezproblémovému zariadeniu výplaty dôchodku na nový účet v banke. Tlačivo je dostupné v každej banke, v pobočke Sociálnej poisťovne alebo aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ak dôchodca žiada svoj dôchodok poukazovať na účet manžela/manželky, odporúčame poisťovni predložiť vyplnené, podpísané a príslušnou bankou overené tlačivo 'Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela (manželky) dôchodcu'. Tlačivo vypĺňa poberateľ dôchodku. Súhlas vyjadruje aj majiteľ účtu svojím vlastnoručným podpisom," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.

Podľa neho, ak dôchodca žiada poukazovať svoj dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty, stačí, aby Sociálnej poisťovni zaslal neformálnu žiadosť - list, v ktorom uvedie, že dôchodok žiada poukazovať prostredníctvom pošty na adresu bydliska.

Presnú adresu je potrebné v liste uviesť, list vlastnoručne podpísať a doručiť ho Sociálnej poisťovni. "Neodporúčame dôchodcom rušiť pôvodný účet v banke skôr, ako im bude doručené písomné oznámenie o vykonanej zmene. V opačnom prípade môže prísť k prerušeniu výplaty dôchodku. Zmena v poukazovaní dôchodku, vzhľadom na technologické procesy, trvá aj dva mesiace," radí Višváder.

Na konci minulého roka Sociálna poisťovňa vyplácala 996 212 dôchodkov na bankový účet a 386 296 v hotovosti. V posledných rokoch je trendom rast výplaty na dôchodkový účet.