24. 02. 2021 10:32 | BRATISLAVA/TASR

Vláda opäť odkladá splatnosť poistného na sociálne poistenie

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na II. a III. pilier.

Ilustračná snímka.
Ilustračná snímka. Foto: Nopphon_1987/shutterstock.com

Vláda opäť odkladá splatnosť poistného na sociálne poistenie. Schválila odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie február 2021 do 30. júna tohto roka. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

„Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac," podotkol rezort v materiáli.

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu. Opatrenie má za cieľ zmierniť ekonomické dosahy koronakrízy na odvádzateľov poistného.

 

Komentáre ( 0)