09. 06. 2020 16:09 | BRATISLAVA/TASR

Jedna z najmenších bánk na Slovensku má nového majiteľa

OTP banka bude patriť pod belgickú skupinu.

Archívna snímka.
Archívna snímka. Foto: TASR

Protimonopolný úrad schválil prebratie OTP Banky Slovensko belgickou skupinou KBC Group, do ktorej patrí ČSOB banka. Úrad konštatuje, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.

Protimonopolný úrad schválil koncentráciu 22. mája, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v pondelok (8. 6.). "Rozhodnutie v tejto veci vítame. Zároveň treba dodať, že transakcia ešte podlieha schváleniam zo strany Národnej banky Slovenska, Národnej banky Belgicka (NBB) a Európskej centrálnej banky," priblížila v stanovisku pre médiá hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa KBC Group N. V. nad podnikateľom OTP Banka Slovensko.

"Podľa oznámenia koncentrácie je KBC Group holdingovou spoločnosťou skupiny KBC pôsobiacou v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, ktorá sa zameriava na činnosti v oblasti retailového bankovníctva, privátneho bankovníctva, finančných služieb pre malé a stredné podniky a na klientov so strednou kapitalizáciou," uvádza sa v stanovisku PMÚ.

Bankomat OTP banky.
Bankomat OTP banky. Foto: TVNOVINY.sk
 

Z hľadiska posúdenia horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie úrad zistil, že aktivity skupiny KBC a OTP Slovensko sa na území SR prekrývajú v nasledujúcich okruhoch podnikateľských činností, a to retailové bankovníctvo, korporátne bankovníctvo, platobné služby, platobné karty, služby finančného sprostredkovania, služby finančného trhu, faktoringové služby.

"Vychádzajúc z informácií uvádzaných v oznámení koncentrácie úrad zistil, že z hľadiska užšie identifikovaných tovarových relevantných trhov s priestorovou dimenziou danou územím, vo vzťahu k prerývajúcim sa činnostiam skupiny KBC a OTP Slovensko bude ich spoločný podiel menej ako 15 %. Pritom pozícia skupiny KBC sa s ohľadom na pozíciu OTP SK na jednotlivých užšie identifikovaných relevantných trhoch významne nezmení. Z hľadiska horizontálneho posúdenia teda predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy," konštatuje PMÚ SR s tým, že aj z hľadiska vertikálneho posúdenia koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.

Celkovo PMÚ SR konštatuje, že koncentrácia oboch spoločností je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

KBC ešte vo februári tohto roka uviedla, že získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko. Zostávajúci 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. KBC sa tak stane novou materskou spoločnosťou OTP Banky Slovensko, ktorá sa následne zlúči s ČSOB Bankou.

Po právnom a prevádzkovom zlúčení by sa mala posilniť súčasná pozícia ČSOB Banky ako trhovej štvorky s 12,6-percentným podielom na trhu. Významne sa zvýši aj tzv. cross-sell potenciál celej ČSOB skupiny pri ponuke komplexných finančných riešení pre klientov vrátane poistenia, lízingu, produktov stavebnej sporiteľne a investičných riešení.