19. 03. 2020 09:28 | BRATISLAVA/TASR

Ak máte problém v tejto situácii splácať úver, kontaktujte svoju banku

Banka umožňuje odklad splátok na požiadanie klienta.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: wutzkohphoto/shutterstock.com

Pod zhoršenie finančnej situácie ľudí sa môžu podpísať viaceré udalosti. Napríklad prídu o prácu alebo budú musieť ostať určitý čas doma aj v dôsledku nového koronnavírusu. V prípade, že im hrozia problémy so splácaním svojich úverových alebo hypotekárnych záväzkov, mali by sa čím skôr obrátiť na svoju banku. Ak potrebuje klient odklad splátky, musí totiž oň požiadať samotnú banku.

Z dôvodu šíriaceho sa nového koronavírusu slovenská vláda prijala mimoriadne opatrenia, ktoré odporúčajú občanom našej krajiny zostať doma. Dôsledkom však môže byť, že celé rodiny sa niekoľko týždňov nedostanú z miesta svojho bydliska.

Mnohí sa preto nie vlastnou vinou ocitli v neľahkej situácii. Je teda len otázkou času, kedy sa táto skutočnosť začne negatívne prejavovať aj na finančnej situácii slovenských rodín. Účty platiť treba a viacerí splácajú aj hypotekárne, spotrebné úvery a iné pôžičky. "Chcem upozorniť na to, že odklad splátky nárokovateľný nie je," priblížila úverová analytička Zuzana Šimonová.

Ľudia by tak mali v prípade finančných problémov okamžite kontaktovať svoju banku. "Ak už teraz vedia, že sa ocitnú v platobnej neschopnosti, je potrebné čo najskôr telefonicky alebo e-mailom osloviť banku, aby sa nedostali do prípadného omeškania so splátkou," radí Šimonová.

Každá banka v zmysle platnej legislatívy, ako aj v zmysle všeobecných obchodných podmienok k zmluve o úvere ponúka klientom možnosť odložiť splátku k úveru.

Na základe žiadosti klienta o odklad splátok banka preverí nielen finančnú situáciu klienta, ale aj históriu splácania poskytnutého úveru a disciplínu samotného splácania. Banka bude individuálne posudzovať, či odloží klientovi celú splátku alebo iba jej časť, a tiež stanoví, na aké obdobie. "Počítať treba s tým, že odloženú splátku, nech by bola v akejkoľvek výške, musí klient banke zaplatiť. Pre klienta to znamená, že ďalšie splátky budú neskôr zvýšené o dlžnú sumu," objasňuje analytička.

V tomto náročnom období bude každá banka ku klientom pristupovať s empatiou. Finančné domy navyše intenzívne pracujú aj na technickom riešení, aby klienti mohli požiadať o odklad splátok aj bez osobnej návštevy pobočky a bez poplatku, a tiež aj bez negatívneho záznamu v úverovom registri.