30. 11. 2020 09:00 | BRATISLAVA/PR ČLÁNOK

Duálne vzdelávanie dm drogerie markt prebieha online

Počas školského roka 2020/2021 realizuje štúdium žiakov prostredníctvom využitia moderných technológií.

Duálne vzdelávanie dm drogerie markt prebieha online.
Duálne vzdelávanie dm drogerie markt prebieha online. Foto: dm drogerie markt

Súčasná pandémia COVID-19 výrazným spôsobom zasahuje do všetkých oblastí života, a významne urýchľuje prechod škôl na vyučovanie prostredníctvom online sféry.

Absolventky duálneho vzdelávania.
Absolventky duálneho vzdelávania. Foto: dm drogerie markt
 

Výnimkou nie je ani značka dm drogerie markt so svojím programom duálneho vzdelávania. Počas školského roka 2020/2021 realizuje štúdium žiakov prostredníctvom využitia moderných technológií. Spoločnosť pritom nie je v oblasti duálneho vzdelávania žiadnym nováčikom. Má kvalitne prepracovaný systém, v rámci ktorého spolupracuje so strednými školami už deväť rokov. Viac o tejto problematike prezradila Jana Hornáková, manažérka projektu duálneho vzdelávania, ktorá sa na ňom aktívne spolupodieľa už niekoľko rokov.

Čo bolo hlavným dôvodom vzniku myšlienky digitálneho vzdelávania? Vyžiadali si to obmedzenia spojené s pandémiou?

Zástupcovia firmy pracovali na spustení programu digitálneho vzdelávania už pred vypuknutím koronakrízy. Čiastočne si ho odskúšali počas prvej vlny na jar tohto roka. Vtedy mali dostatok času nastaviť celý proces do vyhovujúcej roviny a zadefinovať všetky nástroje potrebné na to, aby online štúdium dokázalo žiakom v čo najväčšej možnej miere plnohodnotne nahradiť klasickú prezenčnú formu. Systém bol nakoniec spustený ako pevná súčasť vzdelávacieho programu začiatkom októbra 2020, ešte predtým ako minister školstva oznámil uzatvorenie stredných škôl a prechod na dištančnú formu vzdelávania.

Jana Hornáková, manažér projektu duálneho vzdelávania.
Jana Hornáková, manažér projektu duálneho vzdelávania. Foto: dm drogerie markt
 

Ako vyzerá online výučba žiakov v praxi a ako často prebieha?

Všetkých 97 žiakov, ktorí sú momentálne súčasťou odbornej praxe dm absolvuje vzdelávanie prostredníctvom samoštúdia a webinárov, ktoré majú rozvíjať ich odbornosť, osobnostné predpoklady a podporiť ich potenciál. Tematické plány vzdelávania zostavuje dm v spolupráci so školami a naplánované sú rok dopredu. Online výučba prebieha každý druhý týždeň prostredníctvom digitálnych kurzov balíka MS Office vo vzdelávacej platforme Lernwelt namiesto praktického výcviku. Absolvujú ju žiaci v odboroch Obchodný pracovník, Predavač a Obchodná akadémia.

Akým spôsobom študenti získajú informácie, ktoré ešte potrebujú doplniť, vysvetliť, prípadne, ak majú k danej téme otázky?

Vedomosti získané v platforme si dopĺňajú a rozširujú vo webinároch, kde sa im plne venujú traja zamestnanci dm. Podľa toho, aká téma sa preberá, pozývame do diskusií aj rôznych kolegov, ktorí sú odborníci z iných oddelení, aby sa so žiakmi podelili o svoje poznatky z praxe. Snažíme sa tak aj v online prostredí udržiavať interaktivitu a pozornosť žiakov na hodinách.

Dostávajú žiaci k výučbe v súvislosti s pandémiou aj potrebné technologické vybavenie? Alebo si ho musia zabezpečiť sami?

Každý študent dostáva pri svojom nástupe smartfón, ktorý môže využívať nielen pri svojej práci na filiálke, ale aj na účely pripojenia k online výučbe.

Presunuli ste do online prostredia aj vaše workshopy, ktoré v minulosti fungovali na báze osobných stretnutí so žiakmi, a kde získali vlastnú skúsenosť s fungovaním systému v spoločnosti alebo sa odkladajú na neskôr, keď to umožní situácia?

S rozvojom pandémie sa dm snaží čo najviac svojich workshopov, ktorých sa žiaci duálneho štúdia doteraz zúčastňovali osobne presunúť do digitálneho sveta. Patrí sem napríklad úvodný Spoločný deň, počas ktorého sa študenti zoznamujú čo ich v nasledujúcich štyroch rokoch počas výučby čaká, drogeristické vzdelávanie, workshop s názvom Štíhle procesy alebo Online exkurzia do centrálneho skladu, v ktorej študenti poznajú jednotlivé oddelenia, ktoré sa tam nachádzajú a ich úlohy v celom procese fungovania. Okrem toho pracujeme aj na ďalších workshopoch v tejto forme. Momentálne pripravujeme napríklad naše moduly zamerané na sortiment. Zástupcovia spoločnosti pripravujú záložný "online plán" aj pre workshop Herbárium, ktorý by mal prezenčne prebehnúť už v máji. Ak to však situácia neumožní, uskutoční sa aj táto aktivita prostredníctvom moderných technológií.

Workshop Herbárium.
Workshop Herbárium. Foto: dm drogerie markt
 

Ak sa tento systém plne osvedčí, bude výučba prebiehať už iba na diaľku, alebo sa žiaci vrátia do svojich lavíc?

Plne si uvedomujeme, že integrácia štúdia plne prostredníctvom online sveta by dokázala nahradiť kontakt s inštruktormi odborného výcviku len do určitej miery. Napríklad kreatívnu aktivitu ZaŽiTo-k, nedokážeme adaptovať do digitálnej podoby, keďže je potrebné, aby ju žiaci absolvovali osobne. Mala by sa konať na jar, ale v prípade nepriaznivej situácie bude nutné ju presunúť na iný termín. Aj preto sa po uvoľnení súčasných opatrení vrátia žiaci späť na svoje miesta a vo výučbe budú pokračovať kombináciou digitálneho a prezenčného štúdia.

Prehliadka centrálneho skladu.
Prehliadka centrálneho skladu. Foto: dm drogerie markt
 

www.dm-jobs.sk

Komentáre ( 0)