25. 02. 2020 17:19 | KOŠICE/TASR

Exekúcia voči mestu Košice bude pokračovať, rozhodol o tom súd

Mesto sa nestotožňuje s uznesením, ktoré súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI.

Archívna snímka z pakoviska v Košiciach.
Archívna snímka z pakoviska v Košiciach. Foto: TASR

Vo výkone exekúcie voči mestu Košice sa bude pokračovať, rozhodol o tom súd. Potvrdil to hovorca banskobystrického krajského súdu Vladimír Černota s tým, že rozhodnutie je právoplatné. Mesto sa nestotožňuje s uznesením, ktoré súvisí so sporom s parkovacou firmou EEI, považuje ho za nesprávne.

„Okresný súd uznesením zo dňa 13. februára zamietol sťažnosť povinného (mesta Košice, pozn. TASR) proti uzneseniu zo dňa 13. novembra 2019, ktorým bol zamietnutý návrh povinného na zastavenie exekúcie," spresnil Černota s tým, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. februára a exekúcia je vedená voči mestu ako dôvodná. Konkrétny spôsob vedenia exekúcie je vecou povereného súdneho exekútora.

Podľa magistrátu je súčasný stav dôsledkom protichodných rozhodnutí súdov. Ako pripomína, Okresný súd Košice I vlani v októbri rozhodol, že nájomná zmluva medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012 je neplatná a Okresný súd Košice II cez neodkladné opatrenie určil, že mesto musí s firmou spolupracovať.

„S rozhodnutiami súdov, ktoré vôbec nezobrali do úvahy platné, účinné a dosiaľ nenapadnuté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) prijaté v súlade s cestným zákonom, jednak rozhodnutie súdu o neplatnosti zmluvy, sa mesto Košice nestotožňuje a považuje ho za nesprávne," uvádza vo svojom stanovisku s tým, že preto podalo ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiu Krajského súdu, ktorým bolo potvrdené neodkladné opatrenie.

Mesto Košice naďalej trvá na tom, že nájomná zmluva s EEI je neplatná a očakáva verdikt o odvolaní EEI voči rozhodnutiu súdu, ktorý označil zmluvu s EEI za neplatnú. „Veríme, že krajský súd rozhodne ešte v priebehu tohto roka. V prípade, že potvrdí napadnuté rozhodnutie súdu o neplatnosti zmluvy, definitívne zaniknú formálne účinky neodkladného opatrenia a pominie aj dôvod exekúcie voči mestu Košice," dodáva.

Exekúcia súvisí s neodkladným opatrením, súd ním mestu prikázal poskytovať spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov.

Mesto Košice prevzalo od 1. januára 2019 parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v spore obrátili na súd.

Komentáre ( 0)