11. 04. 2020 10:24 | BRATISLAVA/tvnoviny.sk

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár, na ktorý čakali živnostníci i podnikatelia

Týka sa pomoci štátu pri poklese tržieb.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: TV Markíza

Ak živnostníkom alebo zamestnávateľom v marci poklesli tržby, môžu požiadať o odklad platenia odvodov až do 31. júla. Musia však vyplniť formulár, ktorý zverejnila Sociálna poisťovňa.

Viaceré opatrenia s súvislosti s mimoriadnou situáciou pre koronavírus už schválila vláda i parlament.

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Ako ďalej informuje na svojej webovej stránke vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

TIP: Firmy žiadať o štátnu pomoc. Tu sú ďalšie detaily

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, poisťovňa im nedá penále.

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Tu nájdete formulár, kde oznámite pokles obratu, resp. príjmu z podnikania.

Komentáre ( 0)