17. 02. 2020 21:26 | BRATISLAVA/TASR

Akcionár ČSOB banky získa takmer celý podiel v OTP banke

Transakciu musia ešte schváliť národné banky.

Archívna snímka.
Archívna snímka. Foto: TASR

Belgická KBC Group, ktorá je materskou skupinou Československej obchodnej banky (ČSOB Banky), a maďarská skupina OTP Bank v pondelok uzatvorili dohodu. KBC na základe nej získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko.

Zostávajúci 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. Informovala o tom hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Transakcia ešte podlieha schváleniam zo strany Národnej banky Slovenska (NBS), Národnej banky Belgicka (NBB), Európskej centrálnej banky (ECB) a Protimonopolného úradu (PMÚ) SR.

Konečné uzavretie transakcie sa očakáva v druhom, najneskôr treťom štvrťroku 2020. Transakcia podľa Jamborovej nebude mať vplyv na dividendovú politiku KBC za rok 2019.

Po získaní potrebných súhlasov sa KBC stane novou materskou spoločnosťou OTP Banky Slovensko, ktorá sa následne zlúči s ČSOB Bankou. Po právnom a prevádzkovom zlúčení sa posilní súčasná pozícia ČSOB Banky ako trhovej štvorky s 12,6-percentným podielom na trhu.

Významne sa podľa hovorkyne zvýši aj tzv. cross-sell potenciál celej ČSOB skupiny pri ponuke komplexných finančných riešení pre klientov vrátane poistenia, lízingu, produktov stavebnej sporiteľne a investičných riešení.

"Na slovenskom trhu pôsobíme prostredníctvom ČSOB Banky od roku 2002. Akvizícia OTP Banky Slovensko nám umožňuje podstatne posilniť naše postavenie na trhu pri zachovaní efektívneho modelu fungovania a zároveň posilnení našej značky a povedomia o nej na vysoko konkurenčnom slovenskom trhu," priblížil generálny riaditeľ KBC Group Johan Thijs.

Akvizícia podľa Jamborovej ovplyvní v minimálnej miere kapitálovú primeranosť KBC (-0,2 percenta) pri zachovaní ukazovateľa CET1 na úrovni vysoko prevyšujúcej stanovené regulatórne požiadavky. K záveru roka 2019 dosahoval tento ukazovateľ úroveň 15,7 percenta.

KBC aj ČSOB sú presvedčené o pozitívnom prínose spolupráce a vítajú zamestnancov OTP Banky Slovensko, ktorí sa stanú súčasťou tímu po uzatvorení celej transakcie. Jamborová zdôraznila, že prioritou počas celého procesu zlučovania bude zabezpečenie plynulého prechodu pre klientov a zamestnancov OTP Banky Slovensko pod novú značku, preto zostane obchodné meno OTP Banky Slovensko zachované až do ukončenia celej fúzie.

"Sme presvedčení o tom, že tak klienti, ako aj zamestnanci OTP Banky Slovensko, ktorých týmto srdečne vítame, budú významne profitovať zo zlúčenia do jednej a ešte silnejšej banky. Klientom garantujeme prístup ku kvalitným, inovatívnym a moderným finančným produktom a službám, ktoré sú podporené tak technológiami, ako aj nenahraditeľným osobným a profesionálnym prístupom," poznamenal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

Hovorkyňa zároveň uistila, že OTP Banka Slovensko si bude aj naďalej s podporou ČSOB plniť všetky svoje záväzky na bankovom trhu a poskytovať profesionálny servis najvyššej kvality všetkým svojim klientom. Od klientov OTP Banky si transakcia nebude vyžadovať žiadne aktívne kroky. Toto spojenie nebude mať vplyv ani na rozsah poskytovaných služieb, na vyplácanie príspevkov Správcu Nadácie Gábora Bethlena a tiež možnosť komunikovať na vybraných pobočkách v maďarskom jazyku.

"Od samého začiatku procesu predaja bolo pre vedenie OTP Bank mimoriadne dôležité dohodnúť sa s partnerom, ktorý bude schopný naďalej poskytovať zákazníkom OTP Banky Slovensko inovatívne finančné riešenia a vysoký štandard služieb. A pre našich slovenských kolegov sme hľadali stabilného zamestnávateľa, ktorý dokáže garantovať ich odborný rast. Som presvedčený, že nový vlastník KBC Group ponúkne pre našich klientov a kolegov množstvo nových možností do budúcnosti," skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank Sándor Csányi.

Belgická KBC Bank NV je materskou spoločnosťou a jediným akcionárom ČSOB. Akvizíciou OTP Banky Slovensko sa zvýši podiel ČSOB Banky v segmente retailového bankovníctva z 12,9 percenta na 14,8 percenta v úveroch na bývanie, zo 4,7 percenta na 8,2 percenta pri spotrebných úveroch.

O predaji OTP banky sa špekulovalo od minulého roka. To, že o ňu prejavilo záujem niekoľko konkurenčných bánk, potvrdilo vedenie banky až v januári tohto roka. Predseda predstavenstva OTP Sándor Csányi vtedy uviedol, že o banke by sa malo rozhodnúť do jari. Tiež priblížil, že sa jej v uplynulých rokoch nepodarilo zvýšiť svoj podiel na slovenskom trhu nad 3 percentá. Maďarská OTP však avizovala, že plánuje expandovať do nových štátov, a možno aj za hranice Európy.

Komentáre ( 0)