23. 06. 2021 06:07 | BRATISLAVA/TASR

Do konca programového obdobia ostáva z eurofondov ešte 8,87 miliardy eur

Aby sa Slovensko vyhlo dekomitmentu, tento rok treba vyčerpať aspoň 346,65 milióna eur.

Vlajka Európskej únie
Vlajka Európskej únie Foto: TASR

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ešte 8,87 miliardy eur. Aby sa Slovensko vyhlo dekomitmentu, tento rok treba vyčerpať aspoň 346,65 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Informácia o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 - 2020 k 31. máju 2021 a pokrok za máj, ktorý na stredajšie rokovanie predložila vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).

Ku koncu mája dosiahla alokácia vo výzvach z EŠIF výšku 19,72 miliardy eur, pričom za máj sa alokovalo okolo 78 miliónov eur. „V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100-percentnej alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach,“ napísal rezort investícií v materiáli.

Vláda bude v stredu rokovať aj o návrhu Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Singapurskou republikou z dielne ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom dohody je vytvoriť posilnené partnerstvo medzi zmluvnými stranami a prehĺbiť a posilniť spoluprácu v otázkach spoločného záujmu, pri zohľadnení spoločných hodnôt a zásad, a to aj zintenzívnením dialógu na vysokej úrovni.

„Dohoda je ďalším krokom na ceste k intenzívnejšej politickej a hospodárskej prítomnosti EÚ v juhovýchodnej Ázii. Upravuje spoluprácu v oblastiach obchodu a investícií, spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, zamestnanosti a sociálnych vecí, energetiky, dopravy, vzdelávania a kultúry, zdravia a životného prostredia,“ konštatuje sa v materiáli.

Kabinet má na pláne aj rokovanie o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorá v rámci kontroly zistila nedoplatky na poistnom za minulý rok vo výške 88,7 milióna eur.